Net iets voor u!? Net iets voor u!?<P>UITNODIGING<BR>VRIJWILLIGER<P>www.grootmiddendorp.nl<P>Vervoer school > zorgboerderij<BR>Schoonmaken<BR>Boodschappen
Koken voor/met deelnemers
Klusjes binnen/buiten
Tuinwerkzaamheden
... eigen wensen bespreekbaar!<P>We zoeken o.a. ondersteuning voor het volgende:<P>We komen graag met u in contact: 06 31 057 678
Report Abuse

If you feel that this Image content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.

Please include all of the required information before submitting your report.
Your reason for reporting is required.
Your email is required.
Your name is required.
A description of your concern is required.