Anna sade Jälleen

Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin. Ps. 126:4
And now, God, do it again— bring rains to our drought-stricken lives -- (Ja nyt, Jumala, tee se jälleen - tuo sade kuivuudesta halkeilevaan elämäämme) Ps. 126: 4 MSG

Olemme nähneet sateen tulevan ja kastelevan kuivan maan. Olemme nähneet Herran avun elämämme tiukoissa mutkissa, mutta...

Yksi vaikeimmista paikoista elää on sen välillä, mitä Jumala on tehnyt ja sen välillä mitä odotamme Hänen tekevän tulevaisuudessa. - Steven Furtick

Kun löydämme itsemme uudestaan tämmöisistä paikoista, silmämme hakeutuvat helposti siihen, mitä meillä ei ole sen sijaan, mitä on saatavillamme.

Tuijotano halkeilevaa, kuivaa maata vai kiinnitänkö silmäni taivaaseen, joka tiukkuu siunausta - ja sanon:

Lord, do it again - Let it rain! - Herra, tee se uudelleen - Anna sateesi!
Created By
Pauliina Kuikka
Appreciate

Credits:

Photo: Pauliina Kuikka

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.