วันที่ดอกแก้วเจ้าจอมบาน เขียนความคิด

วันที่ดอกแก้วเจ้าจอมบาน

@@@@@@@

เรามีบ้านหลังเล็กๆ

มีต้นไม้ที่ปลูกริมรั้วบ้านหลายต้น

มีต้นแก้วเจ้าจอมปลูกอยู่ริมประตูทางเข้าบ้าน

เดินผ่านทุกวันแบบไม่สนใจ

.......................

แต่เช้านี้ไม่เหมือนวันอื่นๆ

เมื่อเธอบอกฉันว่า

มาดูต้นแก้วเจ้าจอมที่เธอหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยสิ

วันนี้ออกดอก...บานเต็มต้น

.......................

ฉันจึงได้แหงนหน้ามองดู

ดอกสีม่วงกะจิดริด กลีบเรียงเป็นชั้นๆ

เกาะกลุ่มเป็นพุ่ม

ชี้ชวน โปรยยิ้มมาให้ฉัน

น่าตื่นตาตื่นใจมากมากมาย

ดอกไม้เล็กๆนี้

สร้างความสดชื่นเบ่งบานในใจฉันได้อย่างมากมาย

รอยยิ้มผุดขึ้นมา

อดไม่ได้ต้องบันทึกภาพเก็บไว้มากมาย

ความสุขที่มองข้าม

อยู่ใกล้ตัวเพียงนิดเดียว

@@@@@@@@

เขียนความคิดขึ้น เพื่อระลึกถึงวันที่ดอกไม้บานเต็มต้น

ตื่นตาตื่นใจ และสร้างความสุข สร้างพลังใจให้อย่างมากมาย

รู้สึกขอบคุณ 'เธอ' ที่คอยดูแลมัน

และชี้ชวนให้ฉันดูและมีความสุขร่วมไปกับเธอด้วย

@@@@@@@@

Created By
เขียนความคิด
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.