Lifestyle & Storytelling DOKUMENTÄR FAMILJEFOTOGRAFERING

VAD ÄR LIFESTYLE & STORYTELLING?

Mathilda & Gustav var min första familj i lifestyle och storytelling
Vad vill du komma ihåg om 5, 10, 25 år?

VARFÖR LIFESTYLE?

HUR GÅR DET TILL?

Att fotografera lifestyle är alltid lite speciellt, ni bjuder ju in mig i ert liv - en helt främmande människa till ert hem för att ta bilder. Oftast kräver det både lite extra tid, rätt teknik och mycket tålamod - beroende på vad just din eller er lifestylefotografering ska handla om. Jag anpassar mig alltid efter er förstås och ljusförhållande för dagen. Dock är att föredra öppna, stora och ljusa miljöer. Har ni inte så mycket ljus inomhus kan det vara bra att inrikta sig på en fotografering utomhus.

En fotografering med mig ska vara rolig och upplevelsen ska kännas positiv. Det finns absolut ingen stress, det får ta den tid det tar, fokus ligger på dig, din familj eller barn i en avslappnad miljö. Fotograferingen brukar ta omkring 2 timmar. Oftast sker fotograferingen under en specifik tidpunkt på dagen för ert liv. Det kan vara sagostund med barnen, när du förbereder dig i arbetet eller en promenad på tu man hand med din favorit. Det kan handla om när du genomför något - kanske är du kreativ och önskar professionella bilder på dig "in action"?

Jag vill att ni ska se fram emot en mysig och rolig stund där ni får professionella bilder. Ni kan känna er trygga med mig, mitt arbete går ut på att arbeta med människor och jag älskar mitt jobb!

VILL NI GÖRA EN INVESTERING FÖR LIVET? - KÖP HUR MÅNGA BILDER NI VILL!

Jag jobbar som minimum 1 timme och stannar så länge som ni har bokat i förväg. Det innebär att jag kan stanna 1 timme eller mer, jag anpassar mig alltid efter er som familj men lägger aldrig ner kameran efter påbörjad timme. Planerar ni en aktivitet som ni vill att jag ska vara med på kanske det går att planera tiden bättre, men det går lika bra att vara flexibel med den här typen av fotografering. Kostnaden för en lifestylefotografering är 1500:- per påbörjad timme, beroende på antal bilder ni sedan vill köpa kommer jag att presentera ett paketpris. För ytterligare frågor, skicka gärna ett mail genom att klicka på knappen nedan.

1500:-/per påbörjad timme

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.