Szanowni Państwo<BR>  Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych<BR>      Zapraszamy dzieci i młodzież z Państwa placówek do wzięcia udziału w  KONKURSIE RECYTATORSKIM  POŚWIĘCONYM  PAMIĘCI JANA PAWŁA II, organizowanym  przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego i Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach – Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo w załącznikach  Szanowni Państwo<BR>  Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych<BR>
      Zapraszamy dzieci i młodzież z Państwa placówek do wzięcia udziału w  KONKURSIE RECYTATORSKIM  POŚWIĘCONYM  PAMIĘCI JANA PAWŁA II, organizowanym  przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego i Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach – Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo w załącznikach
Report Abuse

If you feel that this Image content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.

Please include all of the required information before submitting your report. The following information is missing:
Reason for reporting
Your Email
Your Name
Description of your concern