Wordpress Temaları Wordpress Tema Adresi:Temalog.com

Temalog.com, webmasterlara, internet kullanıcılarına kolaylıklar sağlamak, hayal ettikleri web tasarımları gerçekleştirebilmek, sitelerine uygulayabilmek için her türlü bedava script ve wordpress temaları paylaşan platformdur. Bu hususta hiç bir ücret, üyelik vs. istememektedir. Ayrıca, internet tabanlı meslek gruplarına ait bireylerin ücretli olarak yaptıkları, tasarımları, yazılımları satışa sunmalarına olanak sağlayan ve bu konuda kar gütmeyen bir oluşumdur.

Temalog.com yeni olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda fark yaratacak fikirleriyle kullanıcı ile webmasterlar arasında bir köprü vaziyeti görmeyi hedeflemektedir. Temalog.com, her geçen dakika daha da gelişen internet dünyasında webmasterlara ilham, kullanıcılara ise rehber olabilmeyi amaç edinmiştir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.