Loading

Spektakularne pokazy fizyczne na przestrzeni 100 lat Krzysztof Karpierz (Uniwersytet Warszawski)

Przedstawimy i omówimy szereg doświadczeń fizycznych, które można pokazać podczas wykładów uniwersyteckich, wykładów popularyzujących fizykę, czy też nawet podczas zajęć w szkołach.

Wykład będzie pokazywał porównanie sposobów demonstrowania zjawisk, a raczej możliwości tejże demonstracji na początku wieków:

jak mogły być pokazane w latach 20 wieku XX i porównamy je z doświadczeniami lat 20, ale XXI wieku.

XX wieczne wersje doświadczeń pokazane zostaną za pomocą oryginalnych przyrządów „z epoki”. Podobnie i XXI wieczne wersje - również za pomocą przyrządów „z epoki” – 100 lat późniejszej.

Przedstawione zostanie nadprzewodnictwo substancji, pomiar prędkości światła, zjawisko Zeemana, transformator Tesli, pokazy figur Lissajous, pomiary spektrometryczne, a także spektakularność pewnych pokazów i przyrządów, która jest nieco ukryta i dostępna po chwili zastanowienia się.

Jak to było możliwe, aby zbudować przyrząd pomiarowy, o takich parametrach, kilkanaście dekad lat temu, bez dzisiejszej elektroniki i rozwiniętej technologii… I jak to jest możliwe dziś…

Wykład został przygotowany przy współpracy prof. dr. hab. Grzegorza Grabeckiego z Instytutu Fizyki PAN oraz zespołu Pracowni Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW.

Dr Krzysztof Karpierz pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje zespołem Pracowni Pokazów Wykładowych, będącej centrum eksperymentalnym dydaktyki i popularyzacji fizyki prowadzonej przez Wydział.

Jego działalność na tym polu obejmuje również uczestnictwo i bycie aktywnym członkiem różnych gremiów związanych z tą tematyką – Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, zasiadanie jako juror w konkursach fizycznych takich jak Nauki na Scenie, Poszukiwanie Talentów, Fizyczne Ścieżki, jak również bycie wykładowcą na seminariach czy w szkołach.

Droga, która doprowadziła go do obecnego miejsca prowadziła przez zainteresowania techniczne i naukowe towarzyszące mu do dziś.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił też pracę doktorską i nadal interesuje się zagadnieniami związanymi z fizyką półprzewodników, a ściślej rzecz biorąc – fizyką zjawisk związanych ze wzbudzeniami niskoenergetycznymi zachodzących w nich pod wpływem, albo związanych z promieniowaniem z zakresu, dawniej zwanego daleką podczerwienią, a dziś – terahercami.

18 października 2020 r., godz. 10:30

Audytorium Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

Credits:

Created with images by Karlis Reimanis, Dimitri Houtteman and Krzysztof Karpierz