COŚ z niczego W 10 minut do zaistnienia w sieci

Adobe prowokuje mnie skutecznie, żebym uległ czarowi najnowszych technologii... No i uległem. Takie sympatyczne narzędzie do tworzenia... no właśnie! Tworzenia fajnych, wizualnych, minimalnych i maksymalnych, treściowych i obrazowych... prezentacjo-witryny-blogów! Dla mnie super!

A najwspanialsze jest to, że aby stworzyć coś z niczego, nie trzeba komputera. Siedzę na kanapie i kilkadziesiąt "tapnięć" załatwia sprawę. No! Przyda się też trochę pomysłu.

Nie jestem jeszcze pewien, jak ta przygoda z nowym Spark Page od Adobe, się zakończy... Jednak efekt końcowy powinien być ciekawy i chwytający. Pomimo braku wyraźnej treści... Zobaczymy 😀

Credits:

Created with images by skeeze - "world earth planet" • Alexis - "door old ruins" • gavilla - "morocco fortress adobe" • AmberAvalona - "adobe haunted church abandoned church" • pestoverde - "Apple iPad Air 2 vs iPad Air" • Pexels - "books carpet couch" • StartupStockPhotos - "entrepreneur startup start-up"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.