Loading

Nacionalna oznaka kvalitete (NQL) - PREPORUKE I SAVJETI

Tko podnosi prijavu?

Prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete svaki odgojno-obrazovni djelatnik ispunjava osobno.

Ukoliko u istoj ustanovi više odgojno-obrazovnih djelatnika sudjeluje u istom projektu, svaki od njih dužan je objavljivati materijale u TwinSpaceu pod svojim imenom ukoliko žele da se relevantni materijali iz TwinSpacea uzmu u obzir prilikom evaluacije projekata, te da samostalno podnose prijavu za nacionalnu oznaku kvalitete.

Prijavom za nacionalnu oznaku kvalitete ocjenjuje se osobni angažman svakog pojedinog člana u projektu.

Maksimalan broj prijava za Nacionalnu oznaku kvalitete na godišnjoj razini:

Tri projekta – Kako biste osigurali iznimnu kvalitetu projekata koje provodite, u jednoj godini preporučuje se prijaviti maksimalno tri projekta za Nacionalnu oznaku kvalitete

TwinSpace

Preporučuje se strukturirati stranice TwinSpacea na takav način da su vidljive sve aktivnosti svih projektnih partnera koje se provode za vrijeme trajanja projekta (strukturirane po odgojno-obrazovnoj ustanovi, aktivnosti, uz izdvojenu evaluaciju i diseminaciju projekta za svaku pojedinu ustanovu.

U početnoj fazi projekta vrijeme je za upoznavanje projektnih partnera, a i učenika. Preporučuje se navedene aktivnosti voditi i u TwinSpace-u tako da aktivnosti svih ustanova koje sudjeluju u projektu budu vidljive (Slika 1.).

Slika 1. Ivanka Tomić, Osnovna škola Pavao Belas, Paleografski ambasadori - Jezici bez granica 2020 / Amabsadors of paleografy - Languages without borders 2020

Preporuka svakom projektu je da posveti jedan dio projekta, a sukladno tome i dio TwinSpace-a, sigurnosti maloljetnika na Internetu. Aktivnosti vezane uz eSigurnost (igre, privole roditelja i slično) preporučuje se dokumentirati u TwinSpace-u projekta (Slika 2.).

Slika 2. Danica Barišić, I. osnovna škola Bjelovar, Animal Friends in an Animal-Friendly World

Međunarodna suradnja jedna je od najvažnijih komponenti eTwinning projekata! Preporučujemo da međunarodne aktivnosti strukturirano dokumentirate u TwinSpace-u projekta (Slika 3.).

Slika 3. Petra Brnabić Ulemek, Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab, Speaking can be Fun!

Svakako se preporuča voditi stranice u TwinSpace-u tako da svaki oblik diseminacije projekta bude zabilježen od strane svih projektnih partnera (Slika 4.).

Slika 4. Branka Pastuović, Osnovna škola Brodarica, Sigurnim korakom u školu 1

Evaluacija projekta i analiza evaluacije vrlo je važna, ne samo za odgojno-obrazovne djelatnike, nego i za učenike koji su sudjelovali u projektu. Svakom projektu preporučuje se evaluacija projekta, kako od strane djelatnika, tako i od strane učenika. Istu evaluaciju preporučuje se analizirati, kako biste mogli primijetiti koje komponente projekta biste mogli poboljšati (Slika 5).

Slika 5. Nusreta Murtič, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

MEĐUNARODNA SURADNJA

Kako bi projekt ostvario visoki broj bodova u kategoriji suradnje među partnerima, preporučuje se pokretati i sudjelovati u projektima s naglašenom komponentom međunarodne suradnje, odnosno koji uključuju projektne partnere iz različitih zemalja, posebno iz eTwinning plus zemalja.

Suradničke aktivnosti

Preporuča se organizirati projektne aktivnosti na način da učenici iz svih zemalja zajedno sudjeluju u njima - suradnički rad podrazumijeva rad u istom alatu svih ili barem većine projektnih partnera.

DOKUMENTIRANJE KORIŠTENJA IKT ALATA

Kako bi projekt ostvario visoki broj bodova u kategoriji korištenja IKT alata, preporučuje se dokumentirati aktivnosti koje učenici provode s IKT alatima – fotografija, videozapis u kojoj je vidljiva interakcija između učenika projektnih partnera

EVALUACIJA

Evaluacija projektnih aktivnosti te analiza rezultata: zadovoljstva sudjelovanja u projektu, pojedinačnih aktivnosti, po ciljanim skupinama: za učenike, za odgojno-obrazovne djelatnike, za roditelje osigurava kvalitetu projekta i visoki broj bodova prilikom prijave za nacionalnu oznaku kvalitete.

Dio evaluacije koji će ispunjavati učenici može biti prilagođen njihovoj dobi.