İletişim Sorunları Alp jakop 9-b 10668

ÖNSÖZ

Bu seneki proje ödevim için seçebileceğim dersleri ve konuları incelerken, Türkçe konularından, karikatürlerden yola çıkarak iletişim sorunları ile ilgili bir araştırma yapma fikri oldukça ilgimi çekti. Küçüklüğümden beri karikatüre ilgi duymuşumdur ve kendi karikatürlerimi çizmeye çalışmışımdır. Bu projeyi seçmemdeki en büyük etkenlerden biri de içinde bunları barındırmasıdır. Peki iletişim nedir?

İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyondur. İletişim, günlük hayatımızda temel gereksinimlerimizden sonraki en önemli faktördür. İnsanlar iletişim kurmadan birbirlerini anlayamaz, sağlıklı ve mutlu bir yaşam süremez. Ruhsal ve bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. İletişim denince akla sadece sözlü iletişim gelmemelidir. Kullandığımız mimikler, yaptığımız beden hareketleri hatta yazdığımız yazılar bile birer iletişim türüdür.

İletişimin altı temel ögesi vardır. Bunlar kaynak (gönderici), alıcı (hedef), ileti (mesaj), bağlam (ortam), dönüt (geri bildirim), ve kanal (gönderme biçimi) dır. İletişim tek taraflı değildir, çift taraflıdır. Kaynak duygu ve düşünceyi aktaran, alıcı ise iletilen duygu ve düşünceyi alan kişidir. Aynı şekilde ileti de aktarılmak istenen duygu ve düşüncedir. Bu iletişimin geçtiği yere kanal, iletinin gönderilme şekline yani yani iletinin alıcı tarafından doğru algılanabilmesine bağlam denmektedir. Dönüt ise alıcının iletiye verdiği her türlü yanıttır.

İletişim insan hayatında bu kadar önemli bir konuma sahipken doğru bir iletişim kurulması çok önemlidir. Günümüzde iletişim sorunları çok fazladır ve bu durum pek çok yanlış anlaşılmaya yol açmaktadır. İletişim sorunlarının temel sebepleri arasında başı iletişim kurulan kişiyi iyi dinlememek çekmektedir. Toplumlardaki iletişim sorunlarından bir bölümü de kuşak çatışması ve kuşaklar arası anlayış farkının büyük boyutlara ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu çatışmanın temel sebebi karşılıklı olarak gönderilen iletilerin anlaşılamaması yani iletişim kopukluğudur. İletişim sorunlarının bir diğer sebebi ise savunucu iletişimdir. Bireyin kendini savunma özelliği arttıkça iletişimdeki verim düşer. Bireylerin başarılı iletişim kurmalarında özgüven sahibi olmaları oldukça önemlidir. Bu durumu sağlamak için bebeklikten itibaren güven ve saygı dolu bir ortamda büyümek kilit noktadır.

Karikatürlerin temel özelliği, güldürürken düşündürmektir. İletişim sorunları günümüzde büyük bir problemdir ve bu sorunları çözmek için gerekli ciddiyet gösterilmemektedir. Karikatürler işte bu noktada devreye girer. Günümüzde, internette aradığımız zaman oldukça komik, iletişim sorunlarıyla ilgili karikatürler bulabiliriz. Eğer dikkat edecek olursak, bu karikatürlerin her birinde bir iletişim sorunu ele alınmaktadır. Bu karikatürleri sadece gülmek için değil, o karikatürde bahsedilen problemi keşfetmek için de incelemeli, bu problemle ilgili çözüm yolları üretmeye çalışmalıyız.

Bu proje için araştırmalarıma, iletişim engellerini konu alan, insanı aynı zamanda güldürecek karikatürleri bularak başlamak istiyorum. Bunun ardından iletişim sorunlarının temel sebeplerini belirleyip bu konuda uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okuyacağım. Bu makaleleri birbirleriyle karşılaştırıp, farklı fikirleri tek bir yazı altında toplamaya çalışacağım. Günümüzde iletişim problemlerini ele alan pek çok deney yapılmış durumda. Bu deneyleri inceleyip sonuçlarına bakacağım ve sağlıklı bir iletişim için temel unsurları ortaya koyacağım. Türk toplumundaki iletişim engellerinin sebeplerini araştıracağım. Bu konuyla ilgili güzel deyim ve atasözlerini derleyeceğim. En sonunda ise bütün bu araştırmalarımı içeren bir yazı yazacağım.

