ברכת יום העצמאות ממאגר החקיקה הלאומי

מאז הצעת החוק שבעקבותיה אנו חוגגים את יום העצמאות הוצעו 18 הצעות חוק לתיקון חוק יום העצמאות, התש"ט-1949

חוק יום העצמאות, התש"ט-1949 נחקק בכנסת הראשונה, ובתחילה הוצע לקרוא לו יום הקוממיות

בתחילת הדיון במליאת הכנסת לקראת הקריאה הראשונה הציע ח"כ אלמליח לשנות את השם

ח"כ לביא הציע שהכנסת היא שתקבע שחג זה יהיה יום שבתון ולא תותיר את ההכרעה בעניין לראש הממשלה

כבר למחרת הנחת הצעת החוק התקבל החוק המקורי ובו אכן נקבע כי שם החג שנחוג מאז ומדי שנה יהיה יום העצמאות. הכנסת קבעה כי יום העצמאות יהיה יום שבתון וראש הממשלה הוסמך לקבוע הוראות בעניין הנפת הדגלים וקיום חגיגות העם

החל מדצמבר 2016 מאגר החקיקה הלאומי מציג לציבור הרחב את כל הצעות החוק שהוצעו מאז הכנסת הראשונה

אנו מזמינים אתכם להיכנס למאגר החקיקה הלאומי ולהיעזר במידע הרב, במסמכים ובנתונים המוצגים בו

מערכת מאגר החקיקה הלאומי
Created By
Gali Ben-Or
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.