Loading

Usługa DWB-BDO Procedura rejestracji klienta do końca 2019r.

!!! 27 grudnia 2019 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na usługę BDO. Wszystkie nadesłane zgłoszenia będą analizowane i składane w Urzędach Marszałkowskich. Poinformujemy o ich statusie drogą SMS na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu !!!

Dedykowana infolinia DENAR ws. usługi

23 grudnia 2019 uruchomiliśmy infolinię dotyczącą świadczonej przez nas usługi oraz czym jest BDO. W dniu 23 grudnia infolinia będzie czynna do godziny 03:00 (trzeciej w nocy). W dniu 27 grudnia 2019 roku od 7:00 do 10:00 rano. Największa szansa na połączenie jest w dniu 23 grudnia w godzinach wieczornych oraz nocnych.

Tel: 882 160 160

23 grudnia do godz. 03:00 (trzecia w nocy)

Opis usługi

Usługi związane z BDO są usługami dodatkowymi, nieobjętymi standardową umową o usługi księgowe, płacowe czy kadrowe. Sprawdzamy czy podmiot podlega obowiązkowi rejestracji. Rejestrujemy, gdy wynika to z ustawy, rozporządzeń oraz innych opracowań. Aktualizujemy, gdy zaszły zmiany. Więcej usług dodatkowych będziemy testować od 2020 roku w ramach Działu Wspierania Biznesu (DWB).

Kto z dużym prawdopodobieństwem podlega obowiązkowi rejestracji?

 1. sklepy objęte opłatą recyklingową (np. wszystkie spożywcze)
 2. sklepy wielkopowierzchniowe,
 3. firmy budowlane, remontowe,
 4. gabinety lekarskie,
 5. gabinety stomatologiczne,
 6. producenci baterii i akumulatorów,
 7. producenci pojazdów,
 8. producenci opakowań,
 9. producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 10. importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 11. rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 12. warsztaty samochodowe,
 13. warsztaty rzemieślnicze,
 14. zakłady produkcyjne,
 15. prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
STRONA JEST AKTUALIZOWANA CODZIENNIE. Proszę mieć na uwadze, że nowe interpretacje, rozporządzenia, objaśnienia ws rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, pojawiają się co kilka dni! Podstawę prawną stanowi Art. 49 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.), zobowiązując wielu przedsiębiorców do rejestracji w BDO.

Usługa DWB-BDO 2019/2020

Ze względu na surowe kary związane z brakiem rejestracji w BDO przed końcem 2019 roku, wielu przedsiębiorców w ostatniej chwili zaczęło interesować się tym tematem. To sprawiło, że kontakt z Urzędami Marszałkowskimi czy Ministerstwem Klimatu jest utrudniony. Nasze Biuro postanowiło zatem wdrożyć usługę rejestracji w BDO oraz w 2020 roku wprowadzić pilotaż rozszerzonej usługi o prowadzenie kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów. Rozwijamy Dział Wspierania Biznesu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie usług B2B, innych niż wynikających z typowych usług księgowych. O ich rozwoju będziemy informować wkrótce.

Pierwszym etapem udziału w krajowym systemie gospodarki odpadami jest rejestracja w BDO

Procedura Rejestracji BDO za pośrednictwem DENAR

Wypełniamy wnioski i oświadczenie na podstawie danych, które posiadamy w Biurze. Telefonicznie uzgadniamy z Państwem stan faktyczny. Umawiamy spotkanie w celu podpisania wniosku i oświadczenia. Wnioski dostarczamy do Urzędów Marszałkowskich.

Ze względu na małą ilość czasu, jaka pozostała na zarejestrowanie się oraz kilkugodzinne kolejki w Urzędach Marszałkowskich, Klienci DENAR podzieleni zostali na 3 grupy a czwartą stanowią przesiębiorcy, których nasi klienci przysłali do nas z tym samym problemem. W zależności od grupy, procedura wygląda nieco inaczej. Priorytet stanowi grupa 1, później 2 itd.

Grupa 1 - Aktywni

Grupę pierwszą stanowią klienci Biura DENAR, którzy sami pytali o tę usługę a nasze biuro przekazało im informację, że się z nimi skontaktuje. Ich wnioski są praktycznie przygotowywane na bieżąco i w zdecydowanej większości są gotowe do podpisu. Uzgodnienia kategorii odpadów telefonicznie 21 i 22 grudnia do godz. 20:00, 23 grudnia do godz. 10:00. Podpisanie wniosku 21 grudnia do godz. 20:00, 22 grudnia do godz. 16:00, 23 grudnia do godz. 12:00.

Grupa 2 - Pasywni

Są to klienci, którzy zainteresowali się rejestracją w BDO dopiero po otrzymaniu od nas informacji o tym. Wnioski dla tych klientów będą sporządzane dopiero po ukończeniu obsługi grupy 1 czyli od 23 grudnia 2019r. od godziny 12:00.

