Floriade van start! door infra communicatie

Deze voorbeeld presentatie, waarvan dit de tweede is, laat zien dat Infra Communicatie aansprekende reportages kan maken van de werkzaamheden aan het Floriade terrein.

Door regelmatige bezoeken ontstaat een verhaallijn van de ontwikkelingen die er plaats vinden. Bewoners en toekomstige bezoekers kunnen zien welke werkzaamheden vooraf gaan aan het project. Stakeholders krijgen begrip voor onverwachte situaties en negatieve associaties kunnen met foto's omgebogen worden tot een positieve beleving. Infra Communicatie is gespecialiseerd in fotografie en teksten kunnen later toegevoegd worden. Een presentatie als deze is binnen 2 uur online te delen of embedden in een website. Er volgt nu een preview van het Floriade verloop op dit moment.

Het Eiland Utopia krijgt nieuwe functies voor de Floriade
Uitzicht over het Weerwater vanaf Utopia
Woonarken bij Haddock watersport
Voor verbetering moet het soms "eerst ergeren voor het beter wordt"
De bermen langs A6 worden als eerste aangepakt.

Tegelijk met de verbreding van A6 wordt de basis voor het Floriade terrein gelegd. Bomen moeten nu tijdelijk wijken maar over een aantal jaren is dit ruimschoots gecompenseerd door een gevarieerd terrein harmoniërend met zijn omgeving en een opvallende begroeiing. Het Floriade terrein verbindt de bestaande wijken straks met elkaar zodat een samenhangend geheel ontstaat in het centrum van Almere. Een plaats waar mensen gevarieerd kunnen recreëren.

Op dit moment is een positieve benadering belangrijk; ontwikkelingen duren langer, stakeholders zitten nog niet op één lijn en kostenoverschrijdingen dreigen het nieuws te overheersen. Infra Communicatie kan met reportages een positief beeld neerzetten van werkzaamheden die in eerste instantie als minder positief worden ervaren en zo helpen zaken beter uit te leggen.

U kunt mij bellen: 06 10 07 16 77 of mailen: marcel@infracommunicatie.com Hieronder vindt u 2 links naar websites met voorbeelden die zeker voor een organisatie als de Floriade interessant zijn.

Overigens fotografeer ik op deze wijze ook al voor Lelystad Airport.

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Publicatie foto's alleen na toestemming Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.