Vechtdal college Vmbo basis 1

Welkom op onze website

Veel kijkplezier

5 redenen om naar het vechtdal te komen

Gala

Elk jaar heb je gala op school

Hier heb je een filmpje van gala onderbouw

Lessen

Er zijn leuke lessen

Bijvoorbeeld leerlap dan leer je allemaal dingen op je I pad

Activiteiten

Er zijn veel activiteiten te doen

Zoals lessencaresel , gala , zwemmen of schaatsen podium avond

Opendag

Elk jaar heb je een opendag op het vechtdal

Docenten

Hier zijn de leukste leraren van Nederland

Ze geven goed uitleg en sommige zijn ook wel eens grappig

Dit was onze website

Bedankt dat jullie wouden kijken

Indy&Michelle uit B1C

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.