Loading

Mestringskurs - del 1 Hjelpemidler for studenter med lese- og skrivevansker

Denne presentasjonen er hentet fra NTNU Tilrettelegging sitt kurs for studenter med lese- og skrivevansker. Presentasjonen inneholder mer tekst enn kurspresentasjonen og vil gjøre det mulig for de som ikke deltok på kurset å få kjennskap til hva det ble snakket om på kurset. Har du gått gjennom denne presentasjonen på forhånd, kan du delta på mestringskurs del 2.

Dysleksi Norge er en organisasjon for deg med lese- og skrivevansker og de tilbyr bl.a. rådgivning og kurs.

Office Lens

Det firdelte bildet over viser hvordan appen Office Lens omgjør enkelt dine bilder av dokumenter, presentasjoner på skjermer/lerret til OCR- fil i Office Lens. Teksten er redigerbar etterpå.

Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold har laget en video som vider hvordan Office Lens fungerer på iPhone. Office Lens kan brukes også på Androidtelefoner, men da fungerer ikke opplesningsfunksjonen.

Talesyntese og OCR (tekstgjenkjenning)

Med talesyntese kan du få lest opp digital tekst. Som tidligere nevnt må pdf- filer være OCR-behandlet (dvs at det er brukt tekstgjennkjenning)

Lingspeak (en del av Lingdysprogramvaren - les mer om Lingdys lenger ut i presentasjonen) kan brukes til å lese opp det du vil lese på skjermen. Det er mulig å bruke denne til å lese opp eksamenstekst på eksamen (Dette må du søke om). Vær oppmerksom på at opplesning med talesynteser foreløpig ikke takler å lese opp tall særlig godt (regnestykker, datoer, valuta m.m.).

OneNote er et nyttig verktøy for å notere og jobbe i. Dette programmet har du tilgang til via Office 365 og du kan omgjøre f.eks. skjermbilder til en OCR-behandlet fil slik at den er redigerbar.

Du tar et skjermbilde eller bilde fra din mobil og limer det inn i OneNote. Velger elementet OneNote - høyreklikker og velger "kopier tekst fra bilder" og du har redigerbar tekst.

Se video under av Magnus Nohr som er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold. Med One Note i Office 365 har du under visningsfanen muligheter for å velge engasjerende leser. Du får da opplest teksten med norsk stemme. Du får til det samme i Word (Office 365), men da bare med engelsk stemme. Velg også her engasjerende leser (immerse reader) under visningsfanen.

Opplesning av digital tekst

Onlineversjonen av Word og OneNote har mulighet for opplesning av digital tekst. Gå til visningsfanen og velg engasjerende leser.

Med iPhone kan du bruke appen Seeing AI for bl.a. å få opplest dokumenter. Appen tar bilde automatisk og leser opp med en gang på engelsk. Hvis du i tillegg har appen Voiceover aktivert får du også opplest norsk tekstinnhold på norsk.

Stemmestyrt skriving

Stemmestyrt skriving kan være nyttig for de med lese- og skrivevansker. Mange dyslektikere formulerer seg bra muntlig, men får ofte problemer når de skal formulere seg skriftlig. Derfor ville det vært flott om man kunne få skrevet automatisk det man sier høyt. Denne muligheten er her allerede med riktig programvare.

TUVA

Tuva er et program laget av firmaet Max Manus. Dette er et temmelig dyrt program som bare kan fåes gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Dette programmet må man jobbe med (kalibrere) slik at den gjenkjenner din måte å snakke på. Foreløpig er det vanskelig for dyslektikere å få denne programvaren.

Minus med Tuva er at det foreløpig fåes kun gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen og at det kreves god dokumentasjon/gode grunner for å få dette programmet. Pluss er tegnsetting og muligheter for å bruke kommandoer til å åpne programmer og f.eks. sende epost uten tastetrykk.

Google Disk

Et annet program er Google Disk. Du må være pålogget Google og starte Google Dokumenter/Disk. Det er helt gratis å bruke og anskaffe.

Du har mulighet for å snakke på ulike språk (dette må innstilles først), og programmet skriver det du sier (med få feil). Det positive er at Google Disk er gratis og fungerer ganske bra. Minus er manglende tegnsetting. Gjelder kun for tale til tekst skriving.

