Kernenergie (Energie)

Gemaakt door : Alberto

Kernenergie

De geschiedenis van kernenergie

Het tijdperk van kernenergie bestaat nog maar zo’n 60 jaar. Het is allemaal begonnen op 2 december 1942 in Chicago (Amerika). In dat jaar hebben wetenschappers de eerste nucleaire atoombom van kernenergie. Toen het uit kwam had de commissie het gelijkt getest en onderzocht. Daaruit kwam dat kernenergie gevaarlijk is. Maar ze gingen er toch mee door omdat het makkelijk en goedkoop is. Tegenwoordig heeft bijna elk land wel te maken met kernenergie.

Hoe werkt kernenergie?

Kernenergie werkt op uranium dat zit gewoon in de grond in mijnen bijvoorbeeld. In Canada en Rusland wordt uranium gewonnen. Dat wordt dan naar een kerncentrale gebracht. De staven uranium gaat dan in een grote stalen vat met water. Bij de splitsing komt ook de energie vrij die de kern bij elkaar houdt. Deze energie verwarmt water in een grote ketel. De stoom die vrij komt drijft een turbine aan en die geeft de energie door aan een elektriciteitsnet. De stoom word weer opgevangen schoon gemaakt en weer opnieuw gebruikt.

Voordelen en nadelen van kernenergie .

Voordelen

- Bij het maken van kernenergie komt weinig co2 vrij.

- Uranium komt overal op de wereld voor.

- Als de kerncentrale er een maal staat is de kernenergie goedkoop om te produceren.

- Kerncentrales kunnen heel veel en heel constant energie op wekken . ze leveren dus betrouwbare energie

- Kerncentrales maken vaak ook materiaal dat ziekenhuizen bij de behandeling van ziektes bijv. kanker.

-

Nadelen

- Het afval van kernsplitsing blijft nog tuinduizenden jaren radioactief voorlopig slaan we het veilig op maar we weten nog niet zo goed hoe we er veilig van afkomen

- De kans op een ongeluk met een moderne kerncentrale kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn

- Een kerncentrale bouwen is erg duur en er een bouwen ook

- Het vervoer van radioactief is ernstig gevaarlijk en een rede om te prosteren

Toekomstige ontwikkeling van kernenergie

De toekomstige toekomst van kernenergie is dat veel mensen tegen de kernenergie zijn. Dat kan betekenen dat het gebruikt van kernenergie met de jaren af kan nemen. Maar voorlopig blijven mensen toch wel kernenergie gebruiken. Er zijn op dit moment veel redenen om kernenergie af te schaffen.

December 18 2016

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.