LUSITANIAs siste hemmelighet

For 102 år siden, den 7 mai 1915, ble det luksuriøse passasjerskipet Lusitania torpedert og senket av en tysk ubåt utenfor Irlands kysten da den var på vei fra New York til Liverpool. Dette skipet var det mest luksuriøse og raskeste skipet på denne tiden, og var som Titanic, regnet som et usynkelig skip. Det var 1959 passasjerer ombord på skipet den gangen, 1195 omkom, 125-128 av dem var amerikanere. Det tok bare 18 minutter før Lusitania var under vann, og etter to timer ble 761 mennesker reddet opp fra det kalde vannet, og fra de seks livbåtene de hadde klart å låre.

Lusitania i New Yorks havn, september 1907

Det er flere konspirasjonsteorier angående de siste dagene på Lusitania.

En av de mest kjente og beryktede konspirasjonsteoriene som omfatter torpederingen av Lusitania, er teorien om at annet at Lusitania bevisst ble satt i fare av de britiske myndighetene for å lokke et u-båt angrep og dermed dra USA inn i krigen på siden av Storbritannia. Denne teorien oppsto først da det ble oppdaget at Winston Churchill hadde skrevet til Walter Runciman, handelsministerens president, at det var "viktigst å tiltrekke seg nøytral frakt til engelske kyster, i håp om å forme spesielt USA mot Tyskland", en uke før skipet sank.

Tyske ubåter i 1915 og The New York Times den 8. mai 1915.

I kjølevannet av Lusitanias torpedering nektet kaptein Turner å svare på spørsmål relatert til Lusitania på grunn av krigstids hemmelighet holdelse imperativer. Frem til den dag i dag har britiske myndigheter vært svært hemmelighetsfulle når det gjelder visse dokumentene som omfatter Lusitanias siste dager, inkludert dokumentene som innebærer informasjon om signalene som ble sendt mellom Admiralty og Lusitania. Dokumentene som derimot er gjort offentlige, mangler flere kritiske sider, og det er foresatt mange spørsmål som aldri har blitt besvart.

Lusitanias vrak på havets bunn i den Iriske kysten.

Siden Lusitanias kaptein William Thomas Turner overlevde den forferdelige katastrofen, forsøkte Admiralitetet som på den tiden var ansvarlig for Royal Navy, å få Turner dømt for en rekke forbrytelser. Men Turner ble imidlertidig frikjent på samtlige punkter av dommeren ved sjøforklaringen. Turner gikk til slutt med på Admiralitetet ønske om å offisielt avgi antallet torpedotreff til minst to, mulig tre. På denne måten ble det ikke avslørt at Lusitania hadde store mengder våpen- og annumajsonslast, noe som hadde gjort Lusitania til et legitimt mål.

Øverst til venstre: Lusitanias mannskap, Kaptein Willam Turner ombord i Lusitania. Nederst til venstre: Lusitanias spiserom for første klasse, Førsteklasse passasjerer ombord i Lusitania, Overlevende blir hjelpt ut av Lusitanias livbåter.

Siden 125-128 av de druknede i Lusitania torpedingen var amerikanere, førte denne katastrofen til at kravet om at USA skulle inntre krigen fremført for første gang. Det var i britisk interesse å opphisse amerikanerene, og de diktet derfor opp historier om at barn i Tyskland fikk fri fra skole for å feire forliset av Lusitania. Dette var for å sikre seg USA ved sin side i krigen mot Tyskland, som til slutt var svært avgjørende for at Tyskland i 1918 tapte krigen.

Fra venstre: Førsteklasse passajeren Owen Kenans klokke som han hadde på seg da Lusitania sank stoppet i det skipet sank 7. mai 1915. Millitærmenn som deltar i massebegravelse for Lusitanias ofre i Cohn, County Cork 1915.
Lusitania overlevende i Cohn, County Cork 1915.

Vi får kanskje aldri vite hva som virkelig skjedde den kaotiske fredag ettermiddagen i 1915, og kanskje disse spørsmålene vil stå med et spørsmålstegn bak dem for alltid.

Var de britiske myndighetene oppmerksomme på at en tysk ubåt var i Lusitanias rute, men feilet med å avlede skipet til en tryggere rute?

Feilet de også med å gi skipet en ”ødeleggelses eskorte” , en båt som kunne beskytte og følge skipet i sikkerhet, selv om disse båtene var tilgjengelige ved en nærliggende kai?

Ble skipet beordret om å senke farten i krigssonen, for grunner som enda ikke er avslørt?

Hvordan sank et så stort skip så fort, fra ett enkelt torpedo skudd?

Lusitania som reiser fra New York til Liverpool.

Created By
Severine Brandal
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.