Taasiseseisvunud Eesti kunst

Esikohale tõusid installatsioon, foto, performance, video. Teemaks olevikulisus ja päevakajaline problemaatika. Tekkisid uutel alustel toimivad institutsioonid: Soorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, (aastas 1999. a. Kaasaegse Kunsti Keskus) ja Eesti Kultuurkapital. Põlvkondade vaheline lõhe.

Jaan Toomik, Isa ja poeg. “15. 1992 – 1. juuni 1992”

Kaido Ole New Yorgis, One Art Space galeriis näitus „100 Painters of Tomorrow“

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.