Loading

De Es Nieuwsbrief 27 3 juli 2020

Nieuwsbrief 27 / 3 juli 2020

De laatste van het jaar... En wat voor eentje!

Beste ouder(s), verzorger(s),

En dan zit het schooljaar erop... En wat was het een bijzondere editie.

Afgelopen woensdag hebben we schooljaar 2019/2020 afgerond: Een laatste dag met de groepsleerkracht en in de oude en vertrouwde setting. Zo werd er afscheid genomen van leerkrachten, maar ook van de gezinnen Hermus en de Vries die gaan verhuizen. Ook waren er cadeautjes, bedankjes en kaartjes van leerlingen en ouders aan leerkrachten. Van de Ouderraad kreeg elke leerkracht ook een cadeautjes voor de vakantie... Uiteraard had dit niet gehoeven, maar we waarderen dit enorm.

's Middags heeft het team alles klaar gemaakt voor schooljaar 2020/2021: Stoelen en tafels doorschuiven, laatjes over verhuizen en de klas inrichten voor het nieuwe jaar.

Gisteren hebben we het nieuwe schooljaar al opgestart. We merken dat onze opzet als zeer prettig ervaren wordt: Kinderen raken vertrouwd met elkaar, met de nieuwe groepsleerkracht(en) en de regels en routines in een groep. Ze weten al welke locker ze krijgen en wat waar in de klas ligt. Nieuwe leerlingen hebben in de twee dagen al de mogelijkheid om kennis te maken met hun nieuwe school en hoeven dan niet een hele zomervakantie in spanning te zitten over allerlei zaken. Het biedt rust om op woensdag alles af te sluiten, verkleed naar school te komen en afscheid te nemen van elkaar, om vervolgens twee dagen het nieuwe schooljaar te ervaren.

Wat een jaar...

Een jaar dat opgedeeld was in stukken. Een jaar vol uitersten en waarin de term 'afstand' een nieuwe lading kreeg. Van de 'normale' situatie naar een lockdown, gevolgd door het opstarten in halve groepen, om vorige maand weer met hele groepen aan het werk te gaan. Terugkijkend op deze periode kunnen we concluderen dat we er in geslaagd zijn om op een goede manier door deze periode te komen. Met elkaar hebben we handen en voeten proberen te geven aan het onderwijs aan uw kind(eren) en onze leerlingen en gezien de reacties die we kregen is dit gelukt. We vonden het bijzonder om te zien dat in tijden van crisis de bereidheid er was om er samen iets goeds van te maken.

Dank!

En dan is het vakantie... Echt even afstand nemen van school, werk en de dagelijkse routine. We willen iedereen bedanken voor het afgelopen schooljaar en het in ons gestelde vertrouwen. Na de vakantie pakken we de draad weer op. Marloes Joosten zal dan de dagelijkse leiding hebben over de Jan Barbier en de Es. Ze heeft al kennis gemaakt met beide teams en zal in de loop van de eerste weken ook zeker kennismaken met leerlingen en ouders. Op 1 en 2 oktober zullen we afscheid nemen van Roel Roelofs. Nadere informatie ontvangt u na de vakantie, een eerste aankondiging staat al wel in deze nieuwsbrief.

Geniet van de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,

Roel en Robbert

Afscheid groep 8

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van de kinderen van school. Gisteravond was het officiële gedeelte met ouders en teamleden. We zijn de avond begonnen met de afscheidsfilm (in plaats van de musical) die groep 8 gemaakt heeft. Daarna was het tijd voor het ondertekenen van hun certificaat. Elke leerlingen kreeg daarnaast een boek mee en werden ze toegezongen door het team. Naast 25 leerlingen namen we ook afscheid van 14 gezinnen. Gezinnen met wie we een jarenlang educatief partnerschap aangegaan zijn en waar de Es een belangrijke plek in het dagelijks leven innam. We willen ook deze gezinnen heel veel geluk toewensen en bedanken voor al die jaren Es. Het gaat jullie goed!

Afscheid groep 8 en van 14 gezinnen....

Toelichting Corona-rooster

Na de vakantie wordt binnen stichting Ieder Kind Telt het Coronarooster gehandhaafd. Dit hebben we in de vorige nieuwsbrief al aangegeven. Hierbij enkele aanvullingen:

Schooldag:

08.15u: Inloop

08.30u: Aanvang school.

10.15u: Eten en drinken in de groepen

10.30u: Ochtend pauze.

12.00u: Eten in de groep, onder leiding van de groepsleerkracht.

12.30u: Aanvang middag.

14.30u: Einde schooldag.

BSO:

Leerlingen van de Es die naar de buitenschoolse opvang gaan kunnen van 14.30u - 15.00u op school blijven. De mensen van Columbus Jr. komen deze leerlingen om 15.00u ophalen. Ouders van wie de kinderen naar de BSO gaan hoeven dus geen extra uren af te nemen!

En daarna?

