Loading

MarketingTroonrede2017 VCv kring innovatiemanagement

Onderwerp: de rol van marketing bij innovaties

Inleiding

Marketing draait om het inspelen op de behoefte(n) van de klant. We moeten voorkomen dat het benaderd wordt als reclamevak en marketing een "vies woord" wordt doordat mensen zaken mooier voordoen dan de werkelijkheid. Tijd voor vernieuwing!

DE TROONREDE

Inge Beckers - Auteur, Interventie ondernemer

Welke trends hebben invloed op innovatie, afnemers en het marketingvak?

Digitaliseren heeft grote impact op de invulling van marketing. Mondialisering, duurzaamheid en deeleconomie bieden zowel kansen als bedreigingen. Niet de sterkste overwint, maar diegene die zich het beste aanpast.

Managers mogen de innovatiekracht van de organisatie niet overschatten. Er heerts een tekort aan capabele mensen, mensen met ondernemerszin. Er is behoefte aan mensen die openstaan voor verandering en open staan voor leren.

Duidelijkheid in rolverdeling is nodig. De taak van de marketeer is de klantfilosofie voor alle medewerkers duidelijk maken.

Digitalizatie is een middel om drijfveer van klanten te doorgronden. Geen doel op zich

Reflectie

De marketeer roepende in de woestijn?

Dorkas Koenen - CMO Rabobank

Marketing is de manier om de stem van de klant door te laten klinken tot diep in de structuur van de organisatie.

Veel sollicitanten profileren en positioneren zich gericht op de uitvoeringsvraag.

Digitalisering is eerste natuur van marketeer geworden. De marketeer moet zich niet laten afleiden door de uitvoeringsvraag en trouw blijven aan de eigenlijke rol: de hoeder van klantfilosofie.

Digitalisering is wél belangrijk voor het creëeren van (meer)waarde voor de klant. Het verhaal voor de klant is het allerbelangrijkste.

Voor klanten maatschappelijk belang in toenemende mate een waarde. De missie van marketeer blijft om de klant te beschermen tegen interne invloeden en te dienen / raken in het hart.

Er is een toenemende mate van functioneel concurreren. Probeer daar onderuit te komen. Individualiseer!

Onno Ponfoort - Berenschot & Trendonderzoeker

Als digitalisering 50% van de marketing functie automatiseert: hoe kan een marketeer zijn 100% beschikbaarheid dan het beste inzetten?
 1. Nieuwe technische experimenten
 2. Personaliseren
 3. Snel en gerichte markten
Bedrijven die datacrunching gedaan hebben zijn tegenwoordig het meest succesvol.

Break-out session

6 fracties reflecteren vanuit hun positie op de stellingen

Stelling1: enkel door gedrag van de afnemer te onderzoeken en hierop innovaties te ontwikkelen kan het marketingvak vernieuwen

 • C-Suite: oneens. gevaar voor navelstaren op klantbehoefte en te sluiten voor nieuwe ideeen
 • Innovators: oneens. de ondernemende rol mist
 • Opleiding: oneens. door durven experimenteren ontstaat innovatie
 • Marketeers: oneens. afnemers weten vaak zelf niet wat ze willen. Timing is belangrijk en het vertalen van wens naar techniek.
 • Klanten: oneens. toets behoefte, betrek de klant en de organisatie heeft ook "part time marketeers nodig"
 • Leveranciers: oneens omdat ook kennis uit andere branches gebruikt kan worden. (zie: disruptive innovations)

Stelling2: het succes van de marketeer wordt minder bepaald door ROI en steeds meer door Customer Engagement

 • C-suite: Is de marketeer wel in staat om financiele gegevens te interpreteren?
 • Innovators: Eens omdat klant ook meebouwt aan innovatie. Dat leidt uiteindelijk tot innovatie
 • Opleidingen: accountability is altijd vaag geweest bij de marketing functie. Dat is niet het hoofddoel.
 • Marketeers: Eens. Engagement en de rest volgt
 • Klant: Twijfel. Klantengagement raakt de klant het meeste.
 • Leveranciers: ROI is gevolg van goede invulling van engagement
We zitten vaak achter ons bureautje en pas als we rondlopen komen we op ideeen
Borrel...

Credits:

Stichting Marketing Troonrede

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.