Loading

Zagubieni: Droga do emigracji Розгублені: Дорога до еміграції

Projekt „Lost: roads to exile” (PL: „Zagubieni: Droga do emigracji” / UA:„Розгублені: Дорога до еміграції”) był wynikiem zaangażowania młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat uczących się w Bytomiu w Polsce i w Rivne na Ukrainie. Podstawowym celem było wspólne odkrywanie historii obu narodów w ramach organizowanej wymiany młodzieży. Główną osią projektu był los ludności cywilnej, zmuszonej do opuszczenia swoich miejscowości, podczas II Wojny Światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu w ramach akcji przesiedleńczych. Był to bardzo trudny temat, gdyż dotykał wątków politycznych, znajdujących odzwierciedlenie we współczesnym dialogu pomiędzy obydwoma państwami (motywy polityczne wysiedleń powojennych). Tematy polityczne są jednak poruszane na lekcjach historii. Celem projektu było z kolei inne ujęcie tego wątku poprzez kontekst losów „zwykłych ludzi”. Młodzi ludzie z obu krajów wspólnie opracowywali powyższy temat, poprzez samodzielny research historii, przygotowanie materiałów i zorganizowanie dwóch równoległych spotkań z historią pod tytułem: „Opuszczam swój dom/ Залишаю свій дім”. Wspólnie podczas wymiany i osobno, po powrocie do domów, zaprezentowali los ludności cywilnej w trakcie wysiedleń czasu II Wojny i okresu powojennego z perspektywy dzisiejszej młodzieży.

#mlodziezihistoria #PLUAhistory #PLUAyouth #polskoukrainskawymiana #LOST #DrogaDoEmigracji #bytom #rivne #feis

Let's start our exchange!
Pierwszego dnia wymiany odbyło się spotkanie integracyjne grupy polskiej oraz ukraińskiej, podczas którego uczniowie przedstawiali i poznawali się nawzajem. Spotkanie odbyło się nad malowniczą rzeką Poprad, przy granicy polsko – słowackiej. Dzień zakończył się wieczorem filmowym.
Drugiego dnia pracowaliśmy nad grami integracyjnymi, nad którymi później spędziliśmy resztę dnia. Po wspólnym obiedzie odbył się „roleplay”: uczestnicy odegrali postacie historyczne z różnych epok. Rozpoczęła się także gra „Killer Game”oraz gra „Secret Friend”. Wieczorem odbył się grill. A później mieliśmy czas wolny, podczas którego graliśmy w siatkówkę.
Kolejnego dnia rozmawialiśmy o prawach człowieka, ich funkcjonowaniu, niektóre z nich prezentowaliśmy w ciekawej formie. Odbył się także wieczór polski, podczas którego grupa z naszej szkoły przybliżyła kolegom z Ukrainy kulturę Polski. Śpiewaliśmy, przeprowadziliśmy quiz oraz przedstawiliśmy łamańce językowe. Zabawa była świetna.
We wtorek 9 października, obydwie grupy – polska i ukraińska zorganizowały flash mob podczas wycieczki do Krynicy Górskiej. Śpiewaliśmy piosenkę Queen pt. „We Will Rock You”. Po występie mieliśmy chwilę na zakup pamiątek. Po kolacji odbył się Wieczór Ukraiński, na którym grupa zaprezentowała nam swój taniec narodowy, pieśni, oraz gry i zabawy. Usłyszeliśmy również wiersz pt. „Lokomotywa” Juliana Tuwima, oraz piosenkę „Wszyscy Polacy”.
W środę 10 października po śniadaniu odbyły się zajęcia, na których po raz kolejny poruszyliśmy temat praw człowieka. Następne zajęcia dotyczyły tolerancji. Część z nas wcieliła się w role takie, jak np. Rom, uchodźca czy też bogaty Anglik. Reszta grupy miała za zadanie ocenienie danej osoby. Po warsztatach większość zrozumiała, że nie można oceniać książki po okładce.
11 października odbyły się zajęcia, na których do wykonania mieliśmy zadania, np. zrobić sobie wspólne selfie, napisać piosenkę. Po zajęciach grupa polska kończyła plakaty na temat emigracji. Przed kolacją odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym każdy miał przyklejoną kartkę na plecach, po to, aby ktoś mógł mu napisać coś miłego, a potem rzucaliśmy sznurkiem, aby ukazać więź między nami wszystkimi. Nie zabrakło również łez. To była wspaniała wymiana!

