Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 152, septembrie 2020

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Ziua Europeană a Limbilor 2020 ——Parteneriate pentru pregătirea digitală în educație și Parteneriate pentru creativitate ——Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale din Polonia la care pot participa și școli din România —— Colecția de toamnă a evenimentelor internaționale organizate de Agențiile Naționale Erasmus+ din Europa —— Erasmus+ și educația digitală în România, în perioada pandemiei —— Noul Europass —— #ErasmusDays2020 —— Pactul Ecologic European —— #DiscoverEU —— Ai încercat EVE – Erasmus+ Virtual Exchange? —— ////—— Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021: DCT - Classroom Laboratory – un proiect al Universității de Vest din Timișoara (UVT) ——////—— Învățământ universitar în Erasmus+: Universități din România partenere în alianțele universităților europene —— Experiențe Erasmus: Bis bald, Hamburg! —— ////—— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: ToMiMEUs – un proiect pentru accesibilizarea muzeelor —— ////—— Corpul European de Solidaritate: Un proiect al Asociației „Copiii în sânul familiei“: ELF 2020 ——////—— Eurodesk România te informează ——////—— Multilingv. Multicultural: Certificatul Lingvistic European 2020 – Apel pentru depunerea de candidaturi ——////Publicațiile Eurydice ——////—— Recomandările lunii septembrie——////—— Utile

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Ziua Europeană a Limbilor 2020

Ziua europeană a limbilor – the European Day of Languages – este sărbătorită în fiecare an pe 26 septembrie pentru a încuraja învățarea limbilor străine în întreaga Europă. Este un eveniment care propune promovarea diversității lingvistice europene și sensibilizarea cetățenilor cu privire la importanța învățării limbilor străine pe tot parcursul vieții. Ziua europeană a limbilor (ZEL) a fost propusă de Consiliul Europei și a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2001, astfel că anul acesta a ajuns la majorat, ocazie care a generat foarte multe evenimentele, în Europa și în afara acesteia.

Anul european al limbilor – 2001 – a generat nevoia de a avea și o zi europeană a limbilor, iar Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis spre finalul campaniei, să transforme ZEL într-un eveniment anual, care să fie sărbătorit pe 26 septembrie. Ulterior, Comisia Europeană a adoptat acest eveniment pe agenda sa, astfel că în fiecare an, un număr mare de persoane, instituții și organizații din toate statele membre organizează sau participă la activități de promovare a diversității lingvistice, a capacității de comunicare în diferite limbi și a recunoașterii importanței predării și învățării limbilor străine, mai mari sau mai mici.

Obiectivul general este acela de a atrage atenția asupra diversității lingvistice și culturale a Europei, care trebuie sprijinită și menținută, dar și de a extinde gama limbilor învățate, dezvoltarea competențelor multilingve pe toată durata vieții și consolidarea abilităților interculturale. Ziua europeană a limbilor este o șansă de a aprecia toate limbile Europei, inclusiv pe acelea care sunt mai puțin vorbite și predate în general dar și limbile migranților.

Există peste 225 de limbi indigene în Europa, fără a include limbile care au apărut pe continent prin migrație.

Cu ocazia ZEL 2020, Comisia Europeană a organizat un eveniment online la care au participat reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor implicate în educația lingvistică, specialiști, reprezentanți ai agențiilor Erasmus+ și coordonatori de proiecte. Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a lansat discuția în care a abordat subiecte legate de rolul competențelor lingvistice, elementele de motivare în învățarea limbilor străine și încorporarea diversității lingvistice în școli. La capitolul privind motivarea a fost menționat explicit Certificatul Lingvistic European și colaborarea mai intensă pe tematica predării și învățării limbilor străine în cadrul rețelelor existente: eTwinning, School Education Gateway și EPALE. „Începând din 2021, o dată cu lansarea noului program Erasmus, intenționăm să promovăm mai accentuat Certificatul lingvistic european, un instrument binecunoscut pentru recunoașterea calității proiectelor din toate sectoarele educaționale, în ultimii 20 de ani. Prioritățile pentru acordarea Certificatul lingvistic european pentru anii 2021-2022 vor corespunde unora dintre provocările cruciale pentru viitorul Spațiu european al educației: limbile străine și instrumentele digitale, limbile străine și promovarea echității, coeziunii sociale și a cetățeniei active, precum și dezvoltarea profesională a profesorilor de limbi străine.“, a subliniat comisarul Maryia Gabriel.

Un punct important pe agenda zilei l-a constituit prezentarea raportului „Education begins with Language“ cuprinzând o analiză a numeroaselor lecții învățate și a unor aspecte cheie din domeniul învățării și predării limbilor străine. Acesta ilustrează și angajamentul statelor membre de a conlucra cu privire la aspectele-cheie precizate în Recomandarea Consiliului privind învățarea și predarea limbilor străine, prezentat anul trecut.

Raportul vine în sprijinul implementării Recomandării Consiliului privind o abordare cuprinzătoare a predării și învățării limbilor străine (2019-2020). Stăpânirea mai multor limbi este esențială pentru îmbunătățirea vieții și a muncii tuturor indivizilor. Pe lângă promovarea mobilității, a învățării pe tot parcursul vieții și a învățării inovatoare și eliminarea barierelor din calea incluziunii sociale, UE a identificat îmbunătățirea învățării limbilor străine drept un factor-cheie pentru realizarea viziunii sale privind crearea unui Spațiu european al educației, până în 2025, în care „învățarea, studiul și cercetarea nu sunt împiedicate de frontiere”. Recomandarea Consiliului din 2019 privind o abordare cuprinzătoare a predării și învățării limbilor străine sprijină această viziune și stabilește obiectivul ambițios de a se asigura că, până la părăsirea învățământului secundar superior, tinerii pot vorbi cel puțin trei limbi. În plus, prin introducerea conceptelor de „literație” și de „conștiență lingvistică”, recomandarea urmărește să schimbe mentalitatea factorilor de decizie politică și a profesorilor, inspirându-i să adopte politici cuprinzătoare de educație lingvistică, precum și metode inovatoare și incluzive de predare a limbilor străine.

În România, evenimentele dedicate multilingvismului și multiculturalității se desfășoară în cadrul LinguaFEST, Ediția a IX, în perioada 26 septembrie - 2 octombrie, la care vă invităm să participați.

Parteneriate pentru pregătirea digitală în educație și Parteneriate pentru creativitate

Ca răspuns la provocările generate de pandemia de coronavirus în domeniile educație, formare, tineret și cultură, Comisia Europeană a lansat 2 noi apeluri în cadrul programului Erasmus+: Parteneriate pentru pregătirea digitală în educație (care se adresează domeniilor educației școlare, educației și formării profesionale și învățământului superior) și Parteneriate pentru creativitate (care se adresează domeniilor tineretului, educației școlare și educației adulților).

