Loading

Ratsukon biomekaniikan asiantuntija UUSI TÄYDENNYSKOULUTUS HEVOSALAN AMMATTILAISILLE

Uusi hevosalan täydennyskoulutus alkaa vuonna 2019!

Tutustu kouluttajiin tarkemmin alempana

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Lisätä ja monipuolistaa hevosalan ammattilaisten, valmentajien ja ratsastajien parissa toimivien kehon huollon ammattilaisten valmiuksia hevosen ja ratsastajien asento- ja liikeongelmien tunnistamisessa ja ratkomisessa moniammatillista yhteistyötä suosien.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa ratsukon kehon käytön yksilölliset kehityskohteet, ymmärtää niiden syntymekanismeja ja osaa huomioida yksilölliset tarpeet harjoittelussa hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osallistuja osaa myös soveltaa teoriatietoa osana päättelyä ja perustella käyttämänsä menetelmät. Koulutus painottuu käytännön tietotaidon kehittämiseen, hevosen ja ratsastajan kehon anatomian ja liikkeen mekanismien ymmärtämiseen.

KOHDERYHMÄ: Ratsastusvalmentajat, ratsastuksenopettajat, ratsastuksenohjaajat, ratsastajien parissa työskentelevät fysioterapeutit, eläinlääkärit, eläintenhoitajat, eläinfysioterapeutit, hevoshierojat ja hevosalan oppilaitoksissa työskentelevät henkilöt. Mukaan voivat hakea myös muut aiheesta kiinnostuneet ammattilaiset, jotka työskentelevät hevosen ja ratsastajan kehon huollon ja valmentamisen parissa.

KESTO JA LAAJUUS: Koulutus kestää yhden vuoden. Koulutuksen kokonaislaajuus on 540h.

KOULUTUKSEN TOTEUTUSTAPA: Sisältö koostuu lähiopetuksesta, asiantuntijaluennoista ja käytännön workshopeista. Koulutus sisältää verkko-opiskelua, etätehtäviä kuukausittaisilla teemoilla, sekä alan ammattikirjallisuuteen perehtymistä. Koulutuksen aikana suoritetaan valmennus- ja teoriakokeet, sekä projektityönäyte oman asiakkaan kehon käytön parissa. Lähiopetusjaksot järjestetään yleensä kerran kuussa kahtena päivänä peräkkäin. Koulutuksessa painotetaan vahvasti käytännön tietotaidon kehittämistä. Osallistujamäärä on rajattu parhaan oppimiskokemuksn varmistamiseksi.

HYVÄKSYTTY SUORITUS: Osallistuminen lähiopetukseen ja kokeisiin, etätehtävien suorittaminen sekä koulutukseen sisältyvien aihealueiden oppiminen teoriassa ja käytännössä. Osallistujat saavat todistuksen osallistumisestaan ja hyväksytystä suorituksesta. Sairastapauksissa päiviä on mahdollista korvata eri tavoin.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat käyttöönsä tavaramerkkisuojatun lisenssinimikkeen vuodeksi kerrallaan. Koulutuksen käyneet osallistuvat myös jatkossa edullisemmin KJR Education ja KJR Clinic koulutuspäiviin, sillä haluamme tukea ammattilaisten monipuolista ja alati päivittyvää tietotaitoa.

HINTA: Ennakkohinta 15.2.2019 mennessä ilmoittautuneille 4980€ + alv 24%. 16.2.2019 alkaen hinta 5490€ + alv 24%. Laskutus kahdessa erässä, ilmoittautumismaksun osuus 600€ (sis.alv 24%) joka laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä tammi-helmikuun aikana, ensimmäinen erä laskutetaan koulutuksen alkaessa toukokuussa. Koulutus on mahdollista maksaa myös osamaksulla sinulle sopivissa kuukausierissä, kysy lisää!

SIJAINTI: Koulutus toteutetaan Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla, kansainvälinen osio toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Lähemmät paikkakunnat ja sijainnit tiedotetaan myöhemmin. Etäopintoja varten osallistujalla tulee olla käytössään tietokone sekä valmius hankkia kirjallisuutta käyttöönsä.

ALOITUSAJANKOHTA: Koulutuksen ensimmäinen 2 päivän lähijakso alkaa torstaina 9.5.2019. Tarkemmat päivämäärät löytyvät sivulta https://www.kirjorinne.com/hevosalan-taydennyskoulutus/

Tule osaajaksi!

KOULUTTAJAT:

Jaana Tainio, eläinlääkäri, eläinkiropraktikko Nikulan eläinklinikka Oy

Hevosen biomekaniikan ja liikkeen perusteet, kehon anatomia ja toiminta. Liikkeen havainnointi, mikä on normaalia ja mikä ei? Eri hevostyyppien rakenne ja yksilöllinen liike.

Liikkeen toimintahäiriöt käytännössä. Tasapainon haasteet, epäsymmetrian havaitseminen ja sen vaikutukset. Ratsastajan ja erilaisten harjoitusten vaikutus liikkumiseen, askellajit ilman ratsastajaa ja ratsastajan kanssa. Eri harjoitusten vaikutus kehossa koko ratsukko huomioiden. Muodon ja ohjastuntuman vaikutus hevosen kehon käyttöön ja tasapainoon. Notkeus ja voimansiirto, kokoaminen, sivuttaisliikkeet ja vaativammat tehtävät. Esteiden ja hyppyharjoitusten biomekaniikka.

