BETT-messut Lontoossa 25.1.-28.1.2017 Elise Nyyssönen

Keskiviikko 25.1.2017

Lontoon sää: sumuinen

Illan ohjelma: Dell:n tarjoama illallinen

Ajatuksia: uudet kontaktit (Microsoft, Leena Vainio), erilaiset toteutukset ja tarpeet eri koulutusasteilla

Työvistä koskevaa: mahdollisuudet kehittämiseen, miten tietotekniikka, uusi media ja laitteisto pysyy mukana toiminnassa. Webinaarien streamaus nousi esiin.

Torstai 26.1.2017 Aamupäivän vierailu: Bedford Girls School (esikoulusta lukioon)

Bussireissu Bedfordiin (n. 2 tuntia, alkaen klo 7:00)

Ohjattu kiertokävely Bedfordissa

Ajatuksia koskien Työvistä: jos digitalisuutta halutaan lisätä, on tuettava opettajia paljon enemmän: kys. koulussa oli IT-ope/head, joka koordinoi ja koulutti, jokaviikkoiset pulmatapaamiset, oma henkilö ulkonäön tuottamiseen opetusmateriaaleihin!

Lisäksi ajatuksia herätti AirServer (olisi meillekin hyvä!), WiFin toimivuus (ylikellotettuna!) ja laitteiden huoltaminen (MDM).

iPad-pedagogiikka: oma laite, oma tili, tuki opettajalle, iTunesU(niversity), laadukkaan materiaalin tuottaminen. Huomiota kuitenkin siihen, että Applen tuotteet toimivat vain Applen laitteissa! (esim. jos kielikurssi rakennettaisiin iTunesU:hun, pitää ottaa huomioon se, että opiskelijoilla on iPad käytössä. Android-tabletti ei riitä!)

SAMR-malli, DR Ruben Puentedura

to 26.1.2017 ilta: IlonaIT:n seminaari

Puhujana: mm. Anthony Salcito Microsoftilta. Salciton viesti: muutos on pedagoginen EI teknologinen. Muutos lähtee johtajuudesta, mutta keskipisteenä täytyy olla opettaja. Oppimisen analytiikkaan pitäisi panostaa (mm. data jota kerätään pitäisi hyödyntää paremmin).

Kerätyn datan dilemma Työviksessä: meillä on paljon dataa, jota esim. on saatavilla Kursorissa. Koneoppimisen avulla voisimme edistää kurssisuunnittelua (loppuvaiheessa valitettavasti johtaisi kyllä suunnittelijaopettajien vähentämiseen ;) ja kurssimarkkinointia. Kursor pitäisi nähdä verkkokauppanakin, eikä pelkästään kurssisuunnitteluvälineenä. Uusia analysoivia ominaisuuksia olisi hienoa saada uuteen kurssijärjestelmään, jos sellainen tulee!

Opettajan digitaaliseen kehittämiseen välineitä:

Perjantai 27.1.2017: BETT-messujen anti

Useita hienoja innovaatioita: itse tykästyin Adoben pisteeseen (esim. tämä Spark), tutustuin mahdollisiin lisänäyttöihin (tulossa IT-luokkiin Itätuuleen myöhemmin, on tehty ehdotus).

Luento kielten opetuksesta (Sabine kertoo tarkemmin). Samoja asioita voisi käyttää myös muiden asioiden opetteluun (sovelletusti tietotekniikan kursseilla kotitehtävinä). Tämä luento antoi ajatuksen aihetta siitä, että meillä olisi osaamista mennä itse luennoimaan BETTiin tammikuussa 2018!

Tehtävätyyppejä, joita verkko-opetuksessa voi tehdä somessa (esimerkissä Twitter): oman mielipiteen kertominen aiheesta, automaattisen käännöksen korjaaminen, äänestys (perustelu), kuvien kommentointi, sanasto annetusta aiheesta, kommentoi väitettä.

Ajatuksia: opettajan koulutusta, kannustusta, yhteistyötä pitäisi lisätä: innovaatiot syntyvät yhteistyössä

Google for Education: Rajen Sheth puhui teknologiapainotteisesti (vrt. Salcito torstaina).

Verkko-opetus, opetuksen rikastaminen sosiaalisella medialla, flipped learning jne. opetus on vasta kehittymässä ja mahdollisuuksia on paljon. Kannattaa testata vähän aina miltä tuntuu - pieni idea kannattelee kyllä.
Created By
Elise Nyyssönen
Appreciate

Credits:

Created with images by Jon Ashcroft - "Thank you Card"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.