Bugetul alocat acestui apel este de 100 de milioane €. Un proiect poate dura maximum 24 de luni și poate solicita un grant UE de cel mult 300.000 €.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 29 octombrie 2020 (ora 13:00 a României).

Apelul este gestionat de agențiile naționale Erasmus+ din fiecare țară participantă la program. În România, vă puteți adresa ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) pentru întrebări despre procesul de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel.

Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale din Polonia la care pot participa și școli din România

O nouă rundă pentru propuneri de proiecte care vizează mobilitatea transnațională a elevilor a fost lansată de Agenția Națională din Polonia. Informațiile privind noua selecție sunt disponibile pe site-ul proiectului.

Europe Goes Local

Cu această ocazie, este oportun să vă prezentăm proiectul “Europe Goes Local” , implementat într-un parteneriat strategic din care fac parte 25 de agenții naționale, 4 organizații internaționale și 120 de municipalități și căruia i s-a alăturat și agenția noastră, în luna martie a acestui an.

Proiectul a fost inițiat, în anul 2016, de Agenția pentru Tineret din Belgia (JINT) și are ca scop creșterea calității activităților de tineret organizate la nivel local de municipalități și ONG-uri. “Europe Goes Local” este în prezent cea mai mare rețea care se adresează sectorului de tineret și care implică agențiile naționale care implementează Programul Erasmus+ Tineret, precum și stakeholderi internaționali.

Rezultatul principal al proiectului îl reprezintă „Carta europeană privind activitățile pentru tineret desfășurate la nivel local”, un instrument prin care municipalitățile și organizațiile își pot evalua și îmbunătăți activitățile cu și pentru tineri. În prezent se lucrează la un nou instrument, un toolkit cu resurse menite să ajute organizațiile în aplicarea principiilor și îndrumărilor din Cartă.

În fiecare țară există un grup național de lucru, format din reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ONG-urilor, care contribuie la promovarea și utilizarea Cartei în contexte locale.

La începutul lunii octombrie organizăm un eveniment online de lansare oficială a proiectului „Europe Goes Local“ în Romania, la care vă invităm să participați. Între timp, dacă aveți contexte (evenimente, întâlniri cu tinerii sau cei care lucrează cu tinerii și nu numai ...) în care se poate promova Carta, dați-ne de veste.

Colecția de toamnă a evenimentelor internaționale organizate de Agențiile Naționale din Europa

După mai multe luni în care activitățile de cooperare transnațională au fost suspendate, harta evenimentelor internaționale de formare sau constituire de parteneriate începe să prindă contur. Așa cum era de așteptat, multe dintre activitățile propuse urmează să se desfășoare online, însă atât procesul de candidatură, cât și cel de selecție nu se modifică față de cele standard. Altfel spus, se păstrează și sunt aplicate criteriile de calitate privind organizarea activităților de învățare finanțate prin programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Vizita de studiu "Europe goes local Cities Youth Council"

Scopul acestei vizite de studiu este acela de a sprjini și crește calitatea activităților de tineret prin documentare și schimb de bune practici cu omologi din capitale sau mari orașe europene.

Sunt încurajați să se înscrie reprezentanți ai fundațiilor județene pentru tineret sau membri ai Grupului de Lucru Europe Goes Local din România (câte 2 din aceeași organizație).

Termenul limită de înscriere este 15 octombrie 2020.

Apel deschis pentru grupul de voluntari Europeers!

Rețeaua Europeers este despre experiența celor care au fost implicați deja în proiecte de mobilitate pentru tineret (stagii de voluntariat EVS/ESC sau schimburi de tineri) prin programele Erasmus+ și/sau Corpul European de Solidaritate, acei tineri care nu contenesc să povestească câte-n Luna și în stele despre cea mai provocatoare experiență de învațare a lor: mobilitatea într-o țară străină, alături de alți tineri, acea perioada care i-a format atât de mult! Îți rulează deja amintiri în minte, revezi orașe, retrăiești emoții? Înseamnă că este despre tine!

Termenul limită de înscriere este 30 octombrie 2020.

Cursul de formare EYE Liner in Greece

Evenimentul își propune să ofere o experiență internațională de învățare lucrătorilor de tineret împlicați în activități specifice, prin dezvoltarea competențelor necesare pentru scrierea și implementarea unor proiecte de schimburi de tineri de calitate.

Obiectivele cursului:

 • să ofere informații privind programul Erasmus+, cu accent pe schimburile de tineri, pentru organizațiile active în acest domeniu;
 • să ofere o experiență de învățare individuală și de grup printr-un proces de simulare a unui proiect de schimburi;
 • să dezvolte competențele, abilitățile și atitudinile necesare organizării unui schimb de tineri.

Termenul limită de înscriere este 18 octombrie 2020.

Erasmus+ și educația digitală în România, în perioada pandemiei

În luna mai 2020, ANPCDEFP a derulat un sondaj pe bază de chestionar, prin care a urmărit să analizeze efectele produse în toate cele cinci domenii ale educației și învățării de implementarea proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+ și prin Corpul European de Solidaritate care au vizat utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicației (TIC). Sondajul a evidențiat efectele pe care le-au avut aceste produse dar și activitățile desfășurate în proiecte, în general, asupra capacității instituțiilor și organizațiilor de a gestiona mai bine situațiile de risc sau criză. Este de menționat capacitatea personalului, elevilor, studenților și voluntarilor implicați anterior în proiecte de a se adapta și de a face față acestor situații cu mai multă atenție, răbdare și disponibilitate spre acțiune.

Din analiza datelor, completată cu o serie de informații și clarificări privind utilizarea unor produse software foarte diverse (o parte din ele testate pe parcursul realizării studiului), a rezultat o publicație pe care o puteți folosi în activitățile de formare, predare - învățare - evaluare, în toate domeniile.

Noul Europass

A apărut noul Europass – un cadru care oferă un set de instrumente și informații online pentru a sprijini transparența și înțelegerea competențelor și calificărilor. Toate acestea contribuie la facilitarea mobilității, a progresului și a învățării pentru angajați și angajatori, sprijinind astfel extinderea mobilității în Europa.

#ErasmusDays2020

Organizează un eveniment și înscrie-l în baza europeană #ErasmusDays 2020!

până în momentul publicării numărului curent al revistei, erau aprobate 18 evenimente pentru România

Ediția a IV-a se va desfășura pe 15, 16 și 17 octombrie 2020. Puteți descărca sigla evenimentului, în două alternative cromatice, pentru a începe promovarea acestuia pe site-ul organizației sau al instituției pe care o reprezentați, precum și pe canalele de comunicare socială pe care le utilizați în relațiile cu partenerii și cu colaboratorii.

În urma unui sondaj, efectuat recent la nivelul agențiilor naționale care au organizat până acum #ErasmusDays și la care au răspuns ofițerii de comunicare responsabili cu gestionarea evenimentelor la nivel național, principalele subiecte ale acestei noi ediții ar trebui să se concentreze pe:

 1. Învățarea la distanță/Mobilitatea virtuală/Utilizarea noilor tehnologii
 2. Ecologie
 3. Sănătate/Reflecție cu privire la criza COVID și impactul acesteia asupra Programului Erasmus+

Vom reveni în numărul următor cu informații legate de derularea evenimentului în România.