Bu projenin bana özellikle doğru iletişim kurmada yardımcı olacağına inanıyorum. Günümüzde hemen hemen herkes iletişim engelleriyle karşılaşıyor ve ben, bu proje sonunda en azından çevremdekilerle bilgilerimi paylaşabileceğime ve onları bilinçlendirebileceğime inanıyorum. Aynı zamanda da yeni atasözleri ve deyimler öğrenme fırsatı bulacağım. Bu projenin sosyal ve kültürel hayatıma katkı sağlayacağını düşünüyorum.

İLETİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER

 • Karşımızdaki kişiye saygı göstermeyip onu dikkatli dinlememek

İletişim sorunlarının doğmasındaki belki de en önemli sebep karşıdakini ciddiye almamaktır. Doğru bir iletişim için söylenen hiçbir şeyin dinleyen tarafından kaçırılmaması gerekir ve çok ufak bir yanlış anlaşılma bile çok büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Unutmamalıyız ki anlaşmanın yolu önce iyi dinlemekten geçer.

 • Aşırı çekingen veya saldırgan bir yapıya sahip olmak

Bütün bireylerin birbirinden farklı özellikleri vardır. Bu farklı özellikler, iletişim kurulurken karşıdakini olumsuz olarak etkileyebilir. Karşımızdaki küçük düşürecek, utandıracak davranışlarda bulunursak aramızdaki ilişkiyi zedeleyebiliriz.

 • Kuşak çatışmaları

Günümüzde genç kuşak ile yetişkin kuşak arasında ciddi bir iletişim kopukluğu vardır. Yetişkinler gençlerin gözünde geri kafalı ve tutucu kişiler iken yetişkinler ise gençleri tembel, sorumsuz ve kendi doğrultusunda ilerleyen kişiler olarak tanımlarlar.

 • Savunucu iletişim

Savunucu iletişim, İnsanın günlük yaşantısında karşılaştığı bazı olaylar ve durumlar kendisini korumasını gerektiğinde kullandığı yöntemdir. Bu gibi durumlarda kişi kaçamak ve kendini koruyan kısa cevaplar verir, karşısındakinden uzaklaşmaya çalışır.

Bu durum aile içinde dahi yaşanabilir.

İletişim bir iletişimsizlik düzeneğidir.

Jacques Lacan

Pekİ sağlıklı bir ilEtişİM için KENDİMİZİ nasıl gelİştİrebİlİrİz?

 • Atılganlık eğitimi

Birçok araştırmacı, "atılganlık eğitimi" adını verdikleri bir yöntem üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Öncelikle atılganlık, saldırganlık demek değildir. Atılganlık, kişinin düşünce, inanç ve isteklerini karşısındakilerin haklarını çiğnemeden ifade edebilmesidir. Wolpe' ye göre atılgan davranışlarda bulunabilmek için kaygı dışındaki bütün duyguların uygun bir şekilde dışa burulması gerekir. Atılganlık bir kişilik özelliği olarak görülse de bireylere kazandırılabilir.

Bireye atılganlık eğitimi verilerek iletişim becerileri kazandırmak, kendi haklarını koruyabilmeyi, başkalarının haklarına saygı göstermeyi, çekingen yada saldırgan olmak yerine atılgan tutum kazanmayı öğretmek ve sonuçta toplumu özgüven sahibi bireylerden oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşmak

İletişim kurarken karşıdakinin sizi anlaması çok önemlidir ve bunun için konuşurken doğru kelimeler ile, virgüller arasında uzun uzun düşünmeden açık bir şekilde konuşmak çok önemlidir. Bu sayede alıcı iletiyi daha rahat ve doğru bir şekilde alır. Diksiyon eğitimi almak bu konuda sıkıntı yaşayan bireylere yardımcı olur. Akıcı ve anlaşılır konuşan bireyler hayatın her alanında diğerlerine göre hep bir adım önde olur.

 • Beden dili

Beden dili, konuşurken kullanılan sözsüz iletişimdir. Beden dili kullanılırken gönderilen sinyaller neredeyse tamamen bilinçaltı tarafından algılanarak işlenir ve anlamlandırılır. Farklı araştırmalar sonucunda insanlar arasındaki iletişimin asgari %63 azami %93' lük bir oranda beden dili ile yapıldığı ortaya çıkmıştır. Beden diline bakarak bir insanın o anki durumu hakkında bilgi edinilebilir. İçinde bulunduğu ruh haline göre dışarıya verdiği işaretler farklılık kazanır. Bu sayede kızgınlık, öfke, gerginlik, hoşlanma, zevk, mutluluk gibi farklı duygular insanların vücut diline bakarak anlaşılabilir.