Her er nok en video av Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold. Denne gangen om talegjenkjenning med Google Disk.

Dragon NaturallySpeaking

Det finnes også et program med navnet Nuance Dragon NaturallySpeaking. Dette er et program som ligner mye på Tuva, men som bare fungerer på engelsk. Det er mulig å kjøpe v.13 av programmet på nett for kroner 1145 NKr (okt 2018).

Dragon klarer fint tegnsetting og kommandoer for å åpne og lukke programmer du skriver i.

Lydbøker

For deg som har utfordringer med lesehastighet og/eller leser ikke får med deg innholdet i det du har lest, kan det være svært nyttig å få hele pensum eller deler av pensum på lyd. Hvordan kan dette gjøres?

Det blir lyd av digitale kilder og talesynteser

Hvis du har lånerett hos NLB, kan du bruke Lydhørappen. Se video over hvordan den fungerer.

Digitale notater

Livescribe 3 - med lydopptak

Livescribe 3 er en penn med mulighet for lydopptak. Det du skriver og tar opp av lyd overføres direkte til ditt nettbrett. Pennen koster ca 1700 NKr på nettet (sep 2018).

Vær oppmerksom på at det etter NTNUs retningslinjer når det gjelder personvern må du som student be om lov av faglærer for å ta lydopptak/videoopptak.

Nebo - skriv på din pc med penn

Har du et nettbrett eller en pc hvor du kan skrive på skjermen med en penn, kan Nebo være et nyttig hjelpemiddel. Appen koster på nettet ca 60-80 NKr (sep 2018).

Lingdys

Hvis du søker om tilrettelagt eksamen er det mulig å be om bruk av pc med lingdys i tillegg til utvidet tid.

  • Bidrar til opplesning av digital tekst du skriver
  • Retting av skrivefeil
  • Du har mulighet for å søke om Lingdys (pc) eller Linpilot (mac) gjewnnom NAV Hjelpemiddelsentralen
  • NTNU gir kurs for studenter i Lindys/lingpilot hvert semester

Lesetrening med Pageturner

Hvis du er interessert i å forbedre din lesehastighet, er det mulig å benytte seg av et lesetreningsprogram. Pageturner er et dataprogram på nettet som gjennom 21 økter skal bidra til økt lesehastighet og leseforståelse. Kostnad er 495,- NKr (okt 2018).

Studielitteratur på lyd fra NLB (eller egenprodusert) vil kanskje gjøre samme nytten. Man lærer mens man lytter og leser teksten på skjerm eller samtidig i boka.

Avslutningsord

Nå har du kommet deg gjennom hele presentasjonen og håper at du har fått lyst til å prøve ut de forskjellige mulighetene du har til rådighet. Ny teknologi og nye apper bidrar til at du kan få en lettere studiehverdag. Jobb smartere!

Minner ellers om at søknadsfristen for å søke om tilrettelagt eksamen er 15. september og 15. februar. Mer informasjon finner du på våre nettsider.

Tips! Du trenger ikke å søke hvert semester hvis du har krysset av for at søknaden gjelder hele studietiden.

Vi ønsker deg lykke til videre med studiene og hvis du har spørsmål er det mulig å kontakte oss på telefon, epost eller personlig oppmøte på campus Dragvoll eller campus Gløshaugen i Trondheim. Det finnes også kontaktpersoner for tilrettelegging på Gjøvik og i Ålesund som man kan kontakte.

Hilsen

NTNU Tilrettelegging, Trondheim

Created By
Reidar Angell Hansen
Appreciate

Credits:

Created with images by Tim Gouw - "Full focus at a coffee shop" • ejlindstrom - "coffee school homework" • ejlindstrom - "coffee school homework" • david laws - "Speak Now" • viganhajdari - "coffee bar cafe people shop business cup" • Element5 Digital - "Royal Oak coffee break" • César Viteri - "Books" • Neil Cooper - "Knowing keeps us going" • Rick Vos - "untitled image" • croisy - "sea sand coast" • Matt Botsford - "End of the Road" • G. Crescoli - "Things to do"