Pactul Ecologic European

Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. Pentru a reuși să facem acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. Măsurile sunt însoțite de o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și variază de la reducerea ambițioasă a emisiilor și investițiile în cercetarea și inovarea de vârf până la conservarea mediului natural al Europei.

Susținut de investiții în tehnologii ecologice, soluții durabile și noi întreprinderi, Pactul ecologic poate fi o nouă strategie de creștere economică a UE. Succesul său depinde în mare măsură de implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților implicate.

Mai presus de toate, Pactul ecologic european stabilește o cale de tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social. El este conceput în așa fel încât marea transformare care ne așteaptă să nu lase în urmă pe nimeni – niciun om, nicio regiune.

#DiscoverEU

De îndată ce va fi posibil, DiscoverEU va reveni cu o rundă care va oferi noi posibilități de a câștiga un permis de călătorie!

Tinerii pot să organizeze întâlniri cu alți participanți ai inițiativei DiscoverEU și își pot face planuri comune de călătorie prin intermediul grupului DiscoverEU de pe FacebookÎnscrie-te în grup pentru a beneficia și de experiența și propunerile celorlați tineri călători!

Participanții pot contacta direct contractantul la hello@start-discover.eu.

Ai încercat EVE – Erasmus+ Virtual Exchange?

Fie că ești interesat de un curs de formare, fie că vrei să fii parte a unor schimburi virtuale de tipul dialogului și dezbaterilor facilitate, Erasmus+ Virtual Exchange oferă contextul ideal pentru experiențe de învățare interculturale și vine în sprijinul celor care nu pot lua parte la activități de mobilitate de învățare.

Propunând un spațiu de învățare sigur și confortabil, care depășește barierele geografice, și fiind facilitate de experți și formatori experimentați, schimburile virtuale aduc o recunoaștere ce poate fi adăugată experiențelor educaționale anterioare, te ajută să cunoști alți tineri și să îți faci vocea auzită în comunitățile tematice care corespund intereselor tale profesionale!

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Termenele limită pentru apelurile dedicate proiectelor din domeniul învățământului profesional și tehnic și componentei Roma s-au extins până în luna octombrie 2020

DCT - Classroom Laboratory

Classroom Laboratory este un curs universitar cu teme de studiu atent selectate, o infrastructură tehnologică pentru experimente pedagogice și metodologice și în același timp, este o arenă colaborativă pentru studenți, profesori, cercetători și lumea muncii.

Scopul proiectului ClassroomLab este de a integra în oferta educațională a Universității de Vest din Timișoara (UVT) și a Norwegian University of Science and Technology NTNU un curs comun prin proiectarea de module interdisciplinare de pionierat care, prin efect multiplicator, pot fi încorporate în programele de studiu actuale și viitoare. Acest curs răspunde nevoilor universităților de a reacționa adecvat dinamicii din lumea muncii și de a identifica soluții pentru combaterea marginalizării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, în mod particular persoane de etnie rromă, persoane cu dizabilități și migranți.

Ideea principală a proiectului este de a implementa modele digitale și inovatoare de învățare experiențială, bazate pe utilizarea tehnologiilor avansate de reprezentare și comunicare (cum sunt realitatea virtuală și realitatea augumentată – VR, AR) care permit studenților români și norvegieni să coopereze în timp real, să abordeze teme de studiu bazate pe o cazuistică preluată direct din realitatea socio-economică și în dialog cu o echipă interdisciplinară de cadre didactice și cercetători din Norvegia și din România.

Studenții vor lucra pentru elaborarea propriului proiect de echipă și vor evalua modul în care lucrează împreună. Ei își vor analiza munca în echipă, comunicarea, felul în care planifică, rezolvă sarcini, iau decizii și gestionează dezacorduri, felul în care se raportează la diferențele lor academice, sociale, culturale și personale. În acest fel, studenții învață din propria lor experiență.

Proiectarea tematicii ClassroomLab are la bază evaluarea nevoilor. Evaluarea nevoilor se realizează prin colaborare directă cu industria, economia, decidenții de politici publice și furnizorii de servicii de mediere pe piața muncii, agenți care oferă date actuale despre problemele reale prezente pe piața muncii. Proiectul utilizează mecanisme de monitorizare prin care se mențin actualizarea continuă a nevoilor și îmbunătățirea modelului educațional.

În primul an al proiectului au fost dezvoltate o serie de activități menite să conducă la o pregătire solidă a implementării cursului comun Classroom Laboratory la UVT și NTNU. Cadre didactice, cercetători și personal administrativ din UVT au fost instruiți în cadrul unui Program de Studiu Intensiv (ISP) la NTNU ”C1 Process Model learning method”, 5 zile de formare, în perioada 05-09.11.2019. Au avut loc evenimente de lansare a proiectului SEE 18-COP0016 Classroom Laboratory la NTNU (05.11.2019) și la UVT (09.12.2019), o întâlnire de management a proiectului (05.11.2019) și numeroase întâlniri de lucru online ale echipei de proiect. Au fost stabilite strategia și planul de cominicare al proiectului în conformitate cu planul de lucru al proiectului, candidatura proiectului, contractul de cinanțare a proiectului și Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021 și a fost construit website-ul proiectului, www.ClassroomLab.uvt.ro pe platforma Universității de Vest din Timișoara. Au fost elaborate două produse intelectuale necesare pregătirii cursului comun O1 Classroom Laboratory Reader și O2 Curricula of the Classroom Laboratory Joint Course.

Programul de Studiu Intensiv (ISP) C1 Process Model learning method, organizat la Trondheim, de către universitatea parteneră, NTNU din Norvegia s-a constituit din cinci zile pline de activități de învățare pentru echipa proiectului. Au prezentat și moderat profesori, cercetători, colaboratori, doctoranzi și postdoctoranzi de la Departamentul de Antropologie - departament care coordonează proiectul ClassroomLab, Departamentul de Cercetare Socială, Departamentul de Economie Industrială și Managementul Tehnologiei, Departamentul de Științe ale Educației și Educația Adulților, dar și de la departamente funcționale pentru relația universității NTNU cu municipalitatea Trondheim și de la centre de cercetare private, companii de dezvoltare hardware și software care funcționează în cadrul NTNU sau în colaborare directă cu aceasta.

