Loading

Nyt fra www.godset.Livebackend.dk vagtplan

Anmod/fortryd vagter

Du finder vagtplanen i menuen til ventre

Anmod /fortryd: Når man har anmodet om den vagt man kan deltage i , så kan man indtil vi har fordelt, fortryde dette igen.

Det kan du gøre ved at klikke på den orange knap der hedder "Fortryd anmodning"

Har man blot anmodet om en vagt, er det ikke det samme som at man har fået vagten , det kommer først senere - læs videre her nedenfor

tilstande efter anmodning på udbud

Generelt er rækkefølgen at man går fra Udbuds-anmodning til Reserveret til Tildelt eller fra Udbuds-anmodning til Backup.

I vagtplanen findes der flere tilstande man kan have, tilstandende har hver sin farve.

Nedenfor beskrives de mest anvendte.

  • Reserveret (lys grøn) Vagten er reservet til dig - du kan nu se at du skal komme på vagt den pågældende dag men "opgaven" sætter vi først på senere.
  • Tildelt med opgave (grøn) Opgaven er tildelt din vagt og du kan se hvilken opgave du skal løse. Vær dig obs på at arrangøren godt må lave om i planerne ved f.eks afbud og lign.
  • Backup (gul) Til hvert arrangement opretter vi et par stykker som backup - det betyder at du som backup skal stå til rådighed i det angivne tidspunkt og vil blive kaldt ind såfremt vi skulle få et afbud.

Bliver du ikke kaldt ind, har du mulighed for at komme gratis med til koncerten, hvis ikke den er udsolgt!

(Vigtigt - Husk at melde afbud hvis ikke du kan stå til rådighed)

  • Afvist (rødt kryds over ansigt) Hvis vi har fået nok frivillige på et udbud kan vi enten lukke udbuddet eller afvise dem der står tilbage ( det svarer egentlig til at man står i kø) OBS: andre kan ikke se du står som afvist!

Skulle vi få behov for flere kan vi derved undgå at tage kontakt til alle igen, men se at du oprindeligt var en af de interesserede. Du har altså ikke fået vagten men vi har dig i søgelyset hvis der skulle opstå akut behov for ekstra mandskab.

  • Foreslået (Orange) i helt særlige tilfælde kan man blive foreslået en vagt, det kan f.eks. være hvis man besidder en særlig kompentence, en foreslået vagt kan man acceptere, hvis man kan hjælpe.

Generelt: Selvom man har anmodet om en vagt er det ikke det samme som at man har fået vagten! Dette vurderer vi først når vi kommer lidt længere frem i forløbet. Fra du har anmodet til du får besked, vil der gå lidt tid. Vi vil gerne have flest mulige anmodninger ind, så vi kan veksle lidt - det går altså ikke efter hvem der melder sig først. Det er vigtigt for os, at alle får lige chancer for at få vagter. Så fra, du har meldt dig til du får svar, kan der godt gå lidt tid! Der må man lige finde lidt tålmodighed - vi gør hvad vi kan få at give besked i god tid. OBS: Du kan ikke se hvem der ellers har anmodet - det kan man først når status skifter til Reserveret.

Tider: Vi arbejder på at være ude med de rigtige mødetider min. 14 dage før koncerten. Men i nogle tilfælde vil mødetiden stå som N/A (not announced) - det betyder at vi endnu ikke kender mødetiden.

I musikbranchen er man ikke altid klar med produktionstiderne førend 14 dage før koncerten.

Alle koncerter er sat som standard med en sluttid der hedder 23:59 men det er en fiktiv tid - vi er først færdige når arrangøren melder det ud og vi er færdige med at rydde op. Man kan derfor ikke forvente at være færdig kl. 23:59

Mail & SMS: Der sendes mails hvis din udbuds-anmodning bliver Reserveret, Tildelt eller du kommer på Backup eller bliver Afvist

Der kan der også komme mails ud hvis tiderne ændrer sig, og til sidst kommer der en mail ud ugen inden din vagt - dette er en reminder - og så kommer der sørme også en sms reminder den dag du har vagten. Vi gør maksimalt hvad vi kan for at du ikke skal glemme din aftale :-)

Poke: Som noget nyt vil der også kunne komme en mail eller en sms ud hvis vi har akut behov for hjælp - dette kalder vi "poke". En "poke" anmodning kan man tilmelde sig blot ved at klikke på en knap i selve mailen eller smsssen, uden først at skulle lokke ind på systemet.

HVORDAN MELDER MAN AFBUD

Afbud - er du blevet forhindret i at møde op på en vagt hvor du enten står som Reserveret, Tilmeldt eller som Backup er det vigtigt at du melder afbud!

Vi har lavet 2 regler for afbud afhængig af tidspunktet:

  • Er der mere end 3 dage til en koncert kan man melde afbud på systemet som illustreret nedenfor. Med blot et klik på "Meld afbud" får vi besked om at du ikke kan deltage og vi finder en afløser. Når du har meldt afbud skifter status knappen til rød og når vi har set dette slettes din vagt fra vagtplanen.

Meld afbud fra vagtplanen på forsiden /"Dashboardet", klik på datoen på din vagt og klik derefter på "Meld afbud" og dernæst "Go".

Det er også muligt at melde afbud inde i selve vagtplanen - hvor du kan klikke på ansigtet og der kommer en knap frem med "Meld afbud" - Når du har meldt afbud skifter status knappen til rød og når vi har set dette slettes din vagt fra vagtplanen.

  • Er der mindre en 3 dage til et arrangement, så forsvinder muligheden for at "klikke" på "Meld afbud" ! Nu skal man istedet tage fat i den person på vagtplanen der står som arrangør. Så kan arrangøren få kaldt backup ind. Vi vil gerne have at man ringer til arrangøren på mobilen - det er ikke sikkert at han eller hun ser en sms besked.
  • I de tilfælde der ingen arrangør er på, skal man kontakte Jytte eller ringe til Godset som så formidler beskeden videre.

Du finder kontakt oplysninger til arrangøren ved at klikke på ansigtet og dernæst klikke på "Profil"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.