Anna-Maria Väisänen tanssija

PALJAUDEN DISKURSSI 1.0 / ENSI-ILTA 25.8.2016 / PAA (Public Artistic Affairs) DOCK11, BERLIINI

PALJAUDEN DISKURSSI 1.0 / 26.8.2016 / PAA (Public Artistic Affairs), DOCK11, BERLIINI

PALJAUDEN DISKURSSI 2.0 / 30.11.2016 / JOENSUUN KAUPUNGINTEATTERI, YKSIN SATEESSA?

Konsepti, koreografia ja tanssi: Anna-Maria Väisänen & Eevi Tolvanen

Mentorointi: Tomi Paasonen

Tomi Paasonen

Teoksen lähtökohtina keholliset luupit, väsyttäminen, toisto, rituaalit ja väkivalta. Taiteilijat ovat kiinnostuneet minimalistisuuden ja kaaoksen vastakkainasettelusta. Naisten alisteinen asema yhteiskunnallisesti keskiössä, esiintyjät pohtivat tämän kautta yleisösuhteen valta-asetelmaa.

Fox Marttinen
"Berliinissä ensi-iltansa saaneen intensiivisen teoksen voimakkaat ajatuksia herättävät kuvat hiipivät katsojan ihon alle ja asettavat kysymyksiä naisten objektifikaatiosta, väkivallasta ja pornografiasta."

MAALAAMO / WORKSHOP / ENSI-ILTA 21.6.2016, SOTKU / PAIKALLISLIIKE

Maalaamo oli kuvataiteen materiaalisen maailman ja kehollisen ilmaisun yhdistelemisen työpajan ulostulo. Kuvataiteilija Johanna Rossi ja tanssija Anna-Maria Väisänen ovat työskennelleet jo useiden vuosien ajan Kuopion alueella yhteisötaiteilijoina, ja pohtineet kuvataiteen ja tanssin yhdistelemistä eri tavoin. Maalaamo oli järjestyksessä kolmas luonnos osana laajempaa ulostulojen sarjaa.

Esiintyjät valitsivat itse, minkä verran halusivat itsestään paljastaa. Teos painotti yksilön omaa valintaa hetkessä, tulipa se sitten materiaalin tai liikkeen kautta. Jokainen löysi yksilöllisestä tilasta oman siltansa yhteiseen tilaan. Yhdessä ryhmän kanssa luotu Maalaamo pyrki vahvistamaan yhteisyyttä.

TUJAUS / WORKSHOP/ ESITYS 16.12.2015 / MUUNTAMO-SYMPOSIUM

TUJAUS yhdisti taidemaalauksen materiaalista sekä tanssin kehollista maailmaa. Syksyn 2015 ajan erityistä tukea tarvitsevien ryhmä raivasi tilaa taiteen tekemiselle Kuopion kaupungin rakenteissa, Perusturvan palvelualueen ja Hyvinvoinnin palvelualueen rajapinnalla. Symposiumissa Tujaus toteutti paikkasidonnaisen kehollisen maalausteoksen omassa arkiympäristössään, kaupungin Vammaispalvelujen päivittäisten toimintojen paikassa, Työkeskuksessa.

Konsepti: Johanna Rossi ja Anna-Maria Väisänen

TUJAUS-ryhmän maalaukset esillä Sotku-teatterilla MUUNTAMO-Symposium yhteydessä

MATKA / PAND-KLUBI RA(U)HA 06/2015 & I GOT A MEMBERCARD 08/2015

MATKA oli maalaus- ja tanssitaiteen välistä vuoropuhelua ja yhteensulautumista. Teos oli intiimi rituaalinomainen maalausperformanssi, joka kehittyi paikka- ja tilannesidonnaisesti. Teoksessa käytetyt materiaalit, nestemäiset musteet sekä paperi olivat pääosassa, kuvataiteilijan ja tanssitaiteilijan toimiessa fasilitaattoreina paperin, veden ja värin liikkeille.

Konsepti ja esiintyjät: Johanna Rossi ja Anna-Maria Väisänen

Venla Kivelä
Maiju Ruotsalainen

MORSIAMET / ENSI-ILTA 9.1.2015 SOTKU / 14.6.2015 SOTKU, PAIKALLISLIIKE

Tomi Paasonen

"Minä rakastin sinua aina"

"Sinä olit parasta minun elämässä"

Kaunein asia mitä toiselle voi sanoa? "Tahdon"

"Morsiamet" oli näyttämöteoksen muotoon valmistettu yhteisötaiteellisen prosessin avaus. Teoksen teemoina rakkauselämän tunteiden valtava kirjo heilastelusta väkivaltaiseen avioliittoon ja täydellisestä elämänkumppanuudesta puolison kuolemaan.

Konsepti & ohjaus: Anna-Maria Väisänen

Työryhmä: Anna Styrman, Reetta Pohjolainen, Leena Ärmänen, Oiva Raatikainen, Aino Taskinen, Maija Karhunen, Sirkka Tuovinen, Päivi Korhonen, Juuso Räsänen, Janna Loukas ja Eevi Tolvanen

FULL FRONTAL / ENSI-ILTA 21.9.2013 / ATENEUM, URBAN APA

22.9.2013, ATENEUM, URBAN APA + 22.11.2013 KIISU-TEATTERI, OUTOKUMPU

23.11.2013 YKSIN SATEESSA? / JOENSUUN KAUPUNGINTEATTERI

Koreografia: Sonya Lindfors

Esiintyjät: Noora Nenonen, Ulla Mäkinen, Laura Jantunen ja Anna-Maria Väisänen

Äänisuunnittelu: Tatu Nenonen

TULEVAT TEOKSET 2017

  • 02/2017-03/2017 kuukauden residenssi ja tanssijana työskenteleminen "Second Echo Ensemble" ryhmän uusimmassa teoksessa, ensi-ilta 18.3.2017. Salamanca Arts Centre & Itäinen tanssin aluekeskus
  • Body Loop Installation ensi-ilta 2.6.2017, Sotku-teatteri, tuotanto Itäinen tanssin aluekeskus
  • Body Loop Installation 15.6.2017, Paikallisliike, Sotku-teatteri, tuotanto Itäinen tanssin aluekeskus
  • Paljauden Diskurssi 3.0, Paikallisliike, Sotku-teatteri, Itäinen tanssin aluekeskus
  • Esitystaideteos Maaningan kyläläisten itsenäisyyden ja paikallisuuden kokemuksista. Huiluuruppeemat 14-16.7.2017, tilausteos, Kuopion kaupungin Kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikkö.
Created By
Anna-Maria Väisänen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.