Temele de discuție fascinante ne-au deschis perspective noi, atât despre oportunitățile de învățare folosind metode experiențiale, cât și despre rolul universității în comunitate și în dinamica realității socio-economice regionale. Structura prezentărilor a fost constituită pornind de la nevoile directe ale proiectării cursului comun Classroom Laboratory, atingând teme precum: Învățarea prin proces, Laboratorul de realitate virtuală, Formarea echipelor pentru camerele de control, Clasa studenților ca un laborator de control. În continuare, au fost atinse teme pentru înțelegerea mecanismelor care facilitează învățarea în context grupal, în echipe de studiu, dar și experiențial, prin aplicați practice în situații extrase din realitatea lumii muncii. Aceste teme conexe au vizat: Contabilizarea situațiilor de criză în cadrul operațiunilor spațiale EASA, Schimbarea politicilor publice în domeniul controlului energiei, Munca în starea de urgență, De la controlul analogic la controlul digital, Dramaturgia în procesul de cercetare, Conceptul de societate ca laborator de control, Semnificația culturală a relațiilor de muncă în mediu internațional.

La finalul celor cinci zile de studiu intensiv, sumarizarea prezentărilor, discuțiilor și vizitelor întreprinse ne-au permis să obținem un plan de lucru detaliat pentru primele două produse intelectuale ale proiectului și o proiecție clară asupra syllabus-ului (fișei disciplinei) și a cadrului de desfășurare a cursului comun Classroom Laboratory. Mai mult, am inițiat un plan de lucru pentru scrierea și înregistrarea candidaturii unui proiect de cercetare SEE, pe linia de finanțare EEA Grants în care să utilizăm potențialul Laboratorului Clasă. Însă, dincolo de realizarea cu succes a activităților propuse în cadrul acestei mobilități, am obținut confirmarea faptului că ne aflăm la începutul unei valoroase colaborări și avem premise excelente pentru viitoare proiecte de colaborare și cercetare între NTNU și UVT. În fiecare moment din săptămâna de mobilitate, am apreciat foarte mult deschiderea, buna credință, străduința partenerilor de proiect de a găsi soluțiile cele mai bune pentru dezvoltarea proiectului, am fost încredințați că avem un parteneriat sustenabil cu echipa NTNU de la Departamentul de Antropologie și că împreună vom aduce valoare adăugată colaborării noastre.

Universități partenere: West University of Timișoara, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet. Grupuri țintă: studenți – cursul ClassroomLab va fi accesibil studenților de la UVT și NTNU; profesori, cercetători și personal administrativ de la UVT și NTNU; Agenți economici, angajatori și furnizori de servicii de integrare ocupațională a grupurilor vulnerabile.

Persoana de contact - Melinda Dincă, melinda.dinca@e-uvt.ro

Învățământ universitar în Erasmus+

Universități din România partenere în alianțele universităților europene

Anul acesta, în urma celui de-al doilea apel pentru European Universities Initiative, au fost selectate 24 de alianțe transnaționale. Printre acestea se găsesc 7 instituții de învățâmânt superior din România. Ne-am propus ca pe parcursul următoarelor ediții ale ANews să prezentăm proiectele câștigătoare în care România este partener. Vom începe cu proiectele E³UDRES² - „ Universitatea antreprenorială europeană promotor pentru regiunile inteligente și sustenabile” având ca partener Universitatea „Politehnica” din Timișoara si European University of Technology” (EUt+) având ca partener Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

E³UDRES² - Universitatea antreprenorială europeană promotor pentru regiunile inteligente și sustenabile

E³UDRES² (Engaged European Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) promovează dezvoltarea orașelor mici, mijlocii și zonele rurale adiacente transformându-le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper cu o mai bună calitate a vieții pentru populația unei societăți europene în plin progres. Totodată, creează idei și concepte deosebite pentru viitor, integrează educația bazată pe situații moderne de învățare promovând spiritul antreprenorial, cercetarea orientată spre aplicație, inovația centrată pe oameni precum și implicarea comunităților locale și a mediului economic în activitățile universitare. Prin crearea unei platforme incluzive pentru inovarea colaborativă deschisă se va asigura trecerea la un campus european multi-universitar – Multi University Campus.

Alianța cuprinde patru universități de științe aplicate, o universitate politehnică și o universitate de științe agricole, științele naturii și medicină veterinară, îmbinănd cunoștințele, competențele de bază, abilitățile și resursele următoarelor șase instituții de învățământ superior: St. Pölten University of Applied Sciences - Austria, Instituto Politécnico de Setúbal - Portugalia, Universitatea Politehnica Timișoara - România, Szent Istvan University Gödöllö - Ungaria, University College Leuven Limburg – Belgia, Vidzeme University of Applied Sciences – Letonia.

În ciuda diferențelor generate de poziționarea geografică, starea economică și diversitatea culturală, membrii E³UDRES² au fost selectați datorită viziunii comune de a crea regiuni inteligente și durabile.

Responsabilul pentru proiect din partea Universității Politehnica Timișoara este conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan – Rector.

EUt+ Universitatea Europeană de Tehnologie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener în alianța universităților europene EUt+, una dintre câștigătoarele celui de-al doilea apel pentru European Universities Initiative. Universitatea Europeană de Tehnologie (EUt+) s-a născut din alianța a opt parteneri care au ca viziune tehnologia centrată pe om: „Think Human First”. Prin EUt + partenerii s-au angajat să creeze un viitor durabil pentru studenții și personalul universităților și pentru comunitățile care găzduiesc fiecare campus.

Directoarea de proiect din partea Universității Tehnice Cluj-Napoca, prof.dr. Ing. Cristina Mihaela Câmpian, oferă câteva impresii despre experiența depunerii candidaturii, a colaborării cu partenerii și principalele obiective pe care alianța și le-a propus să le realizeze:

„Aventura pregătirii aplicaţiei pentru iniţiativa Universităţi Europene a început cu mai bine de un an înainte, când, la call-ul anterior am aplicat fără a reuşi să fim printre cei aleşi, ceea ce ne-a determinat ca în anul următor să fim şi mai decişi să câştigăm şi să lucrăm cu mult mai multă hotărâre. Acum suntem mândri că facem parte din Universitatea Europeană de Tehnologie – EUt+, consorțiu constituit în jurul unei viziuni comune al cărei pilon central este definit conform motto-ului adoptat « Think Human First ».

Un prim moment de referință în crearea EUt+ a fost marcat prin semnarea unui « Memorandum of Understanding » la data de 4 februarie 2020, la Cluj-Napoca, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) de către rectorii și reprezentanții oficiali ai universităților din consorțiu, document ce a pus bazele viitoarei universități europene. Deşi eram în faza pregătirii aplicaţiei, decizia înfinţării a fost unanimă, indiferent de rezultatul pe care urma să-l primim.