Syventävä päivä liikkeen ongelmista ja vammamekanismeista. Hevosten tyypilliset vammat ratsastuksen eri lajeissa. Vammojen syntymekanismit, akuutit ja pitkittyneet ongelmat, ongelmien ja kivun havaitseminen, ontuman tunnistaminen. Toimenpiteet ongelmatilanteessa, milloin lepoa, milloin eläinlääkärille?

Hevosen ruumiinavaus valmennusfysiologian ja biomekaniikan näkökulmasta.

Tutustu Jaanaan tarkemmin:

Ari-Pekka Lindberg, fysioterapeutti, Anatomy Trains ja Health4Performance-kouluttaja

Faskian ominaisuuksien hyödyntäminen urheiluvalmennuksessa, liikkeen analysointi ja harjoittelun optimointi: Health4Performance-näkökulma jatkaen Anatomy Trains in Training-näkökulmaan - neutraalista stabiliteetista ja eriytetystä liikkeestä integroituun globaaliin liikkeeseen 4D dynaamisen kontrollin periaattein. Liikkeen linjaukset, ajoitukset ja puolierot.

Tutustu Ari-Pekkaan tarkemmin:

Tuulia Luomala & Mika Pihlman, fysioterapeutit, MyFascia-hoidon kehittäjät

Ratsastajan kehon vapaa liike ja liikkuvuus, istunnan analysointi fysioterapeutin ja lajin erityispiirteiden näkökulmasta.

Hevosen liike ja liikkuvuus, liikkeen analysointi ja kehittämiskohteet. Kuormituksen jakautuminen ja hevosen sekä ratsastajan kompensaatiomallien havainnointi. Käytännön harjoitteet ja mielikuvat kehon eri osa-alueilla.

Faskiajärjestelmän rakenne ja toiminta, vaikutus kehon liikkuvuuteen tai liikerajoitteisiin.

Tutustu Tuuliaan ja Mikaan tarkemmin:

Niina Kirjorinne, valmentaja, ratsukon kehonkäytön asiantuntija, eläinfysioterapian opiskelija Englannissa

Yksilöllinen ongelmanratkaisu käytännön valmennustyössä. Hyvän liikkeen perusperiaatteet, ratsun monipuolinen harjoittelu. Ratsukon ohjaaminen, liikkumisen havainnointi ja kehittäminen maasta ja selästä käsin. Ratsastustekniikat liikkeen korjaamisen ja hienosäädön näkökulmasta. Ratsastajan istuntaongelmien purkaminen, yksilölliset mittasuhteet ja ominaisuudet huomioiden. Rento ja tehokas apujen käyttö, korjaustekniikat eri tilanteissa. Hevosen tasapaino, muoto ja kokoaminen, asentotunnistus ja voimansiirto aktiivisen ja rauhallisen liikkeen keinoin. Joustavan notkean ja laadukkaan liikkeen sekä liikkuvuuden kehittäminen erilaisilla hevosilla. Ratsukon symmetrian kehittäminen ja ongelmanratkaisu.

Ohjastuntuma ja ratsastajan käden hienomotoriikka, käden toiminta osana istuntaa ja sen vaikutus hevosen liikkumiseen. Tuntuman kehittäminen maasta ja selästä, tuntuman tekniikan opettaminen hevoselle ja ratsastajalle perusteista täsmäkorjauksiin. Mittaustekniikka tuntuman analysoinnissa. Valmentajan rooli kokonaiskuvassa osana urheilijan ja harrastajan tiimiä.

Tutustu Niinaan tarkemmin:

Sami Houtsonen, kengitysseppä

Lähipäivä teoriaa ja käytäntöä ratsuhevosen kengityksestä. Kuinka kengityksellä voidaan vaikuttaa hevosen liikkumiseen? Jalka-asennot, laadukas peruskengitys ja ongelmatilanteiden tunnistaminen. Mitä hevosalan ammattilaisen tulisi tietää kengityksestä, milloin asiakas ohjataan kengittäjälle tai eläinlääkärille?

Marko Mäkinen, Susanna Sinivirta-Mäkinen Fysioterapeutti OMT, The Matrix Movement Specialist

Urheilijan tuki- ja liikuntaelimistön suorituskykyä sekä loukkaantumisriskiä kartoittava testaus, jonka suorittaminen tapahtuu joustavasti ja yksilöllisesti. Testi on suunniteltu löytämään urheilijan suorituskykyä heikentäviä tekijöitä, jotka voivat lisätä loukkaantumisriskiä. Testi kartoittaa myös jo mahdollisia olemassa olevia syitä, jotka ovat aiheuttaneet toistuvia loukkaantumisia tai rasitusperäisiä vaivoja.

Mittaus paljastaa urheilijan suorituskykyä heikentävän ja loukkaantumisriskiä lisäävän heikon lenkin, jonka perusteella laaditaan yksilöllinen harjoitusohjelma - tavoitteena on poistaa urheilijan heikko lenkki, jolloin saavutetaan optimaalinen suorituskyky, liikkumisen tehokkuus sekä tuki- ja liikuntaelimistön parempi terveys. Mittauksella kartoitetaan matalassa ja korkeassa kuormituksessa lihasten yhteistoimintaa hartiarenkaan, lantiokorin, lonkan ja alaraajojen osalta.

Tutustu Markoon ja Susannaan tarkemmin:

Kansainvälinen osio: Kouluttajat ilmoitetaan myöhemmin.

Tulossa myös teemapäiviä eri aiheista, hevostyypeistä ja varusteista.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Koulutuksen järjestäjä: www.kirjorinne.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.