Wieczory kulturowe

Wieczór Polski

Odbył się także wieczór polski, gdzie grupa z naszej szkoły zaprezentowała kulturę polski. Śpiewaliśmy, przeprowadziliśmy quiz, oraz przedstawiliśmy łamańce językowe. Na koniec odbył się poczęstunek składający się z polskich rarytasów.

Wieczór Ukraiński

grupa ukraińska zaprezentowała nam swój taniec narodowy, pieśni, oraz gry i zabawy. Usłyszeliśmy również wiersz pt. „Lokomotywa” Juliana Tuwima, oraz piosenkę „Wszyscy Polacy”. Wieczór zwieńczył poczęstunek.

Rozpowszechnianie rezultatów projektu w Polsce i na Ukrainie

Właśnie zakończyliśmy pierwszą interaktywną wystawę historyczną pt.: „Opuszczam swój dom”, stanowiącą rezultat polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży. Wspólnie z mieszkańcami Bytomia i innymi osobami, zainteresowanymi historią młodzi ludzie dyskutowali i prezentowali na temat losów ludności cywilnej, zmuszonej do opuszczenia swoich miejscowości, podczas II Wojny Światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu w ramach akcji przesiedleńczych. Przedstawiono również informację o samym projekcie, o pracy młodzieży w grupach międzynarodowych i wartościach z tego płynących. Naszym celem byłą promocja historii jako przestrogi i forum dialogu polsko – ukraińskiego.

Wydarzenie było realizowane w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży poprzez projekt Fundacji Europejskich Inicjatyw na Śląsku i Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Św. Piotra i Pawła w Rivne pt.: „Lost: roads to exile”. Spotkanie odbyło się w Biurze Promocji Bytomia, przy Rynku 7 w dniu 25 października.

25 października 2018, Biuro Promocji Bytomia

29 października 2018, Rivne, Ukraina

Materiały wystawowe

Oddział kwatermistrzowski, motocykliści 2. Armii Wojska Polskiego podczas operacji łużyckiej, kwiecień 1945 r

Квартармейстерский відділ, мотоциклісти 2-ї армії Польської армії під час Лужицької операції, квітень 1945 р.

Wybitny polski generał, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, dowódca spod Monte Cassino Władysław Anders

Видатний польський генерал, Верховний головнокомандувач Збройних сил Польщі, командувач з Монте Кассіно Владіслав Андерс

Emigranci na statku pasażeskim "Aqutania", płynącym do Nowego Yorku

Емігранти на пасажирському судні "Акітанія" плавають до Нью-Йорка

Polscy emigranci w Stanach Zjednoczonych pracujący na farmie w okolicy Baltimore.

Польські емігранти в США працюють на фермі біля Балтімора.

Polscy emigranci w Afryce

Польські емігранти в Африці

Polscy uchodźcy w trakcie II wojny światowej

Польські біженці під час Другої світової війни

Materiały źródłowe:

1. http://uchodzcy.info/infos/polacy-tez-byli-uchodzcami/

2. http://mighealth.net/pl/images/b/b4/Sakson.pdf

3. A. Kwilecki, Ruchy migracyjne ludności w Polsce Ludowej. Stan i potrzeby badań, w: Z pogranicza problematyki narodowej i międzynarodowej. Studia i szkice, Warszawa 1982

4. https://www.pb.pl/dokad-uciekali-polacy-poznaj-najpopularniejsze-destynacje-804483

5. http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_polscy_uchodzcy_w_czasie_ii_wojny_swiatowej

6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia

7. https://nowahistoria.interia.pl/prl/news-polacy-i-ukraincy-sowieckie-rzady-przesiedlenia-zmierzch-pol,nId,1537934

8. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/protokol_ukraina_x_motyka.pdf

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.