MY WORK Tanapol Mongkonchaipipat 5704600276

Who am i ? ผมคือใคร ?

ผมคือ นาย ธนพล มงคลชัยพิพัฒน์ 5704600276 ที่เลือกฟ้อนนี้ เพราะมันดูเรียบง่ายและสวยงาม ส่วนที่เลือกสีนี้เพราะเป็นคนที่ชอบความสว่างดูสะอาดตา และเป็นสีประจำวันเกิดด้วย

น้องไข่นกกระจอกเทศ

ครั้งแรกที่ได้ใช้ Program id คุณรู้สึกยังไง ผมรู้สึกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถ ออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำรูปวาด การจัดรูปต่างๆ และตัวอักษร แต่แรกๆ ก็ยัง งงๆ กับการใช้งาน แต่ตอนเข้าใจมันก็สามารถนำไปใช้ทำงานได้

My Favorite Mew Nitta

สาเหตุที่เลือก มิว นิษฐา เพราะจากภาพยนต์เรื่อง แฟนเดย์ แฟนกันวันเดียว ตั้งแต่ได้ดูผมก็รู้สึกปลื้มเธอเอามากถึงขั้นเอาภาพเธอไปตั้งไว้หน้าจอโทรสับ เพราะเธอเป็นคนสวยน่ารัก เวลาเห็นเธอยิ้มผมถึงกับนั่งยิ้มและคล้อยตามไปกับรอยยิ้มของเธอ

Poster รณรงค์ไม่โดดเรียน ใน คอนเซป "ไม่โดด โครตเท่"

คอนเซปของงานนี้ก็คือ ผู้เรียนคือผู้อยู่รอด คนที่เรียนและมีความรู้นั้นจะสามารถสำเร็จได้ไวกว่าผู้ที่ไม่เรียน และคนที่เข้าเรียนทุกครั้งจะได้ความรู้และประสบการณ์การทำงานมากกว่าคนอื่น ก็เหมือนดังภาพ ที่ผมเปรียบตัวเองเหมือนคนที่สำเร็จแล้ว ส่วนคนที่เค้าไม่สำเร็จก็ต้องมาคอยเกาะแค่งเกาะขาเพื่อให้คนที่มีความรู้นั้นคอยช่วยเหลือ

แผ่นพับ คณะนิเทศศาสตร์

หลังจากที่ได้เรียน Indesign มาเป็นระยะเวลาประมาณ1เทอม ผมก็ได้รู้จักเครื่องมือมากมาย และสามารถทำงานต่างๆได้ ถึงจะไม่เก่งมาก แต่ก็พอทำได้ และผมจะพยายามฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นให้สมกับที่ อ.อาย สอนมาเลยนะครับ <3

Print Ad รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ "ไม่โดด โคตรเท่"

ที่ผมเลือกทำ Print ad รณรงค์อันนี้เพราะ ผมไม่อยากให้ทุกคนโดดเรียน เพราะการโดดเรียนเพียง 1 ครั้งจะทำให้เราช้ากว่าคนอื่นไป 1 เก้า ดังคำเขียนข้างบนที่ว่าไม่มีผัวไม่เป็นไรนะแก แต่ต้องมีความรู้ เพราะท่าหากเรามีความรู้แล้วนั้น เราสามารถนำความรู้ไปทำอะไรๆก็ได้ แล้วทุกคนจะหันมาสนใจเราเอง

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.