Portfolio Aleksandra Pere

Kaikki portfoliossa otetut kuvat on otettu Canon Eos 1100D - kameralla, ellei toisin mainita.

f/5.6, 1/200s, iso 3200, 44mm

Kiviaita

f/5, 1/800s, iso 1600, 45mm

Ennen
Jälkeen
f/5, 1/100s, ISO 1600, 21mm

Kristallilamppu

f/5, 1/100s, iso 1600, 21mm

Ennen
Jälkeen
f/5.6, 1/80s, iso 1600, 55mm

Kissa nimeltä Onni

f/4, 1/80s, iso 100, 18mm

Ennen
Jälkeen
f/5, 1/80s, iso 1600, 42mm

Valopallonauha peilin edessä

f/5, 1/80s, iso 1600, 42mm

Ennen
Jälkeen
f/5, 1/100s, iso 1600, 46mm
Puhelimella otettu kuva kissastani Peiposta.

Tajusin olleeni portfoliota tehdessäni vähän huolimaton ison säädössä, kaikissa kuvissa se on turhan suuri. Yksi kuva onnistui ison osalta ja se onkin ainoa kuva mikä on otettu hyvin valaistussa ympäristössä.

Kuvia ei ole muokattu minkään tietyn muotin mukaan, vaan omia silmiäni miellyttäväksi ja olen poistanut suurimmat roskat kuvista. Eniten siivousta on huomattavasti tapahtunut kiviaita-kuvassa.

Kurssilla kuitenkin opin enemmän ison, aukon ja ajan säädöstä, sekä kuvien sommittelusta. Kurssi meni itseltäni kuitenkin aika paljon ohi sairasteluni vuoksi.

f/22, 1/80s, iso 1600, 55mm

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.