Grupa 3 - Pracochłonni lub spóźnieni

Klienci, którzy nie podpisali wniosku w wyznaczonym lub umówionym terminie lub których specyfika działalności została zakwalifikowana jako trudna. Grupa ta wymaga dłuższych konsultacji telefonicznych lub osobistych z naszej strony aby dokończyć wypełnianie wniosków. Wnioski dla tych klientów będą sporządzane dopiero po ukończeniu obsługi grupy 2. Kwalifikacja do grupy 3 odbędzie się po zakończeniu analizy konieczności rejestracji lub weryfikacji terminu złożenia podpisu na wniosku przedsiębiorców należących wcześniej do grupy 1 lub 2.

Grupa 4 - Niebędący klientami Biura DENAR oraz klienci, którzy się zgłosili do nas w ostatniej chwili.

Część naszych klientów może polecić tę usługę swoim znajomym. Niektóre osoby mogą się dowiedzieć o niej z innych źródeł. Grupę stanowią także klienci DENAR, którzy zwlekali do ostatniego dnia z wysłaniem zgłoszenia za pomocą formularza w internecie (termin do 27 grudnia godz. 12:00) lub z podpisaniem wniosku (termin do 30 grudnia godz. 12:00). Grupa ta będzie obsłużona dopiero po zakończeniu obsługi grup 1-3. Nie gwarantujemy obsługi wszystkich chętnych z tej grupy! Informację o tym, czy zrealizujemy usługę wysyłamy SMS-em.

Opłaty związane z rejestracją w BDO

Na całkowity koszt usługi składa się ewentualna opłata za wpis do rejestru BDO + Wynagrodzenie DENAR za sporządzenie wniosku i jego dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego + opłata za dojazd do siedziby klienta

Niektóre wnioski wymagają opłaty rejestracyjnej w zależności od kwalifikacji odpadów. Wszystkie takie podmioty są przez nas traktowane jako klienci trudni z grupy 3. Opłaty te są niezależne od wynagrodzenia Biura za sporządzenie i złożenie wniosków rejestracyjnych. Większość klientów naszego biura nie będzie podlegać obowiązkowi płatnej rejestracji.

Wynagrodzenie Biura

Koszt usługi tytułem wynagrodzenia zależy od zakresu usługi, grupy, jak również od daty podpisania wniosku. Wynagrodzenie zostanie doliczone do styczniowej faktury za usługi księgowe.

 1. Analiza indywidualna obowiązku rejestracji: 25 PLN brutto,
 2. Analiza z rejestracją: 60 PLN brutto (grupa 1)
 3. Analiza z rejestracją: 70 PLN brutto (grupa 2)
 4. Analiza z rejestracją: 100 PLN brutto (grupa 3)
 5. Analiza z rejestracją: 200 PLN brutto (grupa 4)

Dodatkowo oferujemy także płatną usługę dojazdu do klienta na terenie powiatu inowrocławskiego, celem podpisania wniosku w cenie 25 PLN brutto. Z opłaty zwolnieni są klienci, którzy w ramach współpracy z Biurem mają w pakiecie usługi wymiany dokumentów w siedzibie firmy klienta.

Wnioski należy podpisać najpóźniej 30 grudnia 2019 roku do godziny 12:00

Zgłoszenia

 1. Telefonicznie pod dedykowany numer: 882 160 160. Numer ten będzie także służył do zasięgania informacji o usłudze.
 2. Poprzez formularz, znajdujący się pod przyciskiem „JESTEM ZAINTERESOWANY/A USŁUGĄ”

Odpowiedzialność

Z racji tego, że nasza usługa jest dopiero wdrażana a konsultacje z Urzędami Marszałkowskimi czy Ministerstwem Klimatu są obecnie praktycznie niemożliwe, co jest spowodowane ogromną ilością napływających wniosków, usługa niesie ze sobą ryzyko błędów. Biuro zobowiązuje się do ewentualnej bezpłatnej aktualizacji rejestru, którego dokonywało.

Co dalej w 2020 roku?

Obowiązek rejestracji podmiotów zobowiązanych ustawą, kończy się wraz z 2019 rokiem. Następnie rejestracji będą musieli dokonywać przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczną podlegać temu obowiązkowi. Jednak rejestracja to dopiero początek regularnych czynności wynikających z ustawy. W 2020 roku Biuro poinformuje o nowym zakresie usług związanych z BDO. Usługi regularnych ewidencji kart KPO/KEO będą oferowane klientom wyłącznie w ramach pakietu DWB. Proszę pamiętać, że są to usługi związane z odpadami a nie usługi księgowe czy kadrowe, które są przedmiotem naszej dotychczasowej współpracy. Więcej o naszych nowych usługach, zmianie cenników i regulaminów, dowiedzą się Państwo jeszcze w tym roku, poprzez dedykowaną tym zmianom stronę internetową.

Credits:

Created with images by ferkelraggae - "Kreislauf"