Acţiunile consorţiului se concentrează pe mai multe domenii:

 • garantarea recunoașterii automate a creditelor alocate cursurilor predate în cadrul instituțiilor din consorțiu;
 • crearea unui curriculum comun EUt+ la nivel de licență, master și doctorat care va conduce, în final, la o diplomă unică EUt+;
 • facilitarea mobilității studenților pe baza unui card de student unic european (European Student Card) care va oferi acces la toate serviciile (biblioteci, facilități de sport și recreere, cazare etc.) în toate cele opt campusuri şi în mod similar, un singur card EUt+ profesional pentru personalul academic şi administrativ;
 • stimularea mobilității personalului academic și susținerea dezvoltării profesionale pentru îmbunătățirea calității și eficienței educației și instruirii printr-o abordare bazată pe competențe, auto-evaluare, învățare centrată pe student;
 • identificarea și diseminarea celor mai bune practici în educație prin constituirea unui “depozit” digital comun de instrumente de învățare;
 • dezvoltarea de politici instituționale pentru acces egal, cu accent pe incluziune și egalitatea de gen;
 • stimularea creativității și inovației prin reașezarea disciplinelor umaniste în programele de inginerie, încurajarea multilingvismului, în condițiile în care în campusurile consorțiului se vorbesc 9 din cele 24 de limbi oficiale ale UE și sunt utilizate toate cele trei alfabete ale UE.

Toate acestea s-au decantat în urma a nenumărate ore de discuţii, atât online, cât şi în întâlniri de lucru găzduite de universităţile membre ale consorţiului. Echipa de lucru s-a sudat foarte bine pe parcurs astfel încât azi nu suntem cu toţii doar colegi în acelaşi proiect, ci împărtăşim aceleaşi valori şi viziuni comune, valorile şi viziunile europene.”

Consorțiul este format din Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences (Germania), Rīgas Tehniskā Universitāte - Riga Technical University (Letonia), Technological University Dublin (Irlanda), Technical University of Sofia (Bulgaria), Cyprus University of Technology (Cipru), Universidad Politécnica de Cartagena (Spania), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România), Université de Technologie de Troyes – coordonator (Franța).

Experiențe Erasmus: Bis bald, Hamburg!

În 2005 aveam 13 ani, eram în clasa a șasea și am ieșit pentru prima dată din țară printr-un proiect Comenius. Așa mi-am dat seama că îmi place foarte mult să călătoresc, să cunosc oameni din culturi diferite și să experimentez diversitatea la nivel internațional. Astfel că, pe parcursul facultății, am luat decizia să plec și într-un stagiu Erasmus de un semestru.

În 2013, în ultimul an din ciclul licență de la ASE, REI, mi-am ales programul de master cu care să îmi continui studiile. Pentru mine a fost un criteriu foarte important ca facultatea respectivă să poată oferi mobilități de studiu în alte țări. Mi-am îndreptat atenția către Departamentul UNESCO pentru studii Interculturale și Inter-religioase deoarece eram atrasă de Managementul Intercultural. În momentul în care am primit confirmarea că pot pleca cu Erasmus, am fost cea mai fericită: visul meu de a studia într-o altă țară lua contur, chiar prin intermediul unei instituții care oferea un masterat potrivit intereselor mele.

Am aplicat pentru Erasmus+ în cursul primului an de masterat pentru a pleca în anul II în Corsica, Franța, însă am fost repartizată să merg la o universitate din … Hamburg, Germania. Pentru mine a fost o surpriză întrucât limba germană nu era pe lista mea de priorități din momentul respectiv, însă am acceptat provocarea. Dorința de a avea această experiență m-a motivat să mă apuc de cursuri de limba germană, întrucât în aproximativ 4-5 luni aș fi ajuns acolo și era o condiție obligatorie să avem un nivel de limbă mediu-avansat.

Mai departe totul a fost foarte intens deoarece, până am ajuns în Germania, am simțit că am crescut foarte mult, am descoperit despre mine că sunt mai ambițioasă decât credeam și mi-am depășit limita de a învăța limba germană într-un ritm alert. Scopul meu la momentul respectiv era foarte clar: să ajung în Germania și să pot să vorbesc cât mai bine limba.

În aprilie 2015, visul meu a devenit realitate, aveam în față patru luni de studenție Erasmus+ la Universität Hamburg. Tot ce a urmat a fost intens în continuare deoarece a fost vorba de multe evenimente și experiențe într-un timp relativ scurt: am cunoscut multe persoane, atât localnici cât și străini, am participat la evenimente organizate special pentru studenții Erasmus, mi-am creat prietenii pe care le am și azi, am interacționat cu o familie germană prin intermediul programului de buddies, am călătorit, am avut cursuri în germană, am locuit în cămin cu studenți din mai multe țări din lume, m-am documentat pentru disertație și am învățat tot mai multe despre mine. În final, a ajuns să îmi placă foarte mult și limba și cultura țării descoperite în acea perioadă.

Posibilitatea de a avea acces la un alt mediu educațional, social și cultural pentru o perioadă de timp, interacțiunea cu o mulțime de oameni aparținând unor culturi diferite și dezvoltarea personală care are loc în urma stagiului Erasmus+ sunt doar câteva dintre cele mai importante beneficii ale programului. Sunt recunoscătoare că am putut avea parte de această experiență, mă gândesc mereu cu drag la Hamburg și la Erasmus și vreau să cred că mă voi întoarce, o parte din mine a rămas acolo. Bis bald, Hamburg!

Alina Niță

Educație și formare profesională în Erasmus+

ToMiMEUs – un proiect pentru accesibilizarea muzeelor

Muzeele sunt instituții culturale care își dezvoltă în permanență funcțiile educaționale și sociale, având obligația de a asigura un acces egal, pentru toate categoriile de public, la bunurile culturale pe care le dețin și la manifestările pe care le organizează. În acest context, muzeele depun, de câteva decenii, eforturi considerabile pentru a deveni accesibile și incluzive pentru persoanele cu dizabilități. Cu toate acestea, există încă multe diferențe între muzee în ceea ce privește capacitatea lor efectivă de a asigura acest acces. Este oare posibilă identificarea de soluții pentru ca barierele care mai există în prezent să fie înlăturate, iar experiența muzeelor cu rezultate semnificative în domeniu să poată fi împărtășită tuturor? Aceasta a fost întrebarea de la care au pornit instituțiile și organizațiile partenere în cadrul proiectului Erasmus + de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale, ToMiMEUs (Towards a multisensory and inclusive museum for individuals with sensory disabilities - 2019-1-RO01-KA202-063245), conștiente că problemele complexe referitoare la accesibilizarea muzeelor pot fi rezolvate doar printr-o strânsă conlucrare a specialiștilor din muzee și a experților în problemele persoanelor cu dizabilități din cadrul departamentelor de psihopedagogie specială ale unor universități importante. Colaborarea între aceste categorii de specialiști s-a dovedit profitabilă și fructuoasă și în cadrul unor proiecte anterioare, conducând la dezvoltarea cunoștințelor și experiențelor și la obținerea de rezultate notabile în domeniul accesibilizării muzeelor pentru diferite categorii de beneficiari cu dizabilități.

