Loading

Utrecht De Ewald Dijkstra Geboorteplaats

Utrecht, de stad waar ik ben geboren en ben opgegroeid. In 2015 heb ik de kans gekregen om de stad meer van boven te bewonderen. De foto's zijn gemaakt van het oude Stadhuis, op en van de Neudeflat en van het nieuwe Stadskantoor naast Utrecht CS. Drie locaties, drie stijlen. Met als titel Van Stadhuis Naar Stadskantoor heb ik de foto's samen met die van 5 medefotografen geƫxposeerd in het nieuwe Stadskantoor.

De laatste vier foto's op deze pagina hebben de tentoonstelling niet gehaald. Maar gelukkig biedt het wereld wijde web voldoende ruimte.

Klik op een foto om deze in groot formaat te bekijken

Credits:

All photography and artwork by Ewald Dijkstra

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.