Hraunvallaskóli Allt í drasli......

Föt
Drasl
Lítið pláss
Skór
Drasl
Allt útumallt
Óreiða
Föt
Dót

Fékk gest í dag....leið hálf illa að taka á móti þegar þetta blasti víða við.....

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.