Față de proiectele anterioare, care plecau dinspre universități înspre muzee și în care leadership-ul era asumat de universități, ToMiMEUs este un proiect centrat pe muzee și pe dezvoltarea capacității acestora de a răspunde nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere și de auz, a căror identificare și soluționare este realizată într-o strânsă colaborare cu specialiștii din universități. Muzeele angajate în proiect (Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca – în calitate de coordonator, Muzeul Artei Cicladice din Atena, Casa Tradițiilor din Budapesta și Muzeul Căilor Ferate din Istanbul) au o experiență diferită în ceea ce activitățile destinate vizitatorilor cu dizabilități. În conlucrare cu specialiștii Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Universității Eotvos Lorand din Budapesta, Universității Thessaliei din Volos și Universității Medenyiyet din Istanbul, dar și cu Asociația Balcanică a Muzeelor, cu sediul la Sarajevo, care include specialiști muzeali din cinci state sud-est europene, muzeele participante își propun atingerea câtorva obiective importante: să își pregătească mai bine personalul propriu în domeniul interacțiunii cu vizitatorii cu dizabilități și al tehnicilor și tehnologiilor care pot îmbunătăți accesul acestora în muzee; să creeze oportunități educaționale, culturale și sociale pentru persoanele cu deficiențe senzoriale care să faciliteze participarea acestora la activitățile muzeale; să promoveze bunele practici în domeniu și să stabilească liniile directoare care să conducă la dezvoltarea unei rețele cât mai largi de muzee accesibile, incluzive și multisenzoriale pentru vizitatorii cu dizabilități.

Inițiat în 1 noiembrie 2019, proiectul a realizat până acum progrese semnificative, în pofida dificultăților create de criza epidemiologică mondială. În cadrul evaluării generale au fost investigate necesitățile instituțiilor partenere și au fost analizate legile și practicile referitoare la accesibilizarea muzeelor din fiecare dintre țările participante. Prin colaborarea cu partenerii de la Atomo a fost realizată platforma de comunicare a proiectului, pentru facilitarea comunicării între parteneri și promovarea activităților proiectului. Pe baza unei evaluări aprofundate a nevoilor de formare în domeniu a personalului din muzeele participante, specialiștii din universitățile partenere au realizat un suport de curs consistent, care va fi disponibil în scurt timp în limbile română, elenă, maghiară și turcă. Chiar dacă împrejurările au impus reprogramarea celor două cursuri de formare pentru personalul din muzee, prevăzute a se desfășura la Cluj-Napoca și Atena, materialele create până în prezent oferă un set de cunoștințe și informații necesare de care cei interesați vor putea beneficia în curând.

ToMiMEUs este un proiect care înseamnă dezvoltare de competențe, cercetare, interdisciplinaritate, colaborare între specialiști de valoare în vederea accesibilizării muzeelor pentru persoanele cu dizabilități. Un obiectiv care presupune eforturi continue și susținute, dar și o strânsă colaborare între instituțiile și specialiștii din spațiul european.

Tudor Sălăgean, Directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca

Corpul European de Solidaritate

Un proiect al Asociației „Copiii în sânul familiei“: ELF 2020

1. Introducere

Forumul de învățare experiențială re-EDU (Experiential Learning Forum) este un proiect de voluntariat, care urmărește să promoveze incluziunea socială și participarea activă, solidaritatea și diversitatea, voluntariatul și participarea tinerilor din zonele rurale și din comunitățile neglijate din regiunea Bacău. Calea pentru atingerea acestor obiective este educația nonformală, organizarea de evenimente interculturale locale și participarea la evenimentele publice (prin intermediul mass-media online) la nivel regional. Întregul proiect are loc în inima Bacăului, într-o zonă înconjurată de munți și de natură sălbatică. Voluntarii vin aici nu numai pentru a îmbunătăți comunitatea, dar și pentru a descoperi lucruri noi despre ei înșiși.

2. Cine suntem?

Suntem 13 voluntari din 6 țări diferite, respectiv India, Pakistan, Yemen, Maroc, Bulgaria și România. Înainte de a ajunge la Hârja, eram cu toții foarte încântați și curioși cu privire la ce urma să se întâmple în luna următoare. Activitățile de team-building de la începutul proiectului ne-au ajutat să ne cunoaștem și nu a durat mult până să să începem să ne simțim ca o familie.

3. Ce am realizat?

Proiectul nostru a fost împărțit în 3 echipe - Outdoor, Arts și Social Media. Am avut șansa de a schimba echipele, pentru a experimenta mai multe arii de interes.

În a doua săptămână, după o lungă serie de activități de team-building și după ce a curățat malul râului, echipa de Outdoor a început să lucreze la schița unui loc de camping pentru turiști și vizitatori. După puțin timp, ideile creative au fost puse pe hârtie. Din păcate, echipa nu a avut șansa de a pune aceste idei în practică, deoarece a trebuit să aștepte ca toate materialele să fie pregătite și livrate. Dar asta nu înseamnă că nu a avut ce face! Foarte curând a fost stabilită o nouă sarcină. Acoperișul uneia dintre casele în care locuiau voluntarii a trebuit să fie reparat. După ce a petrecut două zile lucrând la acoperiș, echipa de Outdoor a lucrat pe terenul de fotbal și l-a făcut din nou utilizabil. Aceasta a durat mult mai mult decât se așteptau membrii echipei, dar totul a fost finalizat cu bine, până la sfârșitul primei activități a proiectului.

Echipa de la Arts și-a început călătoria colectând pietre din râu. După ce le-au găsit pe cele mai potrivite pentru a fi folosite, le-au spălat și au aplicat un strat de grund (primer). Apoi a început partea distractivă. Ideea constă în pictarea tuturor pietrelor în diferite culori, scriind pe ele câteva mesaje interesante. Scopul final a fost realizarea unei alei cu pietrele pictate.

Echipa de la Social media a lucrat pe parcursul întregului proiect pentru a salva cele mai bune amintiri ale acestuia. Au fost create șase videoclipuri pe diferite subiecte. Postările de pe Facebook și Instagram ne mențineau publicul actualizat în timpul proiectului. Un raport lunar a fost publicat pe pagina noastră de Facebook, care descrie cine suntem, ce am făcut până acum și ce urmează să facem.

4. Concluzie

Patru săptămâni au trecut destul de repede, dar rămas un lucru pe care îl știm cu toții sigur: am crescut. Am avut șansa să învățăm nu într-un mod tradițional, ci într-un mod distractiv - prin practică. Am dezvoltat noi abilități, ne-am făcut prieteni pe viață și am râs. Mult!

Călătoria noastră s-a încheiat și nu am schimba nimic. Dimpotrivă, suntem fericiți că am avut șansa să facem parte din familia ELF!

te informează...

Eurodesk împlinește 30 de ani

Eurodesk întâmpină 2020 și noul deceniu cu aniversarea celor 30 de ani de existență

Povestea Eurodesk a început în 1990 cu un mic proiect regional în Scoția, având ca scop dezvoltarea unui nou serviciu de informare privind schimburile europene de tineri. Cu misiunea “de a sensibiliza tinerii cu privire la oportunitățile de mobilitate și de a-i încuraja să devină cetățeni activi”, rețeaua Eurodesk numără acum 1100 de experți în domeniul tineretului, în 36 de țări.

