SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY CZYTELNICY Przyjaciele Biblioteki, Przyjaciele poezjiSerdecznie zapraszamy 9 czerwca 2018 rokuna NOC BIBLIOTEKSpotykamy się o godz. 20.00 aby przypomnieć sobie jak pięknie brzmią wiersze Szymborskiej, Tuwima, Gałczyńskiego  i innych poetów.W świat poezji śpiewanej wprowadzą nas :JERZY BACHAR  I ANDRZEJ BIAŁECKI  Miejsce spotkania : Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna , ul. Limanowskiego 13.Jeśli macie Państwo w przepastnych szufladach swoje własne utwory, to proszę przynieście je. Niech ta noc uczyni , że wasze „pisanie” ujrzy „światło dzienne”.Dyrekcja i pracownicy PCRE. SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY CZYTELNICY Przyjaciele Biblioteki, Przyjaciele poezji
Serdecznie zapraszamy 
9 czerwca 2018 roku
na 
NOC BIBLIOTEK
Spotykamy się o godz. 20.00 aby przypomnieć sobie jak pięknie brzmią wiersze Szymborskiej, Tuwima, Gałczyńskiego  i innych poetów.
W świat poezji śpiewanej wprowadzą nas :
JERZY BACHAR  I ANDRZEJ BIAŁECKI  
Miejsce spotkania : Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna , ul. Limanowskiego 13.
Jeśli macie Państwo w przepastnych szufladach swoje własne utwory, to proszę przynieście je. Niech ta noc uczyni , że wasze „pisanie” ujrzy „światło dzienne”.

Dyrekcja i pracownicy PCRE.
Report Abuse

If you feel that this Image content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.

Please include all of the required information before submitting your report.
Your reason for reporting is required.
Your email is required.
Your name is required.
A description of your concern is required.