Loading

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ÎN 2017

Am analizat numirea și promovarea judecătorilor și am propus îmbunătățirea legislației și practicii în acest domeniu.

Împreună cu alte organizații ale societății civile am criticat persecutarea judecătorilor incomozi și am chemat autoritățile să respecte independența justiției.

Împreună cu alte organizații ale societății civile și mass-media, ne-am opus inițiativei de anonimizare totală a hotărârilor judecătorești și am analizat cum are loc anonimizarea în alte țări.

Am propus îmbunătățirea legislației în numeroase domenii, inclusiv:

Împreună cu alte organizații ale societății civile, ne-am opus schimbării sistemului electoral și am solicitat Parlamentului să adopte modificările cu adevărat necesare în legislația electorală.

Am analizat datele statistice oficiale cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice și arestări.

Am comunicat Uniunii Europene, Consiliului Europei și OSCE despre starea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului din Republica Moldova.

Împreună cu alte organizații ale societății civile, am monitorizat alegerea conducerii Autorității Naționale de Integritate și am solicitat urgentarea procesul de alegere a conducerii acesteia.

Am identificat constrângerile legale cu care se confruntă organizațiile societății civile și modul în care acestea pot fi mai eficiente în promovare politicilor publice.

Am promovat o legislație mai bună pentru organizațiile societății civile, am organizat dezbateri cu privire la rolul organizațiilor societății civile și implicarea lor în promovarea politicilor publice, participarea societății civile în procesul de luare a deciziilor, precum și ne-am opus inițiativei de limitare a finanțării externe a acestora.

Am organizat prima școală de vară a CRJM și am promovat statul de drept prin lecții publice și proiecții de filme.

Am informat echidistant societatea despre starea democrației, justiției, drepturilor omului și societății civile din Republica Moldova

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.