album work MONRUDEE SINGHARA 5704600200

To : อาจารย์อายสุดสวย

ผลงานชิ้นที่1 who am i ?

ผลงานชิ้นที่1 - Font ที่เลือกตัวอักษรนี้ เพราะเป็นตัวอักษรที่ดูเรียบง่าย,อ่านง่ายเหมาะสมกับ รูปภาพและสามารถบ่ง บอกถึงบุคลิกคนในรูปด้วย - Color ที่เลือกสีนี้ เพราะเป็นสีใกล้เคียงกับรูปภาพที่แต่งออกมา และยังเป็นสีที่มี โทนไปในทางทิศทางเดียวกันจริงทำให้รูปภาพที่ออกมานั้นสามารถสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน

ผลงานชิ้นที่2 ไอ่ไข่ตุ้ม

ผลงานชิ้นที่2 - ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ทำงานในโปรแกรม Adobe indesign ? รู้สึกตื่นเต้นมากกลัวทำงานที่อาจารย์สั่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งโปรแกรมอะไรเลยแต่พอได้ลองเริ่มทำเริ่มเรียนรู้จากที่อาจารย์อายสอนมาเริ่มสนุกกับตัวโปรแกรมและเริ่มสงสัยในอุปกรณ์ต่างๆที่ในโปรแกรมมีว่าตัวนั้นใช้อย่างไรตัวนี้คืออะไร ถ้ากดเครื่องมือนี้จะเป็นยังไงนะ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ถือว่าโปรแกรม Adobe indesing นี้มาสร้างประสบกราณ์การเรียนรู้ใหม่ให้กับตัวฉันมาก

ผลงานชิ้นที่ 3 ปั้นขลิบ

ผลงานชิ้นที่ 3 - ฉันไม่ได้เอาการ์ตูนเหมือนกับคนอื่นๆเพราะว่า อาจารย์สั่งว่าเอาอะไรก็ได้ที่เรานั้นสนใจ ฉันจึงเลือกขนมปั้นสิบ ฉันอยากรู้ความแตกต่างระหว่างขนมปั้นสิบกับกระหรี่ปั๊บว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรที่ทั้งๆมีลักษณะภายนอกเหมือนกัน? แต่มีขนาดที่แตกต่างกัน? conceptในงานนี้คือ ฉันได้ออกแบบมาให้ภาพที่ออกมานั้นดูมีความโบราณสไตล์โมเดล และในภาพนั้นจะต้องมีรูปภาพและข้อมูลเกี่ยวกับขนมปั้นสิบ และส่วนผสมที่ใช้ทำขนมปั้นสิบ เพื่อให้บุคคลที่ได้เห็นชิ้นงานนี้มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ทำต้องการที่จะสื่อออกมาให้เข้าใจ ส่วนการจัดหน้าวางข้อมูลนั้น บนสุดจะเป็นป้ายบอกชื่อเรื่องว่าเรานั้นทำเกี่ยวกับอะไร ถัดมาจะเห็นว่าเราได้นำภาพขนมปั้นสิบมาไว้ทางซ้ายมือบนลองจากป้ายบอกชื่อเรื่องลงมา และมีข้อมูลความหมายของขนมปั้นสิบอยู่ด้านข้าง และจะเห็นว่า จะมีตัวอักษร ป ขนาดใหม่เด่นชัดเพื่อเป็นการตอกย้ำชื่อขนมให้กับผู้ได้พบเห็น ส่วนด้านล่างนั้นเราได้จัดว่าให้เป็นส่วนประสมต่างๆของขนมปั้นสิบเพื่อเเยกเป็นสัดเป็นส่วนไป

ผลงานชิ้นที่ 4 กิจกรรมรณรงค์การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองครั้งที่ 1 (โปสเตอร์รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ)

ผลงานชิ้นที่ 4 - จุดมุ่งหมายของการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบนั้นคือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบัน ภายใต้ concept ที่ว่า หยุดทำร้ายเครื่องแบบสถาบัน concept ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ก็คือ ได้เอารูปภาพที่สามารถสื่อถึงหัวข้อรณรงค์มาใส่ไว้ในภาพและมีการเขียนข้อความไว้ใต้ล่างของรูปภาพเพื่อเป็นการตอกย้ำในการรณรงค์ จะเห็นได้ว่าพื้นหลังนั้นเป็นสีดำ เพราะว่า ต้องการให้ภาพและข้อความเด่นขึ้นมานั้นเอง และได้ตัดต่อรูปตัวดิฉันเงอออกมานอกเฟรมเพื่อเป็นการบ่งบอกว่านี้คืองานของฉันและบอกถึงการแต่งกายที่ผิดระเบียบอยู่คนเดียว ทั้งๆที่ในเฟรมนั้นทุกคนถูกระเบียบกันหมด

ผลงานชิ้นที่ 5 แผ่นพับคณะนิเทศศาสตร์

ผลงานชิ้นที่ 5 -ความรู้ที่ได้ทำงานบนโปรแกรม Adobe indesign ครั้งสุดท้าย ? ในวิชา การออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์นั้น งานแผ่นพับเป็นงานสุดท้ายของวิชานี้ ฉันมีความรู้สึกว่า ฉันนั้นดูถูกตัวฉันเองมากเลยจริงๆ ฉันสามารถทำงานในโปรแกรมนี้ได้เล่นโปรแกรมนี้ได้อย่างสบายๆเลยเพราะได้ความรู้จากอาจารย์อายมารวนๆเลย ฉันจึงตั้งใจทำงานชิ้นนี้ออกมาอย่างดีที่สุดเหมือนกับงานชิ้นอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานนี้ฉันปรับเปลื่ยนไปหลายครั้งมากเพื่อให้ตัวงานออกมาดี และฉันคิดว่าโปรแกรม Adobe indesign นั้นฉันจะต้องได้กลับมาใช้มันอีกแน่นๆ

ผลงานที่ 6 กิจกรรมรณรงค์การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองครั้งที่ 2 (รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ)

ผลงานชิ้นที่ 6 - จุดมุ่งหมายของการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบนั้นคือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบัน ภายใต้ concept ที่ว่า หยุดทำร้ายเครื่องแบบสถาบัน concept ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ก็คือ ได้ใช้พรีเซนเตอร์ในการมาเป็นตัวหลักในองค์ประกอบของภาพที่แต่งกายไม่เรียบร้อย และใส่ตัวอักษรเพื่อเป็นการสื่อความหมายอีกด้วย มีการใช้สีแดงเพื่อเน้นย้ำคำบางคำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความจดจำ และได้ใส่ตรามหาวิทยลัยสยามกับชื่อรณรงค์ไว้ด้านล่างซ้ายมือสุดเพื่อเป็นการบอกว่า ที่มาของการรณรงค์นี้มาจากที่ไหนนั้นเอง โดยรวมส่วนประกอบภาพ สี ข้อความ รูปภาพน นั้นไปในทิศทางเดียวกัน

จบแล้วค่ะ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.