Loading

Nieuwsbrief Julianaschool augustus 2021

Beste ouder(s),

Over een paar dagen is de zomervakantie weer voorbij. We hopen dat u en de kinderen hebben genoten en weer zin hebben in de nieuwe start. In de afgelopen weken is er enorm veel werk verzet op school en is de eerste fase van de verbouwing afgerond.

Tijdens de zomervakantie is het fundament gelegd voor de nieuwe lokalen op zolder met de bijbehorende opgangen. De lokalen voor de groepen 6, 7 & 8b zijn voorzien van nieuwe plafondplaten en verlichting en hebben een likje verf gekregen. Er is een nieuwe toiletvoorziening gerealiseerd die in de komende periode worden afgewerkt. Ook de buitenkant van de school is geschilderd.

De volgende fase van de verbouwing is nu gestart waardoor er vanuit veiligheidsoverwegingen geen gebruik kan worden gemaakt van de ingang aan de Vrijburglaan.

Wij wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.

Namens het team van de Julianaschool.

Eerste schooldag maandag 23 augustus

Aanstaande maandag willen wij het nieuwe schooljaar graag met u inluiden en u de gelegenheid geven om kort kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind.

Wij zullen hiervoor, net zoals op de laatste schooldag van het afgelopen schooljaar, gebruik maken van het grasveld.

Om het grasveld te betreden kunt u alleen gebruik maken van de ingang aan de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van nummer 96.

(Zie onderstaande afbeelding)

De leerkrachten staan aanstaande maandag vanaf 8:15uur verspreid over het grasveld klaar om u en de kinderen te verwelkomen.

Omdat we de onderlinge afstand van 1,5 meter nog steeds in acht moeten nemen, willen wij u vragen om na de kennismaking met de leerkracht afscheid te nemen van uw kind en het grasveld te verlaten.

Halen en brengen vanaf dinsdag 24 augustus

Jammer genoeg laten de coronamaatregelen het nog niet toe dat ouders het schoolplein of de school betreden. U zult het nog even moeten doen met de enthousiaste verhalen van uw kind(eren). Natuurlijk vragen wij u de komende tijd de maatregel om de onderlinge afstand van 1,5m te respecteren als u uw kind naar school brengt.

Omdat wij niet meer in cohorten hoeven te werken hanteren wij voor alle groepen de normale schooltijden.

De groepen 1 t/m 4 starten alle dagen om 8:30uur en zijn op maandag, dinsdag en donderdag om 14:45u uit. Op woensdag zijn de kinderen om 12:15u uit en op vrijdag om 12:00u.

De groepen 5 t/m 8 starten alle dagen om 8:30uur en zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14:45u. Op woensdag zijn zij om 12:15u uit.

Groepen 1 t/m 3

Zoals hierboven vermeld is het niet mogelijk om tijdens de verbouwing de ingang aan de Vrijburglaan te gebruiken.

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zullen de kinderen vanaf 8:20uur verwelkomen op het grasveld.

U dient gebruik te blijven maken van de ingang aan de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van nummer 96 zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.

Om 14:45u zullen de leerkrachten weer met de kinderen op het grasveld staan vanwaar u ze op kunt halen.

Groepen 4 t/m 8

De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen alleen gebruik maken van de hoofdingang aan de Willem de Zwijgerlaan 120. Wij willen u vragen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. De leerkrachten ontvangen de kinderen ’s ochtends op het schoolplein en begeleiden ze naar het lokaal.

Fietsen

In verband met de beperkte ruimte en het verzamelen van alle groepen op het schoolplein kunnen hier de komende periode geen fietsen geparkeerd worden. Wij vragen iedereen graag zoveel mogelijk lopend naar school te komen.

Indien u verder dan 1 km van de school woont en het noodzakelijk is dat uw kind op de fiets naar school komt, kunnen deze onder het viaduct geparkeerd worden.