Descoperirea propriilor puncte tari reprezintă un proces pe termen lung. Potențialul nostru este de a răspunde acestor noi dificultăți pe care fiecare decadă le aduce și de a ajuta tinerii la această vârstă fragedă să ia decizii mai ușor.”, a declarat președintele Eurodesk, Ingrida Jotkaitė.

2020 reprezintă un punct de reper pentru rețea, de aceea au fost planificate numeroase activități offline și online în acest an, care au început odată cu recepția Eurodesk 30, care a avut loc în data de 23 ianuarie la sediul Eurodesk Brussels Link.

Vor urma diferite activități dedicate acestei aniversări. Iunie a fost luna Eurodesk Awards, în timp ce luna octombrie este luna campaniei Time to Move – campanie emblematică a Eurodesk, care oferă șansa celebrării alături de tineri.

Cu scopul de a aduce un omagiu trecutului, adoptând în același timp schimbările necesare pentru viitor, publicația “Greening Youth Information Services” a fost lansată anul acesta, în iunie, cu recomandări privind moduri în care munca de tineret poate fi mai durabilă în Europa. Noul Portal european pentru tineret, a cărui restructurare a fost realizată în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, va fi, de asemenea, lansat în 2020.

S-au schimbat multe lucruri în ultimii 30 de ani. Istoria Eurodesk reflectă evoluția domeniului privind informarea tinerilor și a proiectului european. Stakeholderii și tinerii sunt invitați să parcurgă activitățile și evenimentele desfășurate conform cronologiei celor 30 de ani aniversari care dezvăluie punctele de transformare și realizările din istoria Eurodesk și a activităților din domeniul tineretului din Uniunea Europeană în ultimele trei decenii.

Eurodesk România s-a alăturat rețelei în 1998 odată cu Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria.

Campania „Time to Move“ se întoarce!

„Time to Move“, campania emblematică a Eurodesk cuprinde o serie de evenimente online și offline din toată Europa, în luna octombrie. Activitățile sunt organizate de experți Eurodesk care îți pot oferi sfaturi privind oportunitățile internaționale de mobilitate. În 2019, au fost organizate 1100 evenimente în 31 de țări.

În contextul crizei generate de pandemia de Covid-19, multe activităti ale campaniei sunt planificate să se desfășoare online pentru sănătatea și siguranța participanților. Activitățile cu tinerii derulate în cadrul campaniei sunt organizate cu cea mai mare grijă și în conformitate cu reglementările locale. În cadrul evenimentelor „Time to Move“ 2020, tinerii interesați pot primi sfaturi și sprijin pentru a-și planifica proiectele după această pandemie – totul este inclus, de la webinare și sesiuni de informare la activități de consiliere sau activități fizice.

Campania se adresează în special tinerilor care nu se află în zonele urbane, care nu au acces la informații dedicate lor și tinerilor NEETs care ar putea beneficia de o experiență de mobilitate de învățare. „Time to Move“ își propune, de asemenea, să sensibilizeze aceste grupuri de tineri privind punctele locale de informare Eurodesk, ca puncte de orientare pentru tinerii care simt nevoia să discute proiectele lor și modul în care proiectele internaționale pot influența viitorul lor. Campania este susținută de un website - timetomove.info. Prin intermediul acestei pagini, tinerii pot obține informații complete despre evenimentele „Time to Move“ care se regăsesc pe o hartă interactivă. Site-ul timetomove.info este disponibil în 15 limbi, permițând astfel vizitatorilor internaționali să aibă un acces rapid și facil privind conținutul.

Și anul acesta, Eurodesk organizează Concursul de design de tricouri „Time to Move“ ca parte a campaniei, pentru a găsi tricoul oficial pentru ediția de anul următor. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani sunt invitați să concureze și pot avea șansa să câștige un abonament Skillshare Premium pentru un an și o tabletă Wacom Intuos S.

Concursul se află la a patra ediție, iar tinerii pot alege orice tehnică pentru designul tricoului. Ințiativa se adresează tinerilor cu spirit creativ și urmărește să premieze lucrările care reprezintă cel mai bine spiritul campaniei.

Eurodesk va selecta 2 câștigători: unul pentru grupa de vârstă 13 – 19 de ani și altul pentru grupa de vârstă 20 – 30 de ani. Fiecare câștigător va primi un abonament Skillshare Premium pentru un an și o tabletă Wacom Intuos S. Eurodesk va selecta un design câștigător dintre cele mai populare 10 designuri, iar cel care a creat acest design va fi câștigătorul votului publicului și va primi un abonament Skillshare Premium pentru șase luni și o tabletă Wacom Intuos S. De asemenea, vor mai fi premiați 5 tineri cu designuri remarcabile.

Urmărește #timetomove2020 pe canalele de social media.

Galway and Rijeka: Capitale europene ale culturii 2020 - Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda).

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda) dețin titlul de capitale europene ale culturii pentru un an.

Rijeka este primul oraș din Croația care deține acest titlu. Având ca motto “Portul diversității / Port of Diversity”, programul cultural al orașului Rijeka se concentrează pe teme precum apa, munca și migrația, identitatea orașului, dar și pe o serie de probleme actuale din întreaga lume. Festivitățile oficiale de deschidere vor avea loc în perioada 1-2 februarie 2020.

Galway este al treilea oraș din Irlanda care deține acest titlu, după Dublin în 1991 și Cork 2005. Motto-ul programului cultural Galway este “Lasă magia să intre/Let the Magic In” și urmărește să îmbine teme locale referitoare la limbă, peisaj și migrație cu teme europene și universale relevante. Galway 2020 va începe în februarie 2020, odată cu Imbolc, sărbătoare celtă din calendarul antic precreștin al Irlandei. Programul cultural se va derula în jurul festivalurilor celtice Imbolc, Bealtaine, Lughnasa și Samhain.

Inițiativa capitale europene ale culturii a fost inaugurată în 1985 și urmărește să evidențieze bogăția și diversitatea culturii din Europa, având un impact pe termen lung, nu numai asupra culturii ci și din punct de vedere social și economic.

Amiens – Capitala europeană a tineretului 2020

Capitala Europeană a Tineretului este un titlu acordat de Forumul European al Tineretului unui oraș european pentru o perioadă de un an, în timpul căreia orașul organizează evenimente și proiecte menite să demonstreze rolul activ și esențial jucat de tineri și organizații de tineret în societate.

În calitate de Capitală europeană a tineretului (EYC) 2020, Amiens își propune să împuternicească tinerii prin modelarea și transformarea orașului în mai multe moduri inovatoare.