Als er verder geen wijzigingen doorgevoerd worden zullen we na de herfstvakantie weer teruggaan naar onze 'oude' schooltijden. Uiteraard zullen we de richtlijnen van het RIVM en stichting IKT hierbij nauwlettend in de gaten houden en u hier tijdig over berichten. Mochten er in de vakantie wijzigingen zijn dan melden we dit voor de start van het nieuwe schooljaar.

Vragenlijsten afgelopen periode

Afgelopen week heeft er een vragenlijst van stichting IKT in de nieuwsbrief gestaan. Het bleek dat deze lijsten niet goed ingevuld of verzonden konden worden. Hierbij een nieuwe poging:

Nu we aan het einde van het heel bijzondere schooljaar zijn gekomen, willen we graag van u weten hoe u onze dienstverlening heeft ervaren tijdens de coronacrisis. We hopen uiteraard dat we niet nogmaals in zo'n situatie komen, maar zekerheid hiervoor is er niet. Dat maakt dat we heel graag willen leren van de opgedane ervaringen en dat kunnen we uiteraard niet zonder u. We hebben twee vragenlijsten gemaakt, een die betrekking heeft op de groepen 1 en 2 en een die betrekking heeft op de groepen 3 t/m 8. Wilt u ons voorzien van gerichte feedback? Heeft u uw kind/kinderen in groep 1 en/of 2, vult u dan de vragenlijst in die betrekking heeft op die groepen. Heeft u uw kind/kinderen in een van de groepen 3 t/m 8, wilt u dan (ook) de vragenlijst invullen die betrekking heeft op die groepen?

Vragenlijst groep 1 en 2

Vragenlijst groep 3-8

Swim 2 Play

Na de vakantie start ook Swim 2 Play weer; Vijf weken lang een 'zwemles' per week. Voor kinderen uit de onderbouw is Swim 2 Play op een speelse en veilige manier kennis maken en vertrouwd raken met zwemmen. Voor de midden- en bovenbouw is het vooral gericht op het onderhouden van zwem-skills.

Ouders van de onderbouw mogen altijd bij deze S2P-lessen aanwezig zijn. Zij kunnen dan plaatsnemen op de tribune.

Momenten:

Komend schooljaar zijn we ingedeeld op de maandagmiddag. Dit rooster is gebaseerd op onze reguliere schooltijden... Dat betekent dat we rond 13.15u met de bus opgehaald worden en om 15.00u terug zijn. Dit houdt dus in dat leerlingen in de week dat ze zwemmen een half uur later uit school zijn. Gelukkig gaat dit maar om 5 weken.

Vanaf week 35 (24 augustus) zijn eerst groep 1 en 8 aan de beurt. Vijf weken later gaan groep 2 en 7.

Meer informatie volgt via de groepsleerkracht.

Bedankt!

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het leuke afscheidsfeestje. Fijn dat het nog kon, ondanks de coronaregels! Ik heb ervan genoten.

  • Bedankt collega’s, voor de fijne jaren dat ik met jullie samen mocht werken!
  • Bedankt ouders, dat jullie de kinderen al die jaren aan mij toe vertrouwd hebben!
  • Bedankt kinderen, voor al jullie spontaniteit, gezelligheid etc. Het was fijn om jullie juf te mogen zijn!
  • Bedankt allemaal , voor de vele mooie cadeaus en de vele lieve kaarten! Super!

Ik mag nu gaan genieten van mijn pensioen! Het werken met de kinderen zal ik zeker nog gaan missen!

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie toe! Maar blijf vooral gezond!!

Lieve groet van juf Henny

Afscheid Henny

En nogmaals dank!

Lieve mensen,

Via deze weg, wil ik jullie allemaal bedanken voor alle kaarten…tekeningen…lieve attenties en cadeautjes, maar vooral voor de steun en vertrouwen welke ik, de afgelopen 15 jaar ,van jullie mocht ontvangen.

Ik wens jullie allen… heel veel geluk!

Hartelijke groet,

(Juf) Maria Nije Bijvank

2 oktober

Afscheid meester Roel

Op vrijdag 2 oktober neemt meester Roel afscheid van de Jan Barbier en de Es. Overdag is er een programma met leerlingen en aan het eind van de middag / begin van de avond met een pleinfeest op het schoolplein van de Es. Nadere informatie volgt, maar noteert u deze datum vast?

Roel werkt na de zomervakantie nog twee weken door: Enerzijds om alles na de zomervakantie weer op te starten, anderzijds om Marloes Joosten wegwijs te maken op beide scholen. U zult hem dan ook zeker nog zien in die eerste twee weken.

Welkom op school!

Gisterochtend zijn er weer drie nieuwe leerlingen op de Es begonnen. En niet zomaar leerlingen! Het is een drieling: Anne, Liese en Lotte zijn gestart in groep 6! We wensen hen een hele leerzame, maar bovenal een hele fijne periode toe op de Es.

EEN HELE FIJNE VAKANTIE!

TOT 17 AUGUSTUS!
Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Created with images by JESHOOTS.COM - "untitled image" • Marcelo Uva - "foto raia olímpica clube pinheiros com palmar por marcelo uva"