Avantouintifestivaali MMXVII eli V-EDitio

Vuoden 2016 päätöspäivä.

TÄMÄN VUODEN TAPAHTUMAPAIKAT OVAT:

1.3 Sompasaari, Sompasauna

Klassikko jo viime vuodelta, sekä urbaaneiltauintifestivaaleilta.

2.3 Lapinlahti, Lapinlahden Lähde

Kenties Helsingin vanhimpia julkisia saunoja.

3.3 Furuvik, Huvilan rantasauna

Ensimmäiselta kerralta tuttu pieni sympaattinen rantasauna.

4.3 Linnunlaulu, Villa-Kivi

Uusi tuttavuus Töölönlahden rannalla, kirjailijoiden seurapiirimesta.

5.3 Uutela, Uutelan kämppä

Filosofian "mitä iistimpää sitä siistimpää" mukaisesti

näin siistiä ei ole vielä aiemmin ollutkaan.

Credits:

Shared with CC-license by Joonas Tuomi.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.