Antimemetik nedir?

İsİm

Antimemetik ismini anlamak için hafızamızda tazelememiz gereken bazı terimler var.

Mem terimi ile başlayalım. İngilizce "meme" kelimesinin türkçesi olan mem, bireyden bireye yayılan tarz, davranış ya da fikirleri ifade etmek için kullanılır.

Terim ilk olarak 1976 yılında Richard Dawkins'in kitabı Gen Bencildir'de kullanılmıştır.

90'lı yıllarda memleri yaşayan yapılar olarak ele alan ve memlerin evrimsel prensipler ile yayılmasını inceleyen "memetik" adlı disiplin ortaya çıktı.

Kelimenin etimolojik kökeni yunanca taklit edilen anlamına gelen mimeme kelimesidir. Mimemenin bu şekilde kısaltılmasının bir diğer sebebi ise gen kelimesine benzemesinin amaçlanmasıdır. Buradaki benzerliğin ifade ettiği ise, genlerin biyolojik yapıların yapıtaşları olması gibi, memlerin de kültürel yapıların yapıtaşları olmasıdır. Bu tarz bir metaforu antimemetik ismine ulaşırken yine kullanacağız.

Bu blog için düşünsel temelleri atarken, kullanılan üslubun deneme yazıları biçiminde hazırlanan alalade cümleler bütünü olmasından ziyade, terapötik bir fonksiyon sahibi olması gerektiği, ancak bu şekilde faydalı olabileceğine ikna oldum.

Bugüne kadar bilgiyi hep ortaya atılan isteyenin alıp isteyeni almadığı ve subjektif yorumlara açık memler olarak gördük. Bu terapötik etki amacı, subjektif yorumlara mümkün olduğunca kapalı, adeta reçete eder gibi ihtiyacı olanlara hitap eden ve mevcut bilgisel problemleri sonlandıran bir ilaçmış gibi hazırlanan yazılar yazmaya motive etti.

Bu noktada seçmem gereken ismin bir ilaç türünü çağrıştırması gerektiğine karar verdim. Bundan sonrası ise gayet hızlı gelişti.

Mevcut patolojik memlere karşı-etkili, uygulandığı canlıyı iyileştiren ama dikkatli kullanılması gereken bir terapötik. Mevcut patolojik "bios" yani canlılara karşı-etkili, uygulandığı canlıyı iyileştiren ama dikkatli kullanılması gereken terapötik grubu olan antibiyotikler doğrudan bir metafor sağlayarak antimemetik ismi ile yazıların konseptini öz bir şekilde ifade etmektedir.

Logo

Terapötik etki, konseptimizin bir parçasıydı ve yine buradan başlayacağız. Bununla ilişkili bir renk seçeceksem, bu renk tabiki biyolojik tehlike uyarısı gibi ünlem ifade eden renkler olmalıydı. Sarı-siyah buradan geliyor.

Apollo'dan bahsedeceğim şimdi. Çeşitli kültürlerde birşeyleri bilmeleri ile karakterize tanrı figürleri arasında ilginç bir farklılığı göze çarpıyor. Hemen hemen hepsi bilgeliğin tanrısı (wisdom) olarak bilinirken, apollo bilginin tanrısı (knowledge).

Bilgelik ile bilgi arasındaki fark benim açımdan çok dramatiktir. Bilgelik, tekel olan, kendisi değil, ürünü paylaşılan bir özelliktir. Bilgi ise tekel değil, ortaktır. Kendisi paylaşılır. Bilgenin ölümü ile bilgeliği yokolurken bilgi, zihinden zihine kopyalanır, bireylerin ölüp ölmemesinden etkilenmez.

Direkt aklamlarına bakınca sanki farklı yönlere ilerleyen iki dal gibi gelsede toplumsal etkileri açısından birbirinin tamamen zıt yönüne ilerleyen iki kavram olduğunu görüyoruz. Toplumda değer verilen şey bilgelik olur ise, bilgeler kümülatif bir etkiye sahip olmadıkları için ilerleme sağlayamazlar. Ancak bilgelere değil bilgiye hürmet eden bir toplum doğru bilgileri seçip bunları biriktirip sürdürülebilir bir ilerleme sağlayabilir.

İlerleyen ve ilerlemeyen iki topluma bakınca aklıma gelen ilk şey kızıl kraliçenin yarışı (race of the red queen) olur. Yerinde durmak için bile koşması gereken kızıl kraliçe, yerinde saymak için bile ilerlemesi gereken, durduğu zaman aslında gerilemeyenaşlayan toplumlar için uygun bir metafordur.

Apollo'dan bilgi tanrısı olmasından bahsettik. Ama logomuzda apollo yok. Bir yüz şekli özellikle kim olduğu anlaşılsın isteniyorsa minimalist bir logo için kolay kolay uygun olmayacaktır. Onun yerine apollonun sembollerinden, aynı zamanda bir çok kültürde de bilgiyi ifade eden kuzgun ile birlikte apollonun diğer bir sembolü ve en üst statüyü temsil eden defne dalı yer alıyor.

Defne dalının kuzgun tarafından taşınması ile en üst statüye ancak ve ancak bilgi ile erişilebileceğini anlatmak istedim. Bilgi sahibi olmadan, bilgeye değil bilgiye hürmet etmeden tecrübe ettiğimiz statü değişiklikleri ya aşağı yönlüdür ya da geçici bir illüzyondan ibarettir.

Created By
Antimemetik (md)
Appreciate

Credits:

Created with images by makamuki0 - "laurel leaves tree" • Unsplash - "crow raven bird" • waitscm - "Symbol of the King"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.