Høyspent landstrøm til sjøanlegg - en vinnerformel

Den blå åker høstes som aldri før og behovet for strøm til havs, øker i takt med at oppdrettstflåtene stadig blir større og mer energikrevende. Hittil har 22 oppdrettsanlegg fått høyspent landstrøm fra Elektro Team AS. Den beste elektrifiseringen som finnes pr dag levert av landets fremste eksperter på området.

- Våre kunder sparer penger, de tar vare på miljøet og får dessuten den aller mest kostnadseffektive løsningen for elektrisitet på sin oppdrettsfasilitet.

Vår prosjektleder, Lill Mariann Seternes, er en av de med mest erfaring her i landet på dette området og har hovedoppgave nettopp omkring elektrifisering av oppdrettsanlegg. Dette er en trygghet for deg som kunde.

Dieselgeneratorer- Lite effektivt og skadelig for miljøet

Sjøen pisker godt mot skroget på Elektro Teams 37 fot store servicebåt. Vi er på vei ut til Salmars anlegg "Rataren" utenfor Sula, for å kople inn 22kV landstrøm til nok en oppdrettsfasilitet. En fremtidsrettet investering som pensjonerer nok en ineffektiv dieselgenerator. Et stort skritt i riktig retning med tanke på miljø og bærekraft.

- Dieselelektrisk drift nyttegjør anslagsvis bare 50 prosent av produsert elektrisk kraft. Kombinert med en lav effektfaktor blir ikke dette hverken effektivt eller miljøvennlig. Dieselutslipp er den største bidragsyteren til at et aggregat er en miljøbelastning, men vi har flere andre positive effekter; støyreduksjon, reduksjon i bruk av kjemikalier og en mulig bedring i fiskevelferd.

- Vi satset tidlig på en vinnerformel

Ute på Rataren entrer to spesialsertifiserte montører fra Elektro Team oppdrettsflåten, for det er meget strenge krav til sikkerhet, dokumentasjon, instrukser og rutiner for å drifte slike anlegg. Elektro Team AS satset tidlig på å utvikle en løsning for å kunne forsyne oppdrettsflåtene langt til havs med høyspent, noe som i dag gjør de til den eneste installatørbedriften i landet med tilsvarende ekspertise på området.

- 22.000 volt (22kV) er en spenningstype som allerede finnes langs store deler av kysten vår og er perfekt som overføringsspenning. Med 24 kV sjøkabel er det mulig å overføre mye energi over lange strekk med minimale tap. Dette er solide, og meget sikre anlegg sammenlignet med hvordan man tradisjonelt har bygd slike anlegg.

Slik fungerer det

Inne på land står en 22 kV skilletrafo og herfra føres sjøkabelen ut til oppdrettsflåtens spesialbygde høyspentcelle. I den avlåste cella står høyspent bryteranlegg og trafo for å ta ned spenningen og derfra tas det videre ut 400V til teknisk utstyr og 230V til lys og andre funksjoner. Høyspentcellen er til en hver tid låst og driftes kun av Elektro Teams spesielt sertifiserte montører.

- Vi har egne montører som er kurset på bygging, drift- og vedlikehold av høyspentanlegg, de foretar alle høyspentkoblinger på land og ute på kundenes flåter. I tillegg har vi kurset montører på drift- og vedlikehold av høyspentanlegg og skjøting av sjøkabler. På slike anlegg er det gjerne sjøkabelen som er den mest kritiske komponenten, da er det trygt for både oss og kunden at vi kan stille på kort varsel dersom uhellet skulle være ute.

Høyspentrommene ute på flåtene er låst slik at det kun er sakkyndige med driftsansvar og Elektro-Team sitt kvalifiserte personell som har adgang. Kundene må leie inn sakkyndig driftsledelse for betjening, drift og vedlikehold på høyspenningsanleggene slik lovverket tilsier.

Tidlig på banen

Elektro Team kom tidlig på banen med å forsyne høyspent langt til havs, og om du som kunde skal få full effekt av elektrifiseringen, er det like viktig at Elektro Team kommer på banen så tidlig som mulig i din planlegging. Aller helst fra den første tanke om elektrifisering er sådd.

- Vår prosjektleder, Lill Mariann Seternes, er en av de med mest erfaring her i landet på dette området og har hovedoppgave nettopp omkring elektrifisering av oppdrettsanlegg. Inkluderes vi tidlig, er det mye å vinne og mye å spare, legger Seternes til.

Det skal lønne seg å være god

For går du med tanker om elektrifisering belønner Enova også slik fremtidsrettet satsing, og hos Elektro Team finner du også ekspertisen som legger alt til rette omkring alle ledd i den viktige søknadsprosessen.

- Vi har sett prosjekter der ENOVA dekker over 30% av de totale kostnadene om alt gjøres riktig. Det er vel å merke viktig at kunden får ENOVA-godkjenning før prosjektet påbegynnes, hvis ikke faller støtten fra, sier prosjektleder Lill Mariann Seternes.

Vi er med, fra A til Å

Fra våre kontorer på Hitra og Frøya er vi daglig i tett dialog med oppdrettsnæringa, og vår lange erfaring er din sikkerhet. Ta oss tidlig med i prosessen så er vi gjerne med å utvikle dine spesifikke ønsker og behov.

- Vi har elektrifisert mange oppdrettsanlegg til havs og har lagt kabler helt opp i 15 000 meter. Vi har en meget god dialog og samarbeid med flere e-verk langs kysten og i praksis melder vi inn et ønske om å hente ut høyspent på en gitt plass i god tid slik at e-verket kan ordne med en kostnadseffektiv avgrening.

Du er derfor trygg om du velger å elektrifisere ditt anlegg hos oss.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.