Vi søker prosjektkoordinator til NYTT prosjekt "ny giv" - 1 års engasjement

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen er en diakonal stiftelse med over 70 ansatte og 150 frivillige medarbeidere. Vårt arbeid omfatter tiltak innen helse- og sosialsektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid med barn og familier og frivillighet. Stiftelsen ble etablert i 1997.

Vi søker en prosjektkoordinator i 100% stilling til "Ny Giv" - nettverksbygging gjennom aktivitet i Kongsberg. 1 års engasjement - med muligheter for forlengelse.

Ny Giv er et fleksibelt aktivitets- og ettervernstiltak for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse. Prosjektet er tilknyttet avdelingen: Møtestedet Haspa i Kongsberg. Hovedmålsettingen i prosjektet er å bruke aktivitet som en del av en rehabiliteringsprosess, ved å tilby individuell oppfølging, èn til èn - i arbeidet mot en rusfri tilværelse. 

Den enkelte deltaker skal kobles mot en aktivitet de ønsker å lære seg eller utvikle seg i. Prosjektkoordinator har ansvaret for oppfølging av deltaker og påkobling mot en kyndig veileder med kompetanse på ønsket område, som har ukentlige treninger med den enkelte. Målet i denne perioden er at deltaker utvikler sosiale relasjoner og nye ferdigheter innen valgt aktivitet. En av hovedmålsettingene er at deltakere bryter med gammelt miljø og finner veien inn i nye sosiale nettverk. 

Prosjektkoordinators oppgaver:

 • Koordinere tilbudet og inneha overordnet ansvar for deltaker og påkobling mot ekstern veileder, både hver for seg og sammen.
 • Formidle kunnskap om prosjektet og målgruppen.
 • Legge til rette for at veiledere kan benytte sin fagkompetanse.
 • Oppsøkende arbeid/profilering mot behandlingsinstutisjoner og fengsler.
 • Samarbeide med aktuelle kommunale instanser og andre som arbeider mot målgruppen.
 • Veilede og kartlegge deltakere i prosjektet.
 • Bygge opp tiltaket iht. prosjektplan.
 • Følge deltakere til aktivitet og om nødvendig; selv være veileder inn i eksternt miljø.

Ny Giv arbeider i tillegg etter et viktig prinsipp: De lager et nytt miljø for folk som har et rusproblem - de introduserer brukerne til nye miljøer der de treffer andre mennesker i en ufarlig sammenheng: det å gjøre noe sammen, det å drive med noe alle er intresserte i. Dette er et godt utgangspunkt for å møte nye mennesker og for å kunne fylle tiden sin med aktiviteter. Linderoth, 2008.

Hvem er du?

 • Du har 3-årig sosialfaglig høgskole eller lang erfaring på området - som kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Du har erfaring med arbeid innenfor rus- og psykisk helse.
 • Du har god kjennskap til Kongsberg kommune og ulike lag/foreninger i byen.
 • Prosjekterfaring.
 • Du er selvgående, raus og strukturert.
 • Du kommuniserer tydlig.
 • Du er trygg og tillitsfull i møte med mennesker.
 • Du liker å arbeide med mennesker som er i utfordrende og vanskelige livssituasjoner.
 • Du har et bredt kontaktnett.
 • Du er glad i å være i aktivitet sammen med andre.
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid.
 • Du er kreativ og løsningsorientert.
 • Du har førerkort klasse B.

Hvorfor skal du jobbe hos oss?

 • Du får en unik mulighet til å skape noe nytt sammen med andre.
 • Du møter mange ulike mennesker, som du kan være med og gjøre en forskjell for.
 • Vi har ryddige lønnsforhold, god pensjonsavtale og et godt arbeidsmiljø.
 • Du får være en del av et team med kompetente, engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere.

Arbeidssted vil være ved våre lokaliteter i Kongsberg - Møtestedet Haspa, Kirketorget 2 og i nærområdet. Lojalitet til Kirkens Bymisjons verdisyn kreves. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

En søknad må være utfyllende og beskrivende i forhold til hvem du er og hvordan dine kvalifikasjoner kan passe inn hos oss, i tillegg til en CV.

Spørsmål rettes til avdelingsleder, Kristin Røsholt tlf.: 454 17 818/322 77 210

Søknadsfrist 23.april 2017. Søknad med CV merkes "Ny Giv" og sendes elektronisk til: post@skbd.no

Created By
Anine Berg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.