 • Empati kurmak

İnsanların iyi ve kötü günleri olabilir. Bu durumlarda iletişim kurarken, kendimizi karşımızdakinin yerine koymalıyız. Onun duygu ve düşüncelerini anlamalıyız ve buna göre onu kırmamalıyız. Empati kurmak, insan ilişkilerini doğrudan olumlu etkiler. Empati kurma yeteneği doğuştan yüksek olmakla beraber büyükdükçe hızla kaybedilebilir. Bu durumu engellemek adına açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, geçmişten ders almak ve olayları akışına bırakmak gerekmektedir.

Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız, kendi bildiğiniz dili değil, onun anladığı dili konuşmalısınız.

Nelson Mandela

Atasözlerİ ve deyİmler

Yukarıda bahsi geçen iletişim sorunları tüm dünya için geçerlidir ve Türk toplumunda da gözlenmektedir. Bu durumu özetleyen pek çok güzel atasözü ve deyim vardır.

 • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

 • Kara haber tez duyulur

Ölüm gibi kötü haber çabuk yayılır.

 • Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez

Hakaret, ağır söz vb. gönül kırıcı davranışların hiçbir zaman unutulmayacağını anlatan bir söz.

 • İnsan konuşa konuşa hayvan koklaşa koklaşa

İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.

 • Önce düşün sonra söyle

İyice düşünmeden söylediğimiz sözlerden dolayı, sonradan pişmanlık duyduğumuz çok olur. Böyle bir duruma düşmemek için bir sözü söylemeden önce uzun uzun düşünmemiz gerekir.

 • Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır

Ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır.

 • Dile getirmek

Konuşturmak

 • Dilinden anlamak

Bir canlının çıkardığı seslerden veya onların davranışlarından ne anlatmak istediğini anlamak.

 • İleri geri konuşmak

Yersiz, kırıcı, yaralayıcı biçimde konuşmak.

 • Ağzından kaçırmak

Söylemek istemediği bir şeyi, boş bulunup söyleyivermek.

 • Acı söz

İnsanın gönlünü inciten,onuruna dokunan ağır söz.

SONSÖZ

Bu projeye başlarken amacım günlük hayattaki en büyük problemlerimizden biri olan iletişim sorunlarını ele almak ve bu konuyla ilgili yararlı bir sunum hazırlayarak diğer kişileri de bilinçlendirmekti.

Araştırmalarım boyunca bana hep karikatürler yol gösterdi. Karikatürler, en kötü zamanlarda dahi sizi güldürebilir, güldürürken düşündürerek olayları daha net anlamamıza yardımcı olur. Karikatürlerin bu büyüsü beni her zaman kendisine çekmiştir ve bu proje ödevimde de karşıma çıkması beni çok sevindirdi.

Ödev sırasında keşfettiğim bir diğer durum ise iletişim ile ilgili atasözü ve deyimlerin fazlalığıydı. Dünya tarihinde önemli yerlere sahip olan kişilerin de iletişime verdikleri önem ve bununla ilgili sözleri oldukça ilgi çekiciydi.

Sonuç olarak, bu projenin başında öğrenmeyi hedeflediğim bütün bilgilere artık sahip olduğumu düşünüyorum. Projem boyunca bana yardımlarda bulunan başta Türkçe öğretmenim Özcan Akçakaya olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Unutmayalım; iletişim, doğru kullanıldığı sürece sahip olabileceğimiz en büyük güçtür.

Kaynakça

 • http://www.eokulbilgi.com/iletisim-ile-ilgili-atasozleri-ve-anlamlari-2/
 • https://bedenindili.com
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58af38443e63f8.52464031
 • http://www.sosyalhizmetuzmani.org/dogrubiriletisim_nasilkurulur.htm
 • http://betulcem.blogspot.com.tr/2012/09/savunucu-iletisim.html
 • http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/medergi/16.htm
 • http://www.aktuelpsikoloji.com/kusaklar-arasi-catisma-ve-genclik-4837h.htm
 • http://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=188

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.