Wij willen u vragen om met u kind te bespreken om de fiets niet op de verhogingen of tegen de pilaren te parkeren. Zo voorkomen we dat de fietsen omvallen en ongewenst schade aanrichten aan geparkeerde auto’s en ontstaan er geen onveilige situaties.

Parro

Wij communiceren via Parro. Deze app gebruiken wij om u te informeren over zaken die spelen in de groep van uw kind of in school. De jaarplanner vindt u in deze app maar ook kunt u zich intekenen voor oudergesprekken. De leerkracht van uw kind nodigt u uit voor Parro.

U kunt in Parro aangeven op welke manier u wilt dat wij omgaan met bijvoorbeeld de foto’s van uw kind. Dit vindt u bij de privacy instellingen.

Wij maken ook gebruik van de chatfunctie in deze app. Deze functie is bedoeld voor korte mededelingen. Gesprekken over de voortgang of het welzijn van uw kind voeren wij persoonlijk.

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch voor 8:15u. Wanneer uw kind meerdere dagen ziek is verzoeken wij u dit elke dag door te geven aan school.

Bereikbaarheid administratie

De administratie van de school is op de volgende momenten telefonisch te bereiken:

Maandag – 8:00u – 16:00u

Dinsdag – 8:00u-10:00u

Woensdag – 8:00u -13:00u

Donderdag – 8:00u -13:45u

Vrijdag – 8:00u – 13:45u

Wilt u op een ander moment contact zoeken met de school dan kunt u een mail sturen naar de betreffende medewerker. (voornaam.achternaam@stopoz.nl)

Trakteren

De kinderen mogen dit schooljaar weer de klassen rond met hun traktatie wanneer zij jarig zijn. Voorlopig continueren wij het beleid om zoveel mogelijk voorverpakte traktaties mee naar school te geven.

Informatieavond

Wanneer alle ouders tegelijkertijd op school zijn kunnen wij onderlinge afstand van 1,5m niet waarborgen. Hierdoor zal de informatieavond niet fysiek op school plaatsvinden.

De leerkrachten zullen u in de komende periode informeren over het nieuwe leerjaar van uw kind.

Kennismakingsgesprekken

Wij hebben uw aanwezigheid in school ontzettend gemist afgelopen schooljaar. Wij zijn dan ook erg blij dat de kennismakingsgesprekken dit jaar wel weer op school plaats kunnen vinden. Deze gesprekken staan voor de groepen 3 t/m 8 in de week van 6 september gepland en voor de groepen 1-2 in de week voor de herfstvakantie.

Voor de inschrijving van deze gesprekken ontvangen de ouders van de groepen 3 t/m 8 aankomende week een uitnodiging via Parro.

Formule 1

In verband met de formule 1 in het weekend van 4 september zal de school op vrijdag 3 september niet bereikbaar zijn voor autoverkeer.

Verlofaanvragen

Kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden vallen onder de leerplicht. De regels zijn duidelijk, zo is er vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. Klik hier (https://www.leerplein-mzk.nl/leerplicht/verlof-aanvragen/) om te kijken in welke omstandigheden u extra verlof aan kunt vragen. Wanneer u, uw kind ongeoorloofd van school houdt is de directie verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor verlof en hiervoor een aanvraag wilt doen, willen wij u vragen gebruik te maken van het volgende formulier. (https://www.julianaschool.nl/Portals/1204/docs/Verlofaanvraag_Julianaschool.pdf?ver=2019-11-05-102214-170)

Bij onduidelijkheid kunt u contact opnemen met Regionaal Bureau Leerplicht. (023-5113660)

Belangrijke data

27 augustus – inschrijving kennismakingsgesprekken (gr 3 t/m 8)

6 t/m 9 september – kennismakingsgesprekken (gr 3 t/m 8)

16 & 17 september – studiedagen (leerlingen vrij)

27 & 28 september - schoolfotograaf