Sebastian Tirsdag 14.juli 2015

Sebastian kom til verden rundt kl. 14.00 den 14.juli. Strategiske mål: 52 cm og 3820 g. Bildet over er tatt dagen etter. Men det startet jo med at Marte og Terje forlot Vargveien på morgenkvisten.

Terje burde jo ha hatt et 3-tall på trøya....

Vi, Tobias, Alex, Kristin og Atle var på sydstranda da vi fikk beskjeden fra Terje om at gutten hadde kommet og at alt var bra med mor og barn.

Da tok vi en selfie:

...som vi sendte til sykehuset. Dagen etterpå fikk vi besøke de tre på sykehuset og selv holde Sebastian.

Velkommen Sebastian! Vi gleder oss til å finne ut hvem du er!

Created By
Atle Røijen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.