"FOLLOW ME" lAPATRADA sIriPONGTREETIP 5704600032

งานชิ้นที่1

เลือกใช้Font Quote นี่เพราะความชอบส่วนตัว มีความเด่นชัดจากขอบสีดำ ด้านในสีเหลือง+ส้ม ทำให้เห็นอักษรได้ชัดเจน จากสี อีกทั้งดูสดใส สะดุดตา อ่านง่าย สบายตา

งานชิ้นที่ 2

เป็นงานชิ้นแรกที่ใช้โปรแกรม indesign ส่วนตัวคิดว่ายากค่ะ เพราะโปรแกรมนี้ไม่คุ้นหูเลยด้วยซ้ำปกติจะใช้ Photoshop กับ Dream เลยจะคุ้นหูคุ้นตากับโปรแกรมเหล่านี้มากกว่าไม่คิดว่าจะมีโปรแกรมตัวนี้เข้ามาด้วย เปิดโปรแกรมมาแรกๆก็งง ทำไม่เป็นช้าๆ รู้สึกว่าทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำ คือใช้ยังไง ไปไม่ถูกเลย กับงานชิ้นแรกพอ อ.อายมาสอนก็เข้าใจบ้างเล็กน้อ

งานชิ้นที่ 3

ความชอบส่วนตัวเลยค่ะ Pooh ส่วนตัวชอบสีเหลืองมากๆ วินนี่ เดอะ พูห์ หมีอ้วนสีเหลือง ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ชอบความร่าเริงสนุกสนานอารมณ์ดี ไม่คิดอะไรเครียดๆ ก็คือมองโลกในแง่ดี ชอบแต่งกลอน แต่งเพลง แล้วก้ร้องเอง ชอบสนุกกับเพื่อนๆ มีความคิดแปลกๆ อาจเป็นความคิดที่คนอื่นอาจ จะมาองข้ามไป แต่พูห์นึกออก แล้วนำความคิดนั้นมาใช้ ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวสนุกๆ ขึ้นมากมายเวลาดูมันผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรมากแถมได้มองแง่บวกอีกด้วย

งานชิ้นที่ 4

รณรงค์การแต่งกายชุดมหาลัยให้สุภาพเรียบร้อยให้ถูกระเบียบ เพราะปัจจุบันแฟชั่นชุดนักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ และไม่เหมาะสม จึงอยากรณรงค์เครื่องเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาเพื่อให้มีบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่ถูกระเบียบเรียบร้อย นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่เหมาะสมและถูกกาละเทศะ จึงอยากให้ทุกคนหันมาใส่ชุดนักศึกแบบสวยหล่อด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ

งานชิ้นที่ 5

รู้สึกถึงความแตกต่างเลยค่ะ เพราะ ตอนทำน้องไข่แบบไม่เป็นเลย งงกับโปรแกรมมากๆซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรก แต่พอได้มาทำแผ่นพับนิเทศน์ รู้สึกว่าง่ายกว่าเดิมเยอะ คล่องแคล่วกว่าน้องไข่มาก รู้จักกับเครื่องมือมากขึ้น จึงทำให้รู้สึกว่าทำง่ายกว่าเดิม และมีเทคนิคต่างๆและการใช้เครื่องมือต่างๆที่ไม่เคยคุ้นเคย ตอนนี้คุ้นเคยอย่างดีเลยทีเดียว ทำไวกว่าน้องไข่ครั้งแรก

งานชิ้นที่ 6

ชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน การที่บอกว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดที่แสดงถึงความมีเกียรติ และเป็นปัญญาชน รณรงค์อย่างไรก็ไม่สามารถเกิดผลสำเร็จได้ แต่ควรเริ่มจากตัวนักศึกษาเองจะต้องมีจิตสำนึกว่าสิ่งใดเหมาะสม ไม่เหมาะสมก็จะสามารถแก้ปัญหาได้มากพอสมควร

THE END

Created By
lapatrada siripongtreethip
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.