Evrópski brúni björnin Lífverur Nátturufræði

Fæða Evrópska Brúna Björnsins

Fæða brúna björnsins er eiginlega hvað sem hann getur borðað sem er eiginlega hvað lífvera sem er. Hann borðar líka ber en það er ekki það mjög líklegt að hann muni gera það ef hann getur fengið sér kjöt eða fisk.

Aðal ógin fyrir brúna björninum er maðurinn og eiðilegging heimlis þeirra þar sem aðeins tvö prósent lif á upprunalegu dvalar heimilum sínum og eru flutt annars staðar

Það eru til mjög margar mismunandi tegundir af birninum því hann er af ættlegg brúna birnisins og hann lifir um allan heim og það er ekki hægt að telja upp allar tegundirnar því þær eru svo hrikalega margar

  • linkur af myndum: http://bit.ly/2gIVFzl_________ http://bit.ly/2gGnLNT
  • linkur af staðreyndum: http://bit.ly/2gIWCYw
  • linkur af myndbandi: http://bit.ly/2fQTACz

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.