Julia & Rasmus 23 april 2016

All lycka till er, Julia & Rasmus! Tack för att jag fick föreviga just er.

Gillar du mina bilder? Ska du gifta dig? Jag älskar att fånga kärleken på bild! Välkommen att kontakta mig så skickar jag dig min prislista.

Nyfiken på mer av mina bilder, besök gärna min hemsida.

Created By
Annelie Lagerqvist
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.