Antwerpen, dé smart city? Wij zoeken IT Architecten om het samen met ons waar te maken!

Ben je een Enterprise Architect pur sang? Iemand wiens hart sneller slaat als hij business behoeften op een creatieve en realistische manier kan vertalen naar wendbare architectuurontwerpen?

Of een ervaren IT-architect met een meer dan gezonde interesse in Internet of Things? Sta je te popelen om de nieuwste technologieën te doorgronden, toe te passen en aan te scherpen?

Ligt jouw hart bij Data Science en ben je nieuwsgierig genoeg om elke dag nieuwe zaken te ontdekken in de Big Data wereld?

Wij zoeken nieuwe en gedreven collega's die willen meebouwen aan een slimme stad. Kennismaken? Kom naar onze jobnocturne op 11/1/2017 van 18u tot 22u!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.