Tema Capitalei europene a tineretului Amiens 2020 este “Amiens pentru tineri/Amiens for Youth”. Scopul este de a crea spații prietenoase și inovatoare pentru tineri. Amiens 2020 vrea ca tinerii să fie în centrul procesului de decizie în toate domeniile și la toate nivelurile. Amiens pentru tineri vrea să fie un facilitator pentru tineri și toți partenerii activi în domeniul tineretului, cum ar fi stakeholderi în domeniul economic, cultural și social pentru a pune în practică proiecte. Amiens EYC 2020 oferă, de asemenea, de-a lungul întregului an un program de evenimente culturale în domeniile muzică, cinema și teatru.

Multilingv. Multicultural

Secțiune dedicată promovării educației lingvistice și interculturalității, în toate formele lor, și comunității celor care organizează și promovează Certificatul lingvistic european (European Language Label)

Certificatul Lingvistic European 2020 – 6 proiecte premiate

Au fost depuse 59 de candidaturi, toate eligibile, dintre care 6 au fost premiate cu Certificatul Lingvistic European/European Language Label 2020.

Prioritățile pentru anul în curs s-au adresat:

 1. Dezvoltării unor școli care susțin incluziunea și educația de calitate și sprijină profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminării barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Webinare adresate educației lingvistice și multilingvismului

EAQUALS (Evaluation and Acreditation of Quality Language Services - Asociația pentru evaluarea și acreditarea serviciilor lingvistice de calitate) a fost fondată în 1991 și este o asociație non-profit înregistrată în Anglia și Țara Galilor. Webinarele și resursele acoperă o serie de teme relevante pentru profesori, formatori de profesori, manageri academici și directori de studii și furnizează studii de caz privind trecerea la livrarea online a cursurilor.

Trei idei pe lună ...

On talent, qualities of a great career, and efficiency vs. effectiveness:

 1. Most people think they lack motivation when they really lack clarity.
 2. What looks like talent is often careful preparation. What looks like skill is often persistent revision.
 3. The 4 qualities of a great career: 1) I enjoy it; 2) I’m good at it; 3) I make good money; 4) I’m around fascinating people

(...de la James Clear – autorul cărții Atomic Habits, antreprenor și fotograf)

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21

Cum este organizat anul școlar în țările din Europa? În ciuda unor diferențe, există multe asemănări în ceea ce privește structura calendarului școlar din aceste țări. În 13 țări/regiuni, școala începe în general în luna august. Țările în care anul școlar începe cel mai devreme sunt Danemarca și Finlanda. În ceea ce privește numărul de zile de școală, acesta variază de la 165 de zile în Albania la 200 de zile în Danemarca și Italia. În general, numărul de zile de școală este același în învățământul primar și învățământul secundar, însă există câteva excepții: în Franța și Albania (în ambele cazuri în învățământul secundar superior), Grecia (în învățământul secundar; sunt incluse zilele cu activități didactice și zilele de examene), România și Serbia, de exemplu, numărul de zile de școală este mai mare în învățământul secundar decât în cel primar.

Acest raport, care se bazează pe date naționale, conține o prezentare generală privind durata anului școlar, datele la care începe și se încheie anul școlar, perioadele și durata vacanțelor școlare și numărul de zile de școală. Raportul acoperă atât învățământul primar, cât și învățământul secundar general, iar punctele cheie sunt ilustrate cu cifre comparative. Informațiile sunt disponibile pentru 38 de țări care participă la programul UE Erasmus+ (27 de state membre, Regatul Unit, Albania, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia).

Publicația este redactată în limba engleză.

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21

Calendarul universitar prezintă datele naționale referitoare la modul în care este structurat anul universitar (începutul anului universitar, perioadele de predare, vacanțe și sesiuni de examene). Sunt evidențiate și diferențele dintre programele de studii universitare și non-universitare. Informațiile sunt disponibile pentru 37 de țări.

Publicația este redactată în limba engleză.

Recomandarea lunii septembrie:

M.E.E. – Mediu educațional multisenzorial

51% dintre reprezentanții Generației Z învață cel mai bine făcând lucrurile despre care învață (learning by doing), dar sistemele școlare nu sunt concepute pentru stilul lor de învățare. BBC este un pionier în învățarea multimedia online prin crearea Bitesize. Pentru a ajuta Bitesize să devină mai captivant și să satisfacă nevoile celor care fac parte din Generația Z, a fost creat M.E.E (Multi-senzorial Education Environment). M.E.E. utilizează tehnologia de detectare a mișcării și urmărirea datelor cu ajutorul inteligenței articifiale, pentru a crea o experiență captivantă de învățare, unică pentru stilul de învățare al fiecărui elev.

La ce te pricepi și cum vrei să-ți câștigi existența?

My Next Move este un instrument interactiv pentru cei care caută un loc de muncă dar și pentru aceia care doresc să-și continue studiile, pentru a afla mai multe despre opțiunile pe care le au în carieră. Site-ul acoperă o listă extinsă de competențe, abilități, interese și alte categorii de informații pentru mai mult de 900 de cariere diferite. Utilizatorii pot face un test (O*NET Interest Profiler) pentru a primi sugestii personalizate privind cariera sau parcursurile educaționale și profesionale care li se potrivesc cel mai bine, pe baza intereselor și a nivelului de experiență pe care îl au, pot căuta după cuvinte cheie și pot afla detalii despre diferitele competențe solicitate în diverse industrii care angajează diferite tipuri de lucrători.

Utile

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în revistă, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale. Fotografiile care însoțesc textul vor fi de minim 300 dpi, atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by Ben Mullins - "untitled image" • Sharon McCutcheon - "I bought some colorful poster paints to have fun with. I mixed many colors on a plate, swirled them around with a toothpick, and stuck my hand in the paint. This is the fabulously colorful result." • Valik Chernetskyi - "untitled image" • Norbert Kundrak - "untitled image" • Brooke Lark - "Sponsored by Google Chromebooks" • Adam McCoid - "untitled image" • Dmitry Ratushny - "untitled image" • Ed van duijn - "untitled image" • Nine Köpfer - "A day at the sea. Family vacation with a lot of fun and wind ;) She is clothed with strength and dignity; she can laugh at the days to come. Proverbs 31,25" • Josh Nezon - "Train cars in the mountains" • Alina Grubnyak - "untitled image" • Giu Vicente - "VR Smurfs" • Alex Kotliarskyi - "Hackathon" • ian dooley - "Admiration" • Naassom Azevedo - "Amigos em campus universitário" • Alistair MacRobert - "Fast night train pulling into London Fields train station, heading homewards." • Maxime Naillon - "untitled image" • Emiel Maters - "Picture of the mediterranean sea in Spain, Bendom. Half sky half sea." • Sharon McCutcheon - "A simple message to dream with shimmery purple and pink glitter bokeh." • Gigi - "Ngong Ping Village" • Juan Marin - "untitled image" • John Lockwood - "untitled image" • Tonik - "Project for thetonik.co"