Golfslagenergie Gemaakt door : anevay , irene , sven

Inleiding

Dit verslag gaat over Golfslagenergie . Want het is een leuk en intresant onderwerp. We hebben veel plezier gehad in het maken van dit verslag. Veel lees plezier.

Inhoud

 • Wat is Golfslagenergie ?
 • Welke zijn de methodes .
 • In welk land word deze voor van energie veel gebruikt.
 • Voor en nadelen van Golfslagenergie
 • Golfslagenergie in de toekomst
 • Video's

Wat is Golfslagenergie?

Golfslagenergie is energie die je kan halen uit golfslag op de zeeën en oceanen . Het is niet een populier manier op enige te winnen want de ontwikkelingen zijn nog niet zo veer , maar het grooste na deel is dat het veel erg duur is .

De verschillende methodes.

Het zijn heel veel methodes maar we noemen de meest populaire.

Methode 1 : The powerbuoy , is ontwikkeld door het bedrijf OPT ( Ocean Power Technolgies. Deze methode ligt het meest in de zeeën van Zweden . Hij is gemaakt in de US. Hij werkt als volgt The Powerbuoy is een boei dat met een dikke kabel naar de zee bodum vast zit. Door het op en neer bewegen van de boei pompt de boei in de dikke kabbel energie.

Methode 2 : De Pelamis ( de tropische zee slang) , is ontwikkeld door Ocean Power Delivery LTD. Later hete dit bedrijf Pelamis Wave Power. Deze methode ligt het meest in Portugal. Gemaakt in onbekend. Hij werkt als volgt het is een 150 m lange slang in het open water door de golven die inde slang door gaan bewegen de scharnieren en de scharnieren zorgen dat de hydraulische popen de energie opwekken.

Methode 3 : The Wave Roller. Is ontwikkeld door het bedrijf AW-energie. Hij ligt op meerde wateren in de wereld. Gemaakt in Finland . Deze methode werkt als volgt dit apapraat staat vast op de zee bodum op het apparaat staat een grootte plaat dat mee beweegt met de stroming. Doordat de plaat heen en weer beweegt worden de pompen aangedreven. En wekken de pompen energie op.

Methode 4 : OWC - Instalation , is ontwikkeld door Wavegen in Inverness. Ligt bij de kust van schotland. Gemaakt in onbekend. Deze methode werkt als volgt deze methode staat deels onder water en deels boven water. Hij is op zijn best bij groote stromen. Doordat de golven tegen de rotsen aan slaan gaat het water om hoog. In deze toren zit een turbine als er water omhoog komt zorgt het er voor dat de turbine gaat draaien en stroom op wekt.

Methode 5 : CETO ( Cylindrical Energie Transfer Oscillating ) , is ontwikkeld door Australische Seapower Pacific. Ligt in de water van west Australië. Deze methode werkt als volgt het zijn groote ronde gele boeien die met pomp dat lijkt op een fietspomp aan de bodum vast zit. Door het op en neer bewegen van de golven pompt de pomp energie.

In welke landen wordt deze vorm van engere veel gebruikt ?

Het word veel gebruikt in landen met een constante stroming. Deze meeste landen zijn : Australië aan de kust , Ierland , Verenigd Koningkrijk en in Zuid - Europa . Dit zijn de landen met veel water in en om hun land.

Voor en aandelen van Golfslagenergie.

Natuurlijk zit in alles een voor maar ook een nadeel.

Nadelen zijn :

 • Het is heel erg duur
 • Het is nog niet zo ver ontwikkeld als de andere vormen van energie op wekken

Voordelen zijn :

 • Je kan veel elektricteit opwekken want je bent niet afhankelijk van de zon.
 • Je wint er groenen energie mee.
 • In groote opzichten is er geen vervuiling aan te pas gekomen.
 • Je kan goed bepalen wanneer er veel en wanneer er weinig energie word op wekt.
 • Deze manier van energie opwekken wekt meer energie op dan windenergie

Golfslagenergie in de toekomst

 • Het VK willen hun land in de toekomst volgendig voorzien van golfslag energie in kombinatie met zonnen en wind energie.
 • Ze willen het verder ontwikkelen want het is 1 van de schoonste manieren op stroom op wekken.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.