Loading

KOOLITUS "ESINEMISKUNST" Koolitaja:Neeme Kuningas

Õnnitleme Teid hea valiku puhul! Hea valik on see, et olete otsustanud õppida midagi uut ja teete seda vabatahtlikult, koostöös valdkonna tipptegijatega. Koolitusel tutvute ökonoomselt ja targalt kasutama oma hääleaparaati, andma ettekandele ja sõnumitele efektiivset vormi. Samuti omandate võtteid, kuidas oma esinemine muuta veenvaks ja meeldejäävaks.

Soovime Teile avastamisrõõmu, uusi kogemusi ja toredaid õpinguid!

KÕNEHÄÄL JA EESMÄRK
 • Koolituse tulemusel teab õppija hääle ja selle kasutamise võimalustest.
 • Koolituse tulemusel oskab õppija kasutada häält terve ja veenvana kogu esinemise vältel.
 • Koolituse tulemusel teab õppija hääle kasutamise ohte, vigu ning oskab neid ennetada.
 • Hääleharjutuste praktiseerimine kasutades naturaalset ja mikrofonihäält.
RETOORIKA JA EESMÄRK
 • Koolituse tulemusel mõistab õppija kõne, ettekande, esitluse koostamist ja selle dramaturgiat.
 • Koolituse tulemusel oskab õppija koostada ning esitada auditooriumile liftikõnet (elevator-pitch)
 • Koolituse tulemusel oskab õppija tulla toime lavahirmuga.
 • Koolituse tulemusel teab õppija live/raadio/TV-s esinemise eripärasid.
 • Koolituse tulemusel saab õppija teada, mis on "neljas sein".
KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID
koolituse läbinu:
 • Kasutab oma naturaalset kõnehäält, resonaatoreid, kantileeni (hääle kandvust).
 • Analüüsib, hindab häälepaeltele mõjuvaid ohte ja oskab oma häält tervena hoida.
 • Teab hääleharjutusi ja oskab neid kasutada.
 • Koostab ettekannet õigetes proportsioonides ja kasutab kuulajate aega tulemuslikult.
 • Kasutab metafoore ja teab nende kasutamise mõjust.
 • Omab tehnikaid, mis hoiavad auditooriumi tähelepanu.
 • Oskab kasutada lavalist liikumist.
 • Teab, kuidas kasutada tempot, rütmi, dünaamikat ja pause.
 • Kaardistab esinemishirmud ja analüüsib neid.

Koolitaja

LISAINFO JA KOOLITUSE TELLIMINE

www.adamsonkoolitus.com

marko@adamsonkoolitus.com

+372 56457703

Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ

Teie organisatsiooni vajadustest (aitame kaardistada) lähtuvalt saame Teile koostada personaalse pakkumise.

Created By
Adamson koolitus- ja nõustamisteenused
Appreciate

Credits:

Created with images by Hermes Rivera - "untitled image" • Iñaki del Olmo - "Scream for me" • NeONBRAND - "untitled image" • Priscilla Du Preez - "untitled image"