Wij willen volwassen helpen met het verbeteren van hun levensstijl, zodat zij het goede voorbeeld kunnen geven aan de jeugd. Hierdoor kunnen zij een goed, gezond en krachtig leven tegemoet zien. Als volwassenen een gezonder inzicht krijgen in hun eigen levensstijl, dan heeft dit ook positieve effecten op de jeugd.

Een kleine impressie
Help jij ons ook?
Vanaf 14 januari is het zo ver.
Update donaties 20-2, dank je wel hiervoor: Arie & Eefje van Thuijl ~ Jan & Teunie Ariesen ~ Astrid van Dijk ~ Anomien ~ Fernand verweij ~ de west holding bv ~ Malou willemars ~ Albert faasse ~ Fred Vermeer ~ Bert ferwerda ~ VDK projecten ~ Sebastiaan winter SJW Invest BV ~ Henri ~ Marenka Franke ~ eelke Westra ~ dominique ~

Volg ons op de onderstaande Social Media:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.