Kunstbende 19 Maart - Handmade knives made from scrap by floris postmes

Bekijk hier een video waarin ik een mes maak!

Dit jaar doe ik mee met Kunstbende, dé wedstrijd voor jong creatief talent tussen de 13 en 18 jaar. Hier zal ik meedoen in de categorie Expo. Ik zal hier een aantal van mijn messen exposeren. De voorronde vindt plaats op 19 maart in Schouwburg De Domijnen Mgr. Claessensstraat 2, 6131 AJ Sittard. De entree voor bezoekers is €5 per kaartje, op vertoon van je CJP-pas is de entree €3 per kaartje. Er is alleen dagkassa. De entree is gratis voor kinderen t/m 6 jaar oud.

Om mij te volgen op social media en meer te zien krijgen over mijn messen kijk je op Instagram en/of YouTube......ik ontmoet je graag op de expo op zondag 19 maart in de Schouwburg De Domijnen Mgr. Claessensstraat 2, 6131 AJ Sittard. U bent welkom vanaf 12.00u!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.