Heli and high tech Kaksi päivää, kaksi laitetta, kaksi(sataa) yritystä

Seuraava slideshow kuvaa kahta tyypillistä arkipäivää, joista toinen on opetusharjoitteluun liittyvä ja toinen ote perustyöpäivästä. Illat (eli vapaa-aika) kuluivat pääsääntöisesti samalla tavalla noina päivinä, sillä syksyllä arkea on työn lisäksi pyörittänyt terveystiedon aineopinnot ja ERO-opinnot.

Erityisopetusharjoittelussa käytössä oli mm. Appletv, joten omaakin iPadia tuli käytettyä enemmän kuin omassa työssä arjessa.

Tämän päivän kuvat ovat harjoittelusta, josta piti napata kuvia myös harjoitteluraporttia varten...

Opinnoissa olen kohdannut erilaisia hidasteita, joiden voittaminen on ollut henkisesti haastavaa...

...ja toisinaan olo on ollut kovin vetämätön...

Työpäivän aikana Wilma-viestintä on toivottavaa, jollei jopa pakollista. Uusien merkintöjen mahdollistuminen (mm. "Erinomaista työtä") innosti positiivisen palautteen antoon. Kuudennen luokan terveystiedon tunnilla katsoimme lyhytdokumentin heroiinin käyttöön liittyen. Matematiikassa erityisluokkani oppilaat pääsivät kokeilemaan koulun iPadeihin asennettua MathFightia ja riemun kiljahduksia oli luokka täynnä.

Yhteydenpito perheen ja ystävien kanssa on tärkeää. Päivittäin käytössä on WhatsApp (Viber hieman harvemmin). Kummitytön kasvua pääsee seuraamaan loistavasti näinkin!

Smart tv on käytössä päivittäin; harjoittelupäivän iltana taustalla soi Spotify, työpäivän iltana vuorossa oli Viaplay ja jenkkisarja Transparent.

Notebook on asennettuna puhelimeen, joten muisti- ja ostoslistojen lähettely puolison kanssa laitteelta toiselle on mahdollista. Kauppakäynnit onnistuu näin ollen molemmilta; harjoittelupäivän päätteeksi oli minun vuoroni suunnata lähikauppaan.

Uusien suksien testaus työpäivän jälkeen oli tarpeen niin henkisesti kuin fyysisestikin. Haaveena olisi uusi Polar A400 (tai vieläkin uudempi) niin voisi Sportstrackerin poistaa ja ladata Spotifyn puhelimeenkin. Lenkit sujuisivat entistä mukavammin.

Päivien aikana aikaa löytyi vielä seuraaviin juttuihin ja "harrastuksiin":

Taloudessamme on pörssisähkö, joten Fingridin tarjoama sähköhintakaavio on päivittäisessä käytössä, samoin Karjalaisen verkkoversio; tällöin ei tarvitse tapella siitä, kumpi osa lehdestä menee toiselle. Gmaililla hoidan päivittäin jääkiekkoliiton ja Matala Kynnys ry:n asioita. Pinterest ja etuovi.com toimivat hyvänä vastapainona arjen aherrukselle.

Ajatuksia omasta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ei voi olla koulussa itse tarkoitus tai itseisarvo kaikilla oppitunneilla. On hyvä opettaa lapsia/nuoria käyttämään sen tarjoamia sovelluksia koulussa ja tätä kautta niiden käyttö voi yleistyä myös vapaa-ajalla. TVT tarjoaa lukemattomia erilaisia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää opetuskäytössä, mutta näiden sovellusten käyttöön tarvitaan kentälle lisää koulutusta.

Peda.net on koulussamme ollut käytössä muutaman vuoden ajan, mutta vasta viimeisen kahden vuoden aikana on sen käyttö lisääntynyt opettajien koulutuksen myötä. Siihen asti sen käytöstä vastasi pääsääntöisesti yksi luokanopettaja, joka oli ”vihkiytynyt” Peda.netin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Käytössä se on toisinaan hieman kankea, mutta tarjoaa oivia vaihtoehtoja oppilaille henkilökohtaisen portfolion luomiseen sähköisessä muodossa. Tällä tavalla koko koulupolun (peruskoulusta toiselle asteelle ja siitä eteenpäin) aikaiset sähköisessä muodossa tehdyt työt säilyvät.

iPadien lisääntyessä myös erilaisten pelien käyttö opetuksessani (mm. Math Fight) on lisääntynyt. Erityisopettajana ennen kaikkea niiden oppilaiden, joilla on jonkinlaisia oppisvaikeuksia, motivointi on ensisijaisen tärkeää. Järkevät ja hyvin toimivat pelisovellukset voivat tällöin toimia porkkanana tunneilla ja oppimisessa, mutteivat suinkaan korvaa opetusta tai ole keskeisessä asemassa omassa pedagogiikassani.

Kaipaisin lisäkoulutusta TVT:n käytöstä erityisesti erityisoppilaiden opetuksen tueksi. Näen TVT:n voimavarana ja mahdollisuutena, mutta pidän kuitenkin mielessä vanhana sanonnan: ”tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä”. Uskon sen pätevän myös tieto- ja viestintäteknologiaan ja sen käyttöön koulussa.

Käytän tieto- ja viestintäteknologiaa pääsääntöisesti sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi ja viihdekäyttöön, kuten kuvista hyvin selviääkin. Koen kuuluvani siis normikäyttäjiin. Tämä peilannee TVT:n käyttöä myös opetuksessani; käytän sitä silloin, kun se on mahdollista (sovellukset tms.) ja koen sen olevan oppimistavoitteiden kannalta järkevää. Dokumenttikameran, tietokoneen ja iPadin käyttö niin opetuksessa kuin työhöni liittyvissä muissa tehtävissä (yhteydenpito, materiaalit, jne.) on kuitenkin päivittäistä ja vakiintunutta.

Suhtaudun TVT:n opetuskäyttöön rennosti ja liikaa paineita ottamatta. Ajan antaessa myöten opettelen uusien sovellusten käyttöä mielelläni. Toisaalta elämässä on asioita, joista täytyy ilman kaiken maailman härpäkkeitä nauttia.

Sait varmaan jonkinlaisen käsityksen tavastani käyttää erilaisia laitteita sekä työssäni että vapaa-ajallani. Lisäksi sinulle saattoi muodostua myös jonkinlainen kuva elämästäni. Kuvat pyrin valitsemaan niin, että ne kertoisivat tavallisesta arjesta ja toimisivat toisaalta taustatekijöinä ajatuksilleni ja mielipiteilleni.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.