Det er gøy å hjelpe andre Unge Hjelper Unge 2017

- Det er gøy å hjelpe. Jeg kjenner en lettelse når jeg vet at det jeg spiller hjelper andre, sier pianisten Nikita Khnykin (14). Han viste mestertakter på konserten «Unge hjelper unge» og bidro til at ung kunst blir til livsviktig arbeid blant barn og unge.

Man tror nesten ikke det man ser og hører. Fem solister og et juniororkester i ung alder formidler klassisk musikk på et nivå man ellers bare hører fra erfarne artister. Men de er fra barnealder til 20-årene! Og innsatsen deres denne kvelden har en ekstra gnist fordi konserten heter «Unge hjelper unge».

Talenter med muligheter

For tredje år på rad gikk konserten «Unge hjelper unge» av stabelen på hjemmebane hos Barratt Due musikkinstitutt. Det anerkjente instituttet åpnet dørene for et publikum som er villig til å betale høy billettpris for å oppleve virtuose talenter – og for å støtte Kirkens Bymisjons arbeid blant barn, unge og familier.

- Vi arbeider for å gi unge talenter muligheter til å nå langt med sin musikk. Vi vet mange andre unge ikke får gode utviklingsmuligheter. Derfor er det en glede for oss at vårt samfunnsarbeid også kan inneholde denne konserten, som styrker det sosiale arbeidet blant barn og unge, sa rektor Stephan Barratt-Due i sin velkomst.

Kjenner lettelse ved å hjelpe

De unge artistene opplever det som spesielt og inspirerende å delta på en konsert for andre unge:

- Jeg føler en lettelse inni meg ved å ha gjort noe som betyr noe for andre. Det er gøy å hjelpe! Det motiverer oss til å spille ekstra bra, og gjør dette til noe mer enn en vanlig konsert. Det er interessant å gjøre noe nytt, sier Nikita Khnykin (14), som spilte klaver fra Griegs og Rachmaninovs verker.

Han drømmer om å bli en konsertpianist som kan turnere over hele verden.

Eirin Rognerud, (17) sopran, imponerte med sin romantiske arie fra Rossinis «Barbereren i Sevilla»:

- Det er utrolig å tenke på at vi kan hjelpe andre barn og unge ved å opptre her. Det er lærerikt, fint og spesielt for oss å vite at vi bidrar til en sak som er større enn oss selv. Det blir ikke så selvopptatt.

Hun opplever at hun er født med anlegg og interesse for klassisk musikk og arbeider for å bli operasolist, komme så langt som mulig, og alltid kunne delta i det som blir god musikk.

Endrer liv

Samarbeidet mellom Barratt Due musikkinstitutt, initiativtaker Finn Røgenæs – og Kirkens Bymisjon, bringer nye og viktige ressurser til det sosiale arbeidet. Billettinntektene går uavkortet til arbeidet blant vanskeligstilte barn og unge i Oslo. Denne ene konsert innbrakte hele 190 000 kroner!

- Det er aldri bare et «de» - og «vi». Alle mennesker er sårbare og har utfordringer i livet. Men med talentene dere har vist oss her bidrar dere til å skape rettferdighet og omsorg for andre unge. Det vi er med på her gir en mulighet til endring i menneskers liv, sa generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i sin takk til musikere, gjester og arrangører.

Tekst: Per Frogner - Foto: Torstein Ihle

Credits:

Torstein Ihle

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.