PROJEKTOVANJE Kvalitetan projekat uz racionalne troškove potreba je svakog investitora. Vodeći se propisima i pravilnicima za projektovanje uz primjenu najnovijih tehnologija izrađujemo sve vrste projekata.

Široki spektar vlastite mehanizacije i opreme omogućava nam izvođenje svih vrsta objekata niskogradnje.
Naš tim svojim znanjem i iskustvom pruža kvalitetne usluge nadzora nad izvođenjem građevinskih projekata u oblasti niskogradnje i visokogradnje. Naš zadatak je praćenje troškova, vremena i kvaliteta gradnje, te detaljno izvještavanje investitora o stanju na gradilištu. Mi smo Vaš siguran partner koji Vas vodi do uspješne realizacije Vašeg projekta.

Credits:

Created with images by Columbia GSAPP - "